CHU VI CỦA HÌNH TRÒN

     

Hình tròn là hình gồm những điểm nằm phía bên trong và trên đường tròn giỏi nó là tập hợp những điểm phương pháp tâm một khoảng nhỏ tuổi hơn hoặc bằng buôn bán kính.

Bạn đang xem: Chu vi của hình tròn


Chu vi hình tròn: kim chỉ nan và bài bác tập


1. Hình tròn trụ là gì?

Hình tròn là tập hợp tất cả các điểm nằm bên trong và trên đường tròn xuất xắc nó là tập hợp những điểm giải pháp tâm một khoảng nhỏ dại hơn hoặc bằng buôn bán kính. Một nửa hình trụ được call là hình buôn bán nguyệt.

2. Hình trụ có tính chất gì?

- Đường kính là trường hợp đặc biệt của dây cung trải qua tâm con đường tròn cùng nó cũng chính là đoạn thẳng lớn số 1 đi qua hình trụ và chia hình tròn thành hai nửa bằng nhau.

- Độ dài 2 lần bán kính của một con đường tròn lớn bằng 2 lần nửa đường kính của đường tròn đó. Phân phối kính hình trụ là khoảng cách từ tâm của con đường tròn tới con đường tròn đó với kí hiệu là r.

Cách tính 2 lần bán kính hình tròn

- Đường kính hình tròn trụ bằng 2 lần bán kính của mặt đường tròn. Lấy ví dụ như như bán kính đường tròn là 5 centimet thì đường kính sẽ là 5×2 = 10 (cm).


- Đường kính hình trụ bằng chu vi mặt đường tròn phân tách cho số pi π. Lấy ví dụ như chu vi của đường tròn là 10 centimet thì 2 lần bán kính là 10π = 3,18 (cm).

- Đường kính hình tròn trụ được khẳng định bằng 2 lần căn bậc 2 của diện tích hình tròn chia đến số π. Ví dụ diện tích s của con đường tròn là 25cm2 thì đường kính là 5,64 (cm).

3. Công thức tính chu vi hình tròn

Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy đường kính nhân cùng với số 3,14.

C = d x 3,14

(trong đó C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn)

Ngoài ra, ý muốn tính chu vi hình trụ ta lấy 2 lần nửa đường kính nhân với số 3,14.

C = r x 2 x 3,14

(trong đó C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn)

Ví dụ: hình tròn có bán kính R = 2 sẽ có diện tích hình trụ là: S = 2².3,14 = 12,56.

Xem thêm: Ca Sĩ Lê Huỳnh Bảo Ngọc Sinh Năm Bao Nhiêu Tuổi, Bé Bảo Ngọc Sinh Năm Bao Nhiêu

4. Những dạng toán chu vi hình tròn

Dạng 1: Cho chào bán kính, 2 lần bán kính tính chu vi hình tròn

Cách giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy đường kính nhân cùng với số 3,14 hoặc ao ước tính chu vi hình trụ ta đem 2 lần nửa đường kính nhân cùng với số 3,14.

Ví dụ 1: Tính chu vi hình trụ có nửa đường kính r = 5cm.

Bài làm

Chu vi hình tròn là;

5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm)

Đáp số: 31,4cm

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn có đường kính d = 14dm

Bài làm

Chu vi hình tròn là:

14 x 3,14 = 43,96 (dm)

Đáp số: 43,96dm

Ví dụ 3: Tính chu vi hình tròn có nửa đường kính r = 9m

Bài làm

Chu vi hình tròn trụ là:

9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

Đáp số: 56,52m

Dạng 2: mang lại chu vi hình tròn, tính bán kính và con đường kính

Cách giải:

Từ cách làm tính chu vi hình tròn, ta suy ta biện pháp tính bán kính và 2 lần bán kính của hình tròn như sau:

C = d x 3,14 → d = C : 3,14

C = r x 2 x 3,14 → r = C : 2 : 3,14

Ví dụ 1: Tính bán kính và 2 lần bán kính của hình tròn trụ khi biết chu vi hình tròn trụ C = 18,84dm.

Bài làm

Bán kính của hình tròn trụ là:

18,84 : 2 : 3,14 = 3 (dm)

Đường kính của hình tròn là:

18,84 : 3,14 = 6 (dm)

Đáp số: nửa đường kính 3dm; đường kính: 6dm

Ví dụ 2: Tính con đường kính hình trụ có chu vi là 25,12cm.

Bài làm

Đường kính của hình trụ là:

25,12 : 3,14 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm.

Ví dụ 3: Tính bán kính của hình tròn trụ có chu vi là 12,56cm.

Bài làm

Bán kính của hình trụ là:


12,56 : 2 : 3,14 = 2 (cm)

Đáp số: 2cm.

5. Bài bác tập tính chu vi hình tròn

Bài 1: Một bánh xe xe hơi có nửa đường kính bằng 0,25m. Hỏi:

a) Đường kính của bánh xe pháo dài từng nào mét?

b) Chu vi của bánh xe bởi bao nhiêu mét?

Bài 2: Một hình tròn có chu vi bởi 254,24dm. Hỏi đường kính và nửa đường kính của hình trụ đó bởi bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài 3: Tính chu vi của hình tròn trụ có:

a) nửa đường kính r = 2,5dm

b) Đường kính d = 1,5cm

Bài 4: Một hình tròn có bán kính bằng số đo cạnh của một hình vuông có chu vi bởi 25cm. Tính chu vi của hình tròn trụ đó.

Bài 5: hình tròn trụ có chu vi là 56,52cm. Hỏi hình tròn trụ đó có nửa đường kính bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 6:

a) Một khía cạnh bàn ăn hình tròn có chu vi tròn là 4,082. Tính bán kính của khía cạnh bàn đó.

Xem thêm: Cơ Thể Hình Nhện Có Mấy Phần? So Sánh Các Phần Cơ Thể Hình Nhện Với Giáp Xác

b) Một đại dương báo giao thông dạng hình tròn có chu vi là 1,57m. Tính 2 lần bán kính của hình trụ đó.