Có 7 Ô Tô Chuyển Thực Phẩm Vào Thành Phố

     

Có 7 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong những số đó 6 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 35 tạ và ô tô cuối cùng chuyển được 42 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe hơi chuyển được số tạ thực phẩm?

Có ai góp mình bản thân nha

 

Bạn đã xem: có 7 ô tô chuyển hoa màu vào thành phố
Bạn đang xem: Có 7 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

*Xem thêm: Khi Nhân Một Số Với 45

Có 7 ô tô chuyển hoa màu vào thành phố, trong những số đó 6 ô tô đi đầu, mỗi xe hơi chuyển được 35 tạ và ô tô ở đầu cuối chuyển được 42 tạ.Hỏi vừa phải mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tạ thực phẩm?

(Giải góp tớ với các cậu ơi)
Xem thêm: Cô Đơn Riêng Mình Anh Cô Đơn, Lời Bài Hát Riêng Mình Anh Cô Đơn

*

7 oto cho duoc so ta thuc pham la:

6x35+42=252(ta).Bạn đang xem: gồm 7 xe hơi chuyển lương thực vào thành phố

trng binh mot oto cho duoc so ta thuc pham la:

252:7=36(ta).

Dap so:36 ta

zải

6 ô tô đầu chở được số tạ hoa màu là :

35*6=210(tạ)

trung bình mỗi ô tô chở được số tạ thực phẩm là :

(210+42):7=36(tạ)

đ/s: 36 tạ

Có 9 xe hơi chuyển hoa màu vào tp , trong các số đó 5 ô tô đi đầu , mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ cùng 4 xe hơi đi sau , từng ô tôchuyển được 45 tạ . Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe hơi chuyển được bn tấn lương thực ?

5 xe hơi đầu gửi được :(36.5=180left(tạ ight))

4 ô to lớn đi sau đưa được :(45.4=160left(tạ ight))

Trung bình mỗi ô tô chuyển được :(left(180+160 ight):2=170left(tạ ight)=17left(tấn ight))

Có 9 xe hơi chuyển hoa màu vào thành phố, trong những số ấy có 5 xe hơi đi đầu, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ với 4 ô tô sau, mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm?

Số tạ thực phẩm bởi 5 xe hơi chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm do 4 ô tô chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của người sử dụng là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm bởi vì 9 ô tô chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng rất có thể thay 3 cách giải làm việc giữa bằng 1 bước giải (dùng toán gộp) như sau:

Cả 9 xe hơi chở được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) lúc giải bài bác này ta đã nỗ lực tổng các số hạng đều bằng nhau bằng phép nhân

Có 9 xe hơi chuyển hoa màu vào thành phố, trong các số đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ cùng 4 xe hơi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa phải mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Số tạ thực phẩm vì 5 xe hơi chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm vày 4 ô tô chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của người tiêu dùng là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm vì chưng 9 xe hơi chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng có thể thay 3 cách giải sinh hoạt giữa bằng 1 cách giải (dùng toán gộp) như sau:

Cả 9 xe hơi chở được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) khi giải bài này ta đã chũm tổng các số hạng bằng nhau bằng phép nhân

tất cả 9 xe hơi chuyển hoa màu vào thành phố,trong đó 5 xe hơi đi đầu,mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 xe hơi đi sau,mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ .Hỏi trung bình mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn lương thực

Có 9 xe hơi chuyển lương thực vào tp ,trong đó có 5 ô tô tiên phong , mỗi ô tô chuyển được 36 tạ với 4 xe hơi đi sau , mỗi ô tô chuyển được 45 tạ . Hỏi vừa phải mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm

Có 9 xe hơi chuyển thực phẩm vào thành phố, trong những số ấy 5 xe hơi đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tô đi sau, mỗi xe hơi chuyển được 90 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn thực phẩm?

Bài giải

Số tấn 5 xe hơi đầu chở là:

36 X 5 = 180 (tạ)

=18 (tấn)

Số tấn 4 xe hơi sau chở là:

90 X 4 = 360 (tạ)

= 36 (tấn)

Trung bình mỗi xe hơi phải chở số hoa màu là:

(18 + 36):9 = 6 (tấn)

Đáp số : 6 tấn

bài này khó quá ! Ai giải góp mình với, mình sẽ nhức đầu trên đây !

Có 9 xe hơi chuyển lương thực vào thành phố, trong những số ấy có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ cùng 4 xe hơi đi sau, mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn lương thực ?

Nhé ! cấp tốc nhanh giúp mình nhé !

5 xe pháo đầu từng xe gửi được:36 x 5 =180 (tạ)4 xe pháo sau mỗi xe gửi được:45 x 4 = 180 (tạ)Trung bình mỗi xe chưyển được:(180 + 180 ) : 9 = 40 (tạ) = 4 (tấn).Đáp số: 4 tấn.

5 ô tô tiên phong chuyển là : 36 x 5 = 180 ( tạ )

4 xe hơi đi sau chuyển là : 45 x 4 = 180 ( tạ )

Trung bình là : ( 180 + 180 ) : 9 = 40 ( tạ )

Đáp số : 40 tạ

có 9 ô tô chuyển hoa màu vào thành phố. Trong số đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tô đi sau, mội ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa phải mỗi ô tô chuyển được bao nhiu tấn thực phẩm