CÓ 100 QUYỂN VỞ VÀ 90 BÚT BI

     

Có 100 quyển vở,90 cây cây bút bi.Cô giáo chủ nhiệm ao ước chia số vở và bút đó thành một trong những phần thưởng đồng nhất gồm cả vở và cây viết để phạt thưởng cho học sinh

Như vậy thì còn lại 4 quyển vở và 18 cây cây viết bi cấp thiết chia đều cho học sinh.Tính số học viên được thưởng
Bạn đang xem: Có 100 quyển vở và 90 bút bi

*Xem thêm: Ý Nghĩa Của Những Lần Hóa Thân Của Tấm, Những Lần Của Tấm Có Ý Nghĩa Gì

Gọi số hs được thưởng là a(bạn) (a ở trong N*)

Vì khi chia đông đảo 100 quyển vở cùng 90 cây bút bi đến a bạn thì sót lại 4 quyển vở và 18 vút bi ko thể phân tách vào những phần thưởng nên:

100-4 : hết cho a =>96 : hết cho a (a>4)

90-18 : hết mang lại a => 72 : hết cho a (a>18)

=> a là ỰC (96;72) và a>18 (1)

có Ư(96)=(...;18;24;32;48;96) (2)

Ư(72)=(...;18;24;36;72) (3)

Từ (1);(2);(3) => a=24
Xem thêm: Đóng Vai Nhân Vật Vũ Nương Kể Lại Chuyện Người Con Gái Nam Xương

*

có 100 quyển vở với 90 bút bi.cô giáo nhà nhiệm ao ước chia số vở và bút bi đó thành một số trong những phần thưởng giống hệt gồm cả vở và bút để phát thưởng đến học sinh.như vậy thì còn sót lại 4 quyển vở và 18 bút bi quan yếu chia đông đảo cho học sinh

bài 1 : gồm 100 quyển vở và 90 bút bi.Cô giáo chủ nhiệm ao ước chia số vở và bút thành một số trong những phần thưởng hệt nhau gồm cả vở và cây viết để phân phát phần thưởng đến học sinh.Như vậy còn lại 4 quyển và 18 bút bi cần yếu chia những cho các học sinh .Tính số học viên được thưởng?

bài 1 : bao gồm 100 quyển vở cùng 90 cây bút bi.Cô giáo nhà nhiệm ước ao chia số vở và cây viết thành một trong những phần thưởng hệt nhau gồm cả vở và cây bút để phát phần thưởng mang đến học sinh.Như vậy sót lại 4 quyển và 18 bút bi không thể chia rất nhiều cho các học viên .Tính số học sinh được thưởng?

Gọi số h.s được thưởng là a

Ta có : a(in)N*

Vì khi chia phần đa 100 quyển vở cùng 90 cây bút bi đến a thì còn sót lại 4 quyển vở cùng 18 bút bi bắt buộc chia số quà tặng nên:

(100-4⋮aRightarrow96⋮aleft(a

(90-18⋮aRightarrow72⋮aleft(a>18 ight))

Gọi a là ƯC ( 96,72) cùng a> 18 (1)

Liệt kê những Ư(96)=18,24,32.....96 (2)

Ư(72)=...18,.......72 (3)

Từ hệ thức (1) (2) (3) Ta có;=> a = 24

Có thể làm theo cách khác dễ ợt hơn như search ƯC của 96 và 72 thì sẽ kiếm được kq

Có 100 quyển vở và 90 cái cây bút bi. Cô giáo nhà nhiệm ý muốn chia số vở và bút thành một số phần thưởng như nhau gồm cả vở và cây viết để phân phát thưởng cho học sinh. Như vậy còn lại 4 quyển vở và 18 cây viết bi thiết yếu chia đều cho những học sinh. Tính số học viên được thưởng.Bạn sẽ xem: có 100 quyển vở cùng 90 bút bi

Số cây viết bi được chia đều cho các HS: 90 – 18 = 72 (bút)

Số quyển vở được phân chia đều cho những HS: 100 – 4 = 96 (quyển)

Số học viên được thưởng là ƯC (96; 72) với số HS > 18

Có 100 quyển vở cùng 90 cái bút bi. Cô giáo nhà nhiệm muốn chia số vở và cây bút thành một số trong những phần thưởng tương đồng gồm cả vở và cây bút để phát thưởng đến học sinh. Như vậy còn sót lại 4 quyển vở với 18 cây viết bi chẳng thể chia đều cho các học sinh. Tính số học sinh được thưởng

Có 100 quyển vở với 90 cây bút bi . Cô giáo chuur nhiệm hy vọng chia số vở và cây viết thành một số ít phần gồm tương đồng gồm cả vở và cây bút để phátthưởng mang lại học sinh. Bởi thế thì còn lại 4 quyển và 18 cây viết bi quan trọng chia phần lớn cho các học sinh . Tính số học sing được thưởng?

Có 100 quyển vở và 90 bút chì , cô giáo công ty nhiệm mong chia số vở và cây viết thành một số phần thưởng đồng nhất gồm vở và cây viết để phân phát cho học viên như vậy thì còn 4 vở và 18 cây bút không thể phân tách đều cho những học sinh. Tính số học sinh nhận thưởng

Gọi số học viên nhận thưởng là x , ta bao gồm : x(in)N*

100-4 phân tách hết cho x

90-18 phân chia hết cho x

=> x(in)ƯC(96,72)

Ta gồm :

96=25.3

72=23.32

=> ƯCLN(96,72)=23.3=24

ƯC(96,72)=Ư (24 )=1;2;3;4;6;8;12;24

Mà x>18 vậy x=24

Vậy số học xinh nhấn thưởng là 24 học sinh

có 100 vở và 90 bút bi,cô giáo ý muốn chia số vở với số bútthành số phần thưởng như nhau.Gồm số vở với số bút để phân chia cho học tập sinh.Như vậy thì sót lại 4 quyển vở với 18 cây viết không thể chia đầy đủ cho học sinh.Tính số học sinh được phân phát thưởng.

Bài 1 : một vài tự nhiên phân tách cho 7 dư 5, chia cho 13 dư 4. Hỏi số đó chia cho 91 dư bao nhiêu ?

Bài 2 : tất cả 100 quyển vở cùng 90 cây bút bi. Cô giáo muốn chia số vở và cây bút bi thành một số trong những phần thưởng tương đồng gồm cả vở và cây viết bi nhằm phát thưởng đến học sinh, bởi vậy thì sót lại 4 quyển vở cùng 18 cây viết bi không thể chia đều cho những học sinh. Tính số học sinh được thưởng

1) hotline số sẽ là a

a phân chia cho 7 dư 5 => a - 5 phân tách hết cho 7 => a - 5 + 14 chia hết mang đến 7 => a+ 9 chia hết cho 7

a phân tách cho 13 dư 4 => a - 4 chia hết cho 13 => a - 4 + 13 chia hết cho 13 => a + 9 phân tách hết mang lại 13