Để đánh số trang của một cuốn sách

     

Chia số trang thành những nhóm để dễ dàng tính được số chữ số buộc phải dùng trong những nhóm, từ kia tính được tổng thể chữ số cần dùng.

Bạn đang xem: để đánh số trang của một cuốn sách


Ta chia các số trang của cuốn sách thành 4 nhóm:

+ Nhóm các số tất cả $1$ chữ số (từ trang $1$ đến trang $9$): số chữ số phải dùng là $9$.

+ Nhóm các số có hai chữ số (từ trang $10$ mang đến trang $99$): số trang sách là: (left( 99 - 10 ight):1 + 1 = 90), số chữ số phải dùng là: (90.2 = 180) .

+ Nhóm các số tất cả $3$ chữ số (từ trang $100$ mang lại trang $999$): số trang sách là: (left( 999 - 100 ight):1 + 1 = 900), số chữ số cần dùng làm đánh số trang team này là: (900.3 = 2700).

Xem thêm: Chứng Minh Với Mọi Số Nguyên Dương, Ta Luôn Có : 1 + 3 + 5 + … + (2N

+Nhóm những số tất cả $4$ chữ số (từ trang $1000$ mang đến trang $1031$): số trang sách là: (left( 1031 - 1000 ight):1 + 1 = 32) ; số chữ số đề xuất dùng là (32.4 = 128) .

Vậy tổng số chữ số cần dùng để làm đánh số trang cuốn sách kia là: (9 + 180 + 2700 + 128 = 3017)


Đáp án phải chọn là: c


...

Bài tập có liên quan


Bài tập ôn tập chương 1 Luyện Ngay
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và nhỏ dại hơn 5 là:


Số la mã XVII có giá trị là:


Cách tính đúng của phép tính (7^4.7^3) là:


Với (x e 0) ta tất cả (x^8:x^2) bằng:


Chọn câu đúng.

Xem thêm: Cristiano Ronaldo Bao Nhiêu Quả Bóng Vàng ? Ronaldo Có Bao Nhiêu Quả Bóng Vàng


Tập phù hợp (A = left 3,6,9,12,...,150 ight\) gồm số thành phần là:


Cho tập hợp (A = left{ {x in N|5Một ngôi trường học có khoảng từ 100 cho 150 học sinh khối 6. Khi xếp thành 10 hàng, 12 hàng, 15 hàng phần lớn vừa đủ. Vậy hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu?


So sánh: (202^303) cùng (303^202)


Một buổi liên hoan ban tổ chức đã mua toàn bộ 840 cái bánh, 2352 dòng kẹo cùng 560 quả quýt chia mọi ra các đĩa, từng đĩa bao gồm cả bánh, kẹo và quýt. Tính số đĩa các nhất nhưng mà ban tổ chức triển khai phải chuẩn chỉnh bị?


Số thoải mái và tự nhiên $x$ được mang lại bởi:(5^x + 5^x + 2 = 650). Giá trị của $x$ là


Giá trị của (A = 28.231 + 69.28 + 72.231 + 69.72) sớm nhất với số nào bên dưới đây?


Tìm $x$ biết $left( 2x-130 ight):4 + 213 = 5^2 + 193$


Cho (x_1) là số thỏa mãn nhu cầu (x^3 - 2^3 = 2^5 - left( 3^16:3^14 + 2^8:2^6 ight)) với (x_2) là số thỏa mãn (2448:left< 158 - 7.left( x - 6 ight)^3 ight> = 24). Tính (x_1.x_2.)


Tìm một vài có nhị chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số $0$ vào thân hai chữ số của số kia thì được số mới gấp $7$ lần số đang cho.


Biết 4 số từ nhiên liên tiếp mà tổng bởi 2010. Số bé dại nhất trong 4 số kia là


Cần từng nào chữ số để đánh số trang (bắt đầu trường đoản cú trang $1$) của một cuốn sách tất cả $1031$ trang?