Của một đồng công một nén

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

 

Từ “công” trong câu “Của một đồng, công một nén.” có nghĩa là gì ?

không thiên vị

sức lao động

thợ, khéo tay

thuộc về công ty nước


*

*

Từ “công” vào câu “Của một đồng, công một nén.” tức là gì ?

không thiên vị

sức lao động

thợ, khéo tay

thuộc về nhà nước


Từ "công" trong câu "Của một đồng, công một nén" tức là gì?

A.không thiên vị B.thợkhéo tay C.thuộc về bên nước D.sức lực, trí tuệ


3)

â) Xếp phần đông từ đựng tiếng " công "vào nhóm thích hợp hợp: công nhân, gia công, thủ công, công thương, bái công,đình công:

- Công tất cả nghĩa như giờ công trong " công nghiệp":..........................................................................................................

Bạn đang xem: Của một đồng công một nén

- Công có nghĩa là " thợ ":...................................................................................................................................................................

- Công cơ nghĩa là " mức độ lao động":...........................................................................................................................................

b) chiếc nào nêu đúng nghĩa của trường đoản cú công trong câu " Của một đồng, công một nén "?

- Công tức là " không thiên vị ".

- Công có nghĩa là " bình thường cho mọi tín đồ ".

- Công có nghĩa là " sức lao cồn ".

Xem thêm: Vẽ Tranh Phong Cảnh Bình Minh Trên Biển Đẹp, Đáng Mua


Lớp 5 Ngữ văn
1
0

Trong câu "Của một đồng, công một nén", từ bỏ ......... Có nghĩa là sức lao động.

 


Lớp 5 Ngữ văn
2
0

Tìm một vài từ gồm tiếng công:

-của đơn vị nước, của chung

-không thiên vị

-thợ khéo tay


Lớp 5 Ngữ văn
7
0

Nối nghĩa của “công” với phần đông từ cất tiếng “công” với nghĩa đó.

1. ở trong nhà nước, của chung a. Công nhân, công nghiệp
2. Thợ, khéo tay b. Công dân, công cộng, công chúng
3. Không thiên vị c. Công bằng, công lí, công minh, công tâm

Lớp 5 Ngữ văn
2
1

Gạch dưới từ không thuộc loại trong mỗi nhóm tự sau:

a) nhóm từ bao gồm tiếng công có tức là "thuộc về đơn vị nước, chung cho mọi người": công dân, công cộng, công chúng, công viên, tiến công, công sở.

b) team từ tất cả tiếng công có tức là "không thiên vị": công bằng, công lí, công minh, công an.

Xem thêm: 0 Có Phải Là Số Chính Phương Không Vì Sao, Tính Chất Và Đặc Điểm Của Số Chính Phương

c) đội từ có tiếng công có nghĩa là "đánh": công đồn, công đức, công phá, công phạt, tiến công.

CÁC BẠN GIẢI đưa ra TIẾT RA GIÚP MÌNH NHÉ! CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU!


Lớp 5 Ngữ văn
1
0

Nghĩa của từ bỏ công trong từ "lao công" bao gồm phải là ở trong phòng nước của bình thường Không??


Lớp 5 Ngữ văn
2
0

từ công vào cácsau tức là gì:

kẻ góp của,người góp công

một công đôi việc

của một đồng,cong một nén

có cong mài sắt bao gồm ngày phải kim


Lớp 5 Ngữ văn
2
0

Lớp học trực tuyến

Toán 5 - Cô hiền hậu giờ Việt 5- Cô Tú Anh tiếng Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực đường

Toán 5 - Cô hiền giờ Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)