Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân

     
*

Bài tập đặt thắc mắc cho từ gạch men chân trong tiếng Anh (Có đáp án), Tài Liệu học Thi xin trình làng đến các bạn tài liệu bài bác tập đặt thắc mắc cho từ gạch ốp chân trong tiếng


Sau trên đây Tài Liệu học tập Thi xin giới thiệu đến các bạn tài liệu bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch ốp chân trong giờ Anh nhằm mọi người cùng tham khảo.

Bạn đang xem: đặt câu hỏi cho phần gạch chân

Bạn Đang Xem: bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong giờ đồng hồ Anh (Có đáp án)

Nếu mới chỉ nghe qua thì các bạn sẽ nghĩ đấy là chủ đề trong giờ đồng hồ Anh không có gì sệt biệt. Nhưng thực tế thì lại khác, hầu hết các bạn khi học gần như đưa ra băn khoăn rằng chúng ta không biết cách đặt thắc mắc trong giờ đồng hồ Anh như thế nào. Mong muốn đây vẫn là tài liệu hữu ích, giúp các bạn nắm vững đều kỹ năng quan trọng và trau dồi con kiến thức hiệu quả để sẵn sàng phi vào mọi kỳ thi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Xem Tắt

3 III. Bài bác tập vận dụng

I. Xem xét khi có tác dụng bài

– đầu tiên ta phải xác minh được từ nhằm hỏi.

– từ bỏ bị gạch ốp chân không lúc nào xuất hiện tại trong câu hỏi.

– ví như trong câu:

+/ dùng động từ thường thì ta buộc phải mượn trợ hễ từ và đảo trợ hễ từ lên trước công ty ngữ với sau từ nhằm hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ nếu trong câu sử dụng “động trường đoản cú tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo “động trường đoản cú tobe”, “động từ khuyết thiếu” lên trước công ty ngữ cùng sau từ nhằm hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– nếu như trong câu bao gồm từ bị gạch men chân dùng đông đảo từ sau thì khio đưa sang thắc mắc ta đề xuất đổi khớp ứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

II. Những từ nhằm hỏi thường gặp gỡ trong giờ Anh.

1. What: vật gì (Dùng để hỏi mang lại đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: mẫu mà (Dùng nhằm hỏi khi có sự lựa chọn)

3. Where: nơi đâu (Dùng nhằm hỏi mang lại vị trí, xứ sở …)

4. When: bao giờ (Hỏi đến thời gian, thời điểm …)

5. Who: ai, người mà (Hỏi mang lại người)

=> Whom: tín đồ mà (Hỏi cho tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom vày you buy any books (for)?

=> Whose: của fan mà (Hỏi đến tính từ sở hữu, sở hữu cách, đại trường đoản cú sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: nguyên nhân (Hỏi mang lại lí do, nguyên nhân)

7. How: cố kỉnh nào (Hỏi cho tính từ, trạng từ, mức độ khoẻ …)

8. How old: hỏi đến tuổi

9. How tall: hỏi cho chiều cao của người

10. How high: hỏi cho độ cao của vật

11. How thick: hỏi đến độ dày

12. How thin: hỏi đến độ mỏng

13. How big: hỏi mang đến độ lớn

14. How wide: hỏi đến độ rộng

15. How broad: hỏi mang lại bề rộng

16. How deep: hỏi mang đến độ sâu

17. How fast: hỏi cho tốc độ

18. How far … from … khổng lồ …: hỏi mang đến độ xa

19. How long: hỏi đến độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời hạn bao lâu

Eg: It takes me an hour to do my homework.

=> How long does it take you to bởi your homework?

(Nó mang mất của chúng ta bao nhiêu thời gian để gia công bài tập về nhà?)

How often: hỏi mang lại mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go lớn school every day.

=> How often vì you go to school?

How much: hỏi mang đến giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi mang lại số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho con số với danh trường đoản cú đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens vày you have here?

III. Bài tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the siêu thị over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours to lớn finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone card to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue to Ho bỏ ra Minh City.

…………………………………………………….

8. The ngân hàng is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned lớn Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled to lớn Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went khổng lồ the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Phái mạnh left trang chủ at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters khổng lồ her friends.

…………………………………………………….

Xem thêm: Khi Cau 3 (40 Diêm) Một Khối Gỗ Hình Lập Phương Cạnh A=6Cm Được Thả Vào Nước

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines & newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen to musicin my không lấy phí time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go to lớn the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go to the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions and tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the các buổi party at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went to lớn the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker to lớn California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the quái vật last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went lớn the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t bởi his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour to lớn get khổng lồ school.

………………………………………………

14.- She last rode a xe đạp two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving chạy thử two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went lớn the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her mèo stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money lớn her brother.

………………………………………………

28.- We went to school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people to the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go khổng lồ the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t vị anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money lớn Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

Xem thêm: Nội Dung Của Biện Pháp Thủ Công Là Gì? Biện Pháp Thủ Công Được Thực Hiện Bằng Cách Nào

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………