Đề Khảo Sát Đầu Năm Lớp 6

     

american-home.com.vn xin được gửi đến các em học sinh “Đề khảo sát chọn lớp đầu xuân năm mới lớp 6 môn Toán bao gồm đáp án”. Hi vọng nó sẽ giúp đỡ các em học tập và làm cho bài tốt hơn.


Đề thi, bài bác kiểm tra liên quan:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI KHẢO SÁT CHỌN LỚP ĐẦU NĂM MÔN TOÁN – LỚP 6

 Bài 1 : (2 điểm ) Tính

*
b, 65,42×3,5:3434,55=

c, (27,09 + 258,91) 25,4 d, (25,4 – 12,34) :0,5

Bài 2 : (2 điểm ) Tính nhanh

a, 17,6-5,3+16,8-7,6+15,3-6,8

b,3,54×73+0,46×25+3,54×26+0,46×75+3,54

Bài 3: (3 điểm ) Một thửa ruộng hình thang ABCD ; AB =36m là đáy nhỏ tuổi ,CD là lòng lớn tất cả CD=2AB .Nếu kéo dài CD thêm một quãng CM=6m ta được diện tích tam giác BCM =48 m2

a, Tính chiếu cao của hình thang ABCD?

b, Tính diện tích hình thang ABCD

c, Thửa ruộng được trồng lúa tính coi số lúa thu hoạch được của thửa ruộng biết rằng mỗi a thu hoạch được 45 kilogam lúa ( từng a=100 m2)

Bài 4: (4 3 điểm ) Cho hình vuông vắn ABCD có cạnh nhiều năm 6cm trên đoạn BD lấy điểm E và D sao để cho BE=ED=PD

a, Tính diện tích hình vuông vắn ABCD

b, Tính diện tích s hình AECP

c, M là điểm ở vị trí chính giữa cạnh PC N là điểm vị trí trung tâm DC ,MD và NP cắt nhau trên I .So sánh diện tích s tam giác IPM với tam giác IDNĐáp án Đề thi khảo sát điều tra chọn lớp đầu năm mới lớp 6 :

Bài 1 :

*
b, 15 c, 7264,4 d, 26,12

Bài 2 : a,=30 b,=354

Bài 3 : a, diện tích s tam giác BCM =48 =½CM.h⇒h=48.2:6=16m h cũng đó là chiều cao của hình thang ABCD


*

c,Tính số lúa thu hoạch được : Đổi 864m2:100=8,64 a

Vậy số lúa thu hoạch được là : 8,64.45=388,8 kg

Bài 4 : Giải :

a, diện tích hình vuông ABCD =6×6=36 (cm2 )

b, diện tích hình AECP :

Diện tích tam giác ABD =36 :2=18 (cm2)

Có ba tam giác ABE,AEP,APD tất cả cùng chiều cao hạ từ bỏ A xuống cạnh BD nhưng BE=EP=PD nên tía tam giác này có cùng diện tích bằng nhau nên diện tích s tam giác AEP =18 : 3=6cm2 mà diện tích s hình AECP =2 lần diện tích s tam giác AEP

Vậy diện tích hình AECP=2×6=12 (cm2 )

C, vày N là trung điểm của DC Nên diện tích s tam giác PCN = diện tích s tam giác DPN =6:2=3 cm2 (hai tam giác bao gồm cùng độ cao hạ từ p. Xuống CD)

Vì M là trung điểm của PC Nên diện tích s tam giác PMD = diện tích tam giác DMC =6:2=3 cm2 (hai tam giác bao gồm cùng chiều cao hạ tự D xuống CP)

Diện tích tam giác DMN=diện tích tam giác MNC =3:2=1,5 (cm2) ( bởi hai tam giác có cùng độ cao hạ tự M xuