CHO TAM GIÁC ABC CÓ GÓC A BẰNG 90 ĐỘ

     

Tam giác (ABC) bao gồm (widehat A = 90^circ ;,AB = AC) cần tam giác (ABC) vuông cân.

Tam giác vuông cân là tam giác vừa vuông vừa cân buộc phải cả A, B, C đều đúng.

Bạn đang xem: mang lại tam giác abc có góc a bởi 90 độBạn đang xem: Cho tam giác abc có góc a bằng 90 độ

*

*Xem thêm: Số Mặt Phẳng Đối Xứng Của Hình Hộp Chữ Nhật Có Bao Nhiêu Mặt Phẳng Đối Xứng

*

*Xem thêm: Sự Biến Đổi Nào Được Coi Là Sự Phát Triển, Sự Biến Đổi Nào Sau Đây Được Coi Là Sự Phát Triển

*

Cho tam giác $ABC$ cân tại đỉnh $A$ cùng với (widehat A = 80^0). Trên nhì cạnh $AB,AC$ lần lượt rước hai điểm $D$ với $E$ thế nào cho $AD = AE.$ phạt biểu như thế nào sau đó là sai?

Cho tam giác (ABC) có (M) là trung điểm của (BC) cùng (AM = dfracBC2). Số đo góc (BAC) là

Tam giác (ABC) bao gồm (widehat A = 40^circ ;,widehat B - widehat C = 20^circ .) trên tia đối của tia (AC) mang điểm (E) thế nào cho (AE = AB.) Tính số đo góc (CBE.)

Cho tam giác (ABC) gồm (widehat A = 120^circ .) trên tia phân giác của góc (A) lấy điểm (D) thế nào cho (AD = AB + AC.) khi ấy tam giác (BCD) là tam giác gì?

Cho tam giác $ABC$ tất cả (widehat A = 60^ circ ). Vẽ ra phía ngoài của tam giác hai tam giác đa số $AMB$ cùng $ANC.$

Cho (M) nằm trong đoạn thẳng (AB.) Trên và một nửa mặt phẳng bờ (AB,) vẽ các tam giác gần như (AMC,BMD.) hotline (E;F) theo đồ vật tự là trung điểm của (AD;BC.) Tam giác (MEF) là tam giác gì? chọn câu vấn đáp đúng nhất.

Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A) gồm (widehat A = 120^0,BC = 6cm.) Đường vuông góc cùng với (AB) tại (A) giảm (BC) sinh hoạt (D.) Độ dài (BD) bằng:

Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (A) có: (widehat A = 100^0, BC = a, AC = b.) Về phía kế bên tam giác (ABC) vẽ tam giác (ABD) cân nặng tại (D) có: (widehat ADB = 140^0.) Tính chu vi tam giác (ABD) theo (a) và (b.)

Cho tam giác (ABC) cân nặng tại (B,,widehat BAC = 80^0.) rước (I) là vấn đề nằm trong tam giác làm thế nào cho (widehat IAC = 10^0;widehat ICA = 30^0.) Tính góc (ABI.)

kimsa88
cf68