Công Thức Tính Chiều Cao Hình Thang

     

Công thức tính diện tích s hình thang, chu vi hình thang (từ A đến Z)

Hình thang là gì? phương pháp tính diện tích hình thang, chu vi hình thang, bí quyết tìm chiều cao hình thang, bí quyết tìm đáy béo (đáy bé) hình thang … sẽ được THPT Sóc Trăngbooks share đầy đủ trong nội dung bài viết dưới đây. Chúng ta chia sẻ nhé !

I.Hình thang là gì ?


1. Định nghĩa:

Bạn đang xem: cách làm tính diện tích hình thang, chu vi hình thang (từ A mang đến Z)

Hình thang trong là một trong tứ giác lồi bao gồm hai cạnh đối tuy vậy song. Nhì cạnh tuy vậy song này được hotline là những cạnh đáy của hình thang. Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.

Bạn đang xem: Công thức tính chiều cao hình thang


*

2. đặc điểm của hình thang

Nếu một hình thang bao gồm hai cạnh đáy đều nhau thì hai bên cạnh song tuy nhiên và bởi nhauNgược lại, nếu như một hình thang bao gồm hai ở bên cạnh song tuy nhiên thì chúng bằng nhau và hai cạnh lòng cũng bằng nhauTrong hình thang cân, nhì đường chéo bằng nhau.Hai góc kề một sát bên của hình thang bao gồm tổng bằng 180Trong hình thang cân, hai góc kề một đáy bằng nhau.

3. Các dạng hình thang đặc biệt

Hình thang vuông là hình thang bao gồm một góc vuông.Hình thang cân nặng là hình thang gồm hai góc kề một đáy bởi nhau.Hình bình hành là hình thang tất cả 2 cạnh đáy bằng nhau và 2 kề bên song tuy vậy và bằng nhau.Hình chữ nhật là hình thang vừa vuông vừa cân.

II. Phương pháp tính chu vi hình thang

Chu vi hình thang bởi tổng độ dài của nhị đáy với hai cạnh bên (tất cả các cạnh của nó):

Công thức: P=a+b+c+d

Trong đó:

P: chu via, b: 2 cạnh đáyc, d: 2 cạnh bên

III. Bí quyết tính diện tích hình thang

Diện tích của hình thang bằng độ cao nhân cùng với trung bình cộng của tổng nhì cạnh đáy.

*

Công thức:

S = (a + b) x h : 2

Trong đó:

S: diện tícha: lòng béb: lòng lớnh: chiều cao

Ví dụ: Một miếng khu đất hình thang gồm đáy bé 18m và bởi ¾ lòng lớn. Tính diện tích miếng khu đất hình thang?

Bài giải:

Đáy lớn là : 18:3/4=24(m)

Chiều cao là : (18+24):2=21(m)

Diện tích miếng khu đất là : <(18+24)x21>:2=441m2

Đáp số: 441m2

1. Bí quyết tính độ cao hình thang

Chiều cao hình thang bằng diện tích hai đáy nhân 2, phân tách độ dài đáy phệ cộng độ dài đáy bé.

*

Công thức: h = S x 2 : ( a + b )

Trong đó:

h là độ cao hình thangS là diện tích hình thanga là độ dài đáy lớnb là độ dài đáy bé

Ví dụ: Cho diện tích s hình thang bằng diện tích s hình vuông, biết độ dài cạnh bằng 30cm, tổng độ dài đáy mập và đáy nhỏ xíu bằng 75cm. Hỏi chiều cao hình thang đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng phương pháp ta được:

Diện tích hình thang bởi diện tích hình vuông vắn có độ dài bằng 30cm:

30 x 30 = 900 cm2

Chiều cao hình thang bằng: 900 x 2 : 75 = 24 cm

Đáp số: 24cm

 

2. Bí quyết tính đáy bự (đáy bé) hình thang

Công thức:

a = S x 2 : h – b

b = S x 2 : h – a

(a + b) = S x 2 : h

Trong đó:

S: diện tícha: đáy lớnb: đáy nhỏh: đường cao

Ví dụ: mang đến hình thang ABCD có diện tích s 120 cm2, chiều cao 60cm, đáy mập 24 cm. Tra cứu đáy nhỏ bé của hình thang ABCD.

Bài giải:

Đáy bé nhỏ của hình thang ABCD là:

1200 x 2 : 60 – 24 = 16 (cm)

Đáp số: 16 cm

 CÁC CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ CỦA HÌNH THANG:

P = a+b+c+d

S = (a + b) x h : 2

h = S x 2 : ( a + b )

a = S x 2 : h – b

b = S x 2 : h – a

(a + b) = S x 2 : h

Trong đó:

P: chu viS: diện tícha, b: 2 cạnh đáyc, d: 2 cạnh bênh: chiều cao

IV: bài tập vận dụng

BÀI 1: mang lại hình thang ABCD có đáy AB = 4/7 CD. Nối A với C, B cùng với D, chúng cắt nhau trên M. Biết diện tích s hình tam giác BMC bởi 15 cm2, tính diện tích s hình thang ABCD.

BÀI 2: đến hình thang ABCD có diện tích 128 cm2 với đáy AB = 3/4CD. Nối A cùng với C, B với D, chúng cắt nhau tại O. Tính diện tích s hình tam giác DOC.

