ĐÁP ÁN VIOLYMPIC LỚP 9 VÒNG 1

     
... Choice)1. A 2. A 3.

Bạn đang xem: đáp án violympic lớp 9 vòng 1

b 4. C 5. D 6. D 7. B 8. A 9. a 10. BQuestion V. Provide the correct khung of the words in brackets: 10 points (1 point for each correct word)1. Luckily2. Peaceful 3. friendliness4. ... D 4. C 5. A 6. C 7. B 8. C 9. b 10. AQuestion VII. Read the following passage & choose the correct answer: 15 points (3 points for each correct choice)1. C 2. A 3.

Xem thêm: 120 Mẫu Chuyện Về Bác Và Bài Học Kinh Nghiệm, Kể Chuyện Bác Hồ

d 4. B 5. AQuestion VIII. ... Completes each sentence: 10 points (1 point for each correct choice)1. B 2. C 3. a 4. D 5. B 6. A 7. A 8. A 9. c 10. DQuestion IV. Each of the following sentences has an error marked a, b,...
*

*

*

*

*

... = 5, vậy dấu bằng xẩy ra ⇔1 3 51 6 22 1 3 x xx x x+ −= ⇔ + = − ⇔ =b.Điều kiện: x≥ 0Q = ( 9) 25 25 3 6 3 3xxx x− += + + −+ +252 ( 3) . 6 10 6 4 3 x Qx≥ + − ⇔ ≥ − =+Vậy Qmin ... Khi: cx = c - x x =2⇔.Suy ra: .2a 3 c ac 3 S =2c 4 8≤. Vậy: maxac 3 S =8 khi cx =2 hay M là trungđiểm của cạnh AB0.20.20 .3 0 .3 0.250.50.250.52.5ABCMNPQ060x ... 2 1,502 5
... H2(CH 3 COO)2Ba + (NH4)2SO4 → BaSO4 + 2CH 3 COONH41,0đ0,25 x8= 2,0đ1%nMgO = 3, 015,0.100 = 50,00(%); %nCuO = 3, 01,0.100 = 33 ,33 (%)%nFe3O4 =100 – 50 – 33 ,33 = 16,67(%)0,25đ7(2,0đ)* ... Lập pt toán học: yRx16= 30 70⇒ R = 3 56.xy2= 3 56.n (n = xy2: là hóa trịcủa R)Biện luận n ⇒ R. Lựa chọn n = 3, R = 56 (Fe)* Fe2O 3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4) 3 + 3H2O0,25mol ... CHẤM VÀ mang đến ĐIỂM BÀI THI THÍ SINH (LỚP 9 thcs 10_04_20 09) STT Câu Đáp án tìm hiểu thêm Điểm1 (3, 0đ)1.a(1,0đ)27a + Xb = 150a + b = 5Biện luận a, b ⇒ X (Chọn a = 2; b = 3; X = 16 (S))Tên:...

Xem thêm: Từng Ngày Từng Tháng Trôi Qua Thành Năm, Hợp Âm Your Smile


... Sở Gd&Đt Nghệ anKỳ thi chọn học sinh tốt tỉnh lớp 9 thcs Năm học tập 2008 - trăng tròn 09 hớng dẫn cùng biểu điểm Chấm đề bao gồm thức(Hớng dẫn với biểu điểm chấm bao gồm 03 trang)Môn: Địa lí - bảng ACâu ... Công nghiệp nhẹ do có khá nhiều lợi thế về lao động, thị trờng và tài nguyên.0,50 không còn Trang 3/ 3 - 9 thcs - Bảng A ... Nuôi, thuỷ hải sản0,50- mối cung cấp lao động dồi dào, tay nghề ngày càng đợc nâng cao. 0,50 Trang 1/ 3 - 9 thcs - Bảng A- khoảng chừng sản: đá vôi (Hà Tiên - Kiên Giang), than bùn (U Minh, tứ giác Long Xuyên),...