Có Bao Nhiêu Số Chia Hết Cho 5 Bé Hơn 1000?

     
Hãy nhập câu hỏi của bạn, american-home.com.vn vẫn tìm những thắc mắc có sẵn cho bạn. Giả dụ không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, các bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: bao gồm bao nhiêu số phân chia hết mang đến 5 nhỏ thêm hơn 1000? thắc mắc 198533

số bé dại nhất chia hết mang đến 5 là : 0

số lớn số 1 chia hết đến 5 mà nhỏ dại hơn 1000 là : 995

vậy gồm :

( 995-0 ) : 5 +1 = 200 ( số )

đáp số 200 số

ta cos hàng số : 0;5;10;....;995

có tất cả các số phân tách hết mang lại 5 mà bé nhiều hơn 1000 là :

(1000 - 0) : 5 + 1 = 201 (số)

ĐS : 201 số

đúng thì k nha

cac so phân tách het đến 5 teo tan cung la 0 va 5

vay teo tat ca so phân chia het mang lại 5 be hon 1000 la

:5+1=200

đáp số 200 số

số đầu phân tách hết mang lại 5 là 0 số ở đầu cuối chia hết mang lại 5 nhỏ hơn 1000 là 995 vậy những số phân tách hết đến 5 nhỏ hơn 1000 là : ( 995 - 0 ) : 5 + 1 =200 ( số ) đáp số : 200 số

Người ta làm một cái hộp ko có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 3,5 dm .Tính diện tích bìa cần dùng để làm cái hộp đó ko kể mép dán

dãy bên trên là hàng số cách đều 5 1-1 vị.

có số những số chia hết cho 5 nhỏ hơn 1000 là:

995-0:5+1=200

Đáp số: 200 số.

Day so phân tách het mang đến 5 : 0;5;10;...;995

Co tat ca cac so phân chia het cho 5 la:

995 - 0 : 5 + 1 + 200

D/S : 200 so

200 dung 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Số hạng thứ nhất là : 0

Số hạng sau cùng là : 995

Số số phân chia hết mang lại 5, nhỏ nhiều hơn 1000 là :

( 995 - 0 ) : 5 + 1 = 200 ( số )

ĐS : 200 số

đúng 100% luôn luôn

Số nhỏ dại nhất chia hết mang đến 5 là : 0

Số lớn số 1 chia hết đến 5 mà nhỏ hơn 1000 là: 995

Vậy tất cả : (995-0):5+1= 200 ( số )

Đáp số : 200 số

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!

số lớn nhất chia hết mang lại 5 nhưngbé hơn 1000 là : 995

số nhỏ bé nhất chia hết đến 5 là : 5

có số số phân chia hết cho 5 nhỏ nhiều hơn 1000 là : (995 - 5) : 5 + 1 =199 ( số )

đáp số : 199 số

bạn tk mik nha

khám nghiệm Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ đồng hồ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ đồng hồ Anh lớp 5αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()|/ℕℤℚℝℕ∗