BÀI 3: Thửa ruộng hình thang tất cả trung bình cộng hai lòng là 46 m. Nếu không ngừng mở rộng đáy mập thêm 12 m và giữ nguyên đáy bé xíu thì thì được thửa ruộng mới có diện tích to hơn diện tích thửa ruộng thuở đầu là 114 m2. Tính diện tích s thửa ruộng ban đầu.

BÀI 4: Tính diện tích s hình thang gồm đáy lớn bởi 50 dm và bằng 80% chiều cao, đáy bé kém đáy khủng 12 dm.

BÀI 5: Tính diện tích s hình thang có chiều cao bằng 4 dm, đáy nhỏ nhắn bằng 80% chiều cao và yếu đáy to 1,2 dm.

BÀI 6: Hình thang bao gồm tổng độ lâu năm hai đáy bởi 24 cm, đáy lớn hơn đáy bé nhỏ 1,2 cm, độ cao kém đáy nhỏ xíu 2,4 cm. Tính diện tích hình thang.

BÀI 7: Hình thang gồm đáy lớn hơn đáy bé bỏng 20,4 dm và bằng 5/3 lòng bé, chiều cao hơn đáy nhỏ xíu 2,1 dm. Tính diện tích s hình thang.

BÀI 8: Hình thang gồm tổng độ lâu năm hai đáy bởi 14,5 dm, đáy mập gấp rưỡi lòng bé, độ cao kém đáy nhỏ xíu 2,8 dm. Tính diện tích hình thang.

Xem thêm: Giải Bài 42 Trang 58 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 58, Giải Bài 42 Trang 58

BÀI 9: Hình thang bao gồm tổng độ dài hai đáy bởi 30,5 dm, lòng lớn bằng 1,5 lần đáy bé, chiều cao hơn đáy bé nhỏ 6,2 dm. Tính diện tích s hình thang.

 BÀI 10: Hình thang bao gồm tổng độ dài hai đáy bởi 60 m, 1/3 đáy lớn bằng 1/2 đáy bé, chiều cao bằng 80% lòng bé. Tính diện tích hình thang.

 BÀI 11: Tính diện tích hình thang gồm tổng độ nhiều năm của độ cao và đáy bé bỏng bằng 28,7 dm, 3 lần đáy bé bằng 4 lần chiều cao, đáy lớn hơn đáy nhỏ xíu 1,2 dm.

BÀI 12: Tính diện tích hình thang tất cả hiệu độ lâu năm của đáy nhỏ nhắn và độ cao bằng 4,5 m; biết 2/3 đáy nhỏ bé bằng 3/4 chiều cao, đáy to hơn đáy bé xíu 1,2 m.

BÀI 13: Tính diện tích s hình thang gồm tổng độ lâu năm của nhì đáy bằng 20,4 m; biết 2/3 đáy lớn bởi 75% đáy bé, đáy to hơn chiều cao 0,4 m.

BÀI 14: Tính diện tích hình thang gồm tổng độ nhiều năm của nhì đáy bằng 82,5 m; biết 40% lòng lớn bởi 60% lòng bé, đáy nhỏ xíu kém chiều cao 2 m.

BÀI 15: Tính diện tích hình thang có đáy lớn hơn đáy bé bỏng 30 cm; biết 20% đáy lớn bởi 30% lòng bé, đáy bé xíu kém chiều cao 0,5 cm.

BÀI 16: Tính diện tích hình thang có hiệu độ dài của nhị đáy bằng 60 dm; biết đáy lớn bằng 120% lòng bé, đáy nhỏ thêm hơn chiều cao 1,4 dm.

BÀI 17: Tính diện tích s hình thang gồm tổng độ dài của nhị đáy bởi 1,8 cm; biết đáy bé xíu bằng 80% lòng lớn, đáy bé nhiều hơn chiều cao 1,1 cm.

BÀI 18: Tính diện tích s hình thang bao gồm tổng độ dài của hai đáy bởi 24,6 cm; độ cao bằng 70% trung bình cùng hai đáy.

BÀI 19: Tính diện tích s hình thang có 20% tổng độ lâu năm của nhì đáy bằng 1,8 cm; chiều cao bằng 2,5 cm.

BÀI 20: Tính diện tích s hình thang có 20% độ cao bằng 5,6 m; tổng độ nhiều năm của nhị đáy bằng 120% chiều cao.

Xem thêm: Các Biện Pháp Tu Từ Lớp 9 Dễ Dàng, Các Biện Pháp Tu Từ

BÀI 21: Một hình thang gồm đáy bé xíu 60% đáy lớn, hèn đáy lớn 24cm. Hỏi độ cao hình thang bằng bao nhiêu, biết diện tích s hình thang đó bởi 720cm2.

Trên đây thpt Sóc Trăngbooks đã giới thiệu vừa đủ các công thức tính diện tích s hình thang, chu vi hình thang, cách làm tìm độ cao hình thang, bí quyết tìm đáy to (đáy bé) hình thang …Các kiến thức hình học này vô cùng vấp ngã ích. Chúng ta nhớ giữ lại nhé ! Và các bạn có thể bài viết liên quan công thức tính chu vi và diện tích hình thoi tại đường liên kết này. Thân ái !!