Để Đánh Số Trang Sách Từ 1 Đến 1000 Chúng Ta Cần Số Chữ Số Là

     
chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ


Bạn đang xem: để đánh số trang sách từ 1 đến 1000 chúng ta cần số chữ số là

chọn môn toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

tu 1-9 can 9 chu so

tu 10-99 can 90 x2= 180 chữ số

tu 100-999 can 900 x3= 2700 chu so

999-1000 can 1 x4= 4 chu so

nhu vay 9+180+2700+4=2893 chu so

dáp so ;2893 chu so

chuc ban hoc tot


*

Từ 1 đến 9 có 9 số vậy cần 9 x 1 = 9 chữ số

Từ 10 đến 99 có : ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 số vậy cần 90 x 2 = 180 chữ số

Từ 100 đến 1000có : ( 1000- 100 ) : 1 + 1 = 901số vậy cần : 901 x 3 = 2703chữ số

Vậy cần : ( 9 + 180 + 2703 ) = 2892 Số


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

Từ 1đến 9 có: (9 - 1 + 1) . 1 =9 chữ số

Từ 10đến 99 có: (99 - 10 + 1) . 2 = 180 chữ số

Từ 100đến 999 có: (999 - 100 + 1) . 3 = 2700 chữ số

Để viết số trang sách từ một đến 1000 cần: 9 + 180 + 2700 + 3 = 2892chữ số


Từ 1 mang lại 9 tất cả 9 chữ số

Từ 10 đến 99 bao gồm : 90 . 2 = 180 chữ số

Từ 100 cho 999 bao gồm : 2700 chữ số

1000 có 4 chữ số

Vậy từ 1 đến 1000 tất cả 9 + 180 + 2700 + 4 = 1893 chữ số


từ trang 1-9 bao gồm 9 trang=> có 9 chữ số

từ trang 10-99 tất cả 90 trang=>có 90*2=180 chữ số

từ trang 100-999 gồm 900 trang=>có 900*3=2700 chữ số

từ trang 1000-2016 bao gồm 1017 trang=>có 1017*4=4068 chữ số

Vậy số chữ số để đánh số trang sách đó là:

9+180+2700+4068=6957(chữ số)

Xem thêm: Bao Nhiêu Số Nước Là 1 Khối Bằng Bao Nhiêu Lít ? Thực Hiện Chuyển Đổi Nhanh Nhất


toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Xem thêm: Đề Thi Toán Tuổi Thơ Lớp 1 Năm 2021, Tạp Chí Toán Tuổi Thơ


american-home.com.vn