CHO TẬP HỢP A = {1; 2; 3; 4}. SỐ TẬP HỢP CON GỒM HAI PHẦN TỬ CỦA A LÀ

     
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

M = 1;2;3;4

Tập hợp con của tập đúng theo M bao gồm hai bộ phận là:

A = 1;2 ; B = 1;3 ; C = 1;4 ; D = 2;3 ; E = 2;4 ; G = 3;4

Vậy gồm 6 tập hợp nhỏ của M


1.viet tap hop M gom cac phan tu la uoc phổ biến cua 12 va 24

2.Tim cac tap hop bé cua M teo 2 phan tu

3.Chi ra so nguyen khổng lồ trong tap hop M


1 . UC ( 12 ; 24 ) là : 1 , 2 , 3, 4 , 6 , 12

Tập vừa lòng M sẽ là :

M = 1,2,3,4,6,12

2 . Tập hợp con của M có 2 thành phần là

1,2 ; 1,3 ; 1,4 ; 1,6 ; 1,12

2,3 ; 2,4 ; 2,6 ; 2,12

3,4 ; 3,6 ; (3,12)

4,6 ; 4,12 ;

6,12

3 . Những số nguyên tố trong tập hòa hợp M là : 2,3

CHÚC BẠN HỌC TỐT


cho 2 tap hop a= 10,8,2 b =5,7,9,4 viet tap hop gom 2 phan tu trong do một phan tu thuoc a 1 phan tu thuoc b neu tap hop a la m phan tu tap hop b gom n phan tu cac phan tu cua a va b khac nhau thi bao gồm bao nhiêu tap hop gom 2phan tu trong do một phan tu thuoc a 1 phan tu thuoc bgiai ra luon nha cac ban


Viet tap hop A cac so tu nhien nho hon 40 la boi cua 6.

Bạn đang xem: Cho tập hợp a = {1; 2; 3; 4}. số tập hợp con gồm hai phần tử của a là

Viet tap hop B cac so tu nhien nho hon 40 la boi cua 9.

Xem thêm: Cho Tam Giác Abc Có A 90 Độ, Cho Tam Giác Abc Có Góc A = 90 Độ

Goi M la giao cua hai tap hop A va B.

Xem thêm: Những Kiểu Trang Trí Bảng Lớp Tổng Kết Năm Học Ngày Tổng Kết

a) Viet cac phan tu cua tap hop M.

b) Dung ki hieu tap hop con de the hien quan lại he giua tap hop M voi moi tap hop A va B.


(A=left;6;12;18;24;30;36 ight\)

(B=left;9;18;27;36 ight\)

(Rightarrow M=left;18;36 ight\)

(Msubset A)

(Msubset B)


Cho tap hop A = 2;3;4;5

a ) viet cac tap hop bé cua tap hop A ma moi phan tu cua no deu la so chan

b ) viet cac tap hop nhỏ cua tap hop A ma moi phan tu cua no deu la so le

c ) viet cac tap hop bé cua A


Cho tap hop A = Toan Van Anh va tap hop B = Ly Su Dia Sinh Viet cac tap gom co 2 phan tu mot phan tu cua tap hop A mot phan tu cua tap hop B So tap hop duoc vietla

Nhanh se dc 1 like cua minh nhe


Dễ thấy tập hòa hợp A bao gồm 3 thành phần ; tập hợp B bao gồm 4 phần tử. Giả dụ viết các tập đúng theo gồm một phần tử cua rtaajp hợp A và một phần tử của tập hòa hợp B thì số tập hòa hợp viết được là :

3 x 4 = 12 (tập hợp)


với 1 phần tử của A sẽ xuất hiện trong tập hợp4 lần

với 3phần tử của A sẽ mở ra trong tập hợp3.4=12 lần

vâỵ có 12 tập hợp


A = < a,b,c,d>

a,viet tap hop nhỏ cua tap hop A ko teo phan tu nao

b,viet tap hop nhỏ cua tap hop A teo 1 phan tu

c,viet tap hop bé cua tap hop A co 2 phan tu

d,viet tap hop nhỏ cua tap hop A co 3 phan tu

e,viet tap hop nhỏ cua tap hopA teo 4 phan tu


a) Tập hợp con không chứa bộ phận nào là tập đúng theo rỗng

b) Tập hơpj con có 1 phần tử là:a; b;c;d

c) Tập đúng theo con tất cả 2 bộ phận là:a;b;a;c;a;d;b;c;b;d;c;d

d) Tập thích hợp con gồm 3 phần tử là : a;b;c;a;b;d;a;c;d;b;c;d

e)Tập hòa hợp con có 4 thành phần là :a;b;c;d


viet tap hop A gom cac phan tu la cac so nguyen co gia tri tuyet vị nho hon 2014 . Tap hop A co bao nhieu phan tu. Tinh tong cac phan tu cua Tap hop A


toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái