CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA 11^2021

     
*

*

*

1.Tích : 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x.....x 45 x 46 tận thuộc là bao nhiêu chữ số 0?

2.Tích : 4 x 11 x 15 x 6 x 17 x 25 x 45 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

3.Cho N = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x.........x 30 x 31. Hỏi tổng của 6 chữ số tận cùng của N là bao nhiêu?


Xét tích A 1 x 2 x 3 x ... X 29 x 30, trong đó các thừa số phân tách hết mang đến 5 là 5, 10, 15, 20, 25, 30; cơ mà 25 5 x 5 vì chưng đó hoàn toàn có thể coi là bao gồm 7 quá số chia hết đến 5. Mỗi thừa số này nhân với một trong những chẵn đến ta một số có tận thuộc là số 0. Vào tích A có các thừa số là số chẵn và không phân chia hết mang lại 5 là: 2, 4, 6, 8, 12, . . . , 26, 28 (có 12 số). Như đồ dùng trong tích A có tối thiểu 7 cặp số tất cả tích tận cùng là 0, vì vậy tích A có tận thuộc là 7 chữ số 0.Số 1 000 000 tất cả tận thuộc là 6 chữ số 0 yêu cầu A phân tách hế...

Bạn đang xem: Chữ số tận cùng của 11^2021


Đọc tiếp

Xét tích A = 1 x 2 x 3 x ... X 29 x 30, trong các số ấy các vượt số phân chia hết mang đến 5 là 5, 10, 15, 20, 25, 30; nhưng 25 = 5 x 5 vị đó có thể coi là có 7 vượt số chia hết đến 5. Mỗi thừa số này nhân với một trong những chẵn cho ta một số trong những có tận thuộc là số 0. Trong tích A có các thừa số là số chẵn và không chia hết mang đến 5 là: 2, 4, 6, 8, 12, . . . , 26, 28 (có 12 số). Như đồ vật trong tích A có tối thiểu 7 cặp số có tích tận thuộc là 0, cho nên vì thế tích A bao gồm tận thuộc là 7 chữ số 0.Số 1 000 000 bao gồm tận cùng là 6 chữ số 0 buộc phải A chia hết cho một 000 000 với thương là số tự nhiên và thoải mái có tận thuộc là chữ số 0.


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
0
0

1-Tổng tía số bởi 280. Biết tỉ số thân số thứ nhất và số thứ hai là 3/4; tỉ số giữa số thiết bị hai và số thứ bố là 6/7. Kiếm tìm số thiết bị nhất.Trả lời:Số đầu tiên là ........

2-Tìm chữ số tận cùng của tích: 2 x 12 x 22 x .... X 2012 x 2022Trả lời:Chữ số tận cùng của tích bên trên là:


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
1
0
các cậu tham khảo 1 số bài xích về chữ số tận cùng nhé : Ví dụ 1:Phép tính sau gồm chữ số tận cùng là bao nhiêu: ( 11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19.Giải: 11 + 12 + … + 19 có tận cùng bằng 5Tích của các số 11 x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bằng 5Tích của nhì số bao gồm chữ số tận cùng bởi 5 thì bằng 5.Vậy phép tính (11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19 bao gồm chữ số tận cùng bằng 5. Ví dụ 2Tìm chữ số tận cùng của: 2 x 2 x 2 x 2x 2 x … x 2 ( có 100 chữ số 2)Giải:2 x 2 42 x 2 x 2 82 x 2 x 2...
Đọc tiếp

các cậu xem thêm 1 số bài bác về chữ số tận thuộc nhé : 

Ví dụ 1:

Phép tính sau có chữ số tận thuộc là bao nhiêu: ( 11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19.

Xem thêm: Câu Hỏi Tính Chất Quan Trọng Nhất Của Tia X }$ Là, Tính Chất Quan Trọng Nhất Của Tia X Là

Giải: 11 + 12 + … + 19 tất cả tận cùng bởi 5

Tích của các số 11 x 13 x 15 x 17 x 19 bao gồm chữ số tận cùng bởi 5

Tích của nhì số tất cả chữ số tận cùng bằng 5 thì bởi 5.

Vậy phép tính (11 + 12 + …19) x 11 x 13 x 15 x 17 x 19 có chữ số tận cùng bởi 5.

 

Ví dụ 2

Tìm chữ số tận thuộc của: 2 x 2 x 2 x 2x 2 x … x 2 ( gồm 100 chữ số 2)

Giải:

2 x 2 = 4

2 x 2 x 2 = 8

2 x 2 x 2 x 2 = 6

Tích của những số có chữ số tận cùng là 6 thì luôn luôn có chữ số tận cùng là 6

100 chữ số 2 chia nhỏ ra thành: 100 : 4 = 25 (nhóm )mà từng nhóm có 4 thừa số 2

 Vậy 2 x 2 x 2 x 2 x…x 2 ( 100 chữ số 2) gồm chữ số tận thuộc là 6

 

Ví dụ 3

Tích sau có tận cùng bởi bao nhiêu chữ số 0: 75 x 76 x 77 x 78 x 79 x … x 88.

Xem thêm: Ncđt Số 773: Tảo Thanh Bất Động Sản, Từ Điẻ̂N Địa Chí Bạc Liêu

Giải: 75 x 76 x 77 x 78 x 79 x …x88

Trong tích bên trên có các thừa số phân chia hết đến 5 là: 75, 80, 85,

75 = 5 x 5 x 3

80 = 5 x 16

85 = 5 x 17

Mỗi số chẵn nhân cùng với 5 đều sở hữu chữ số tận thuộc là 0

Trong tích trên tất cả 4 thừa số 5 vậy chữ số tận thuộc của tích trên bao gồm 4 chữ số tận cùng là 0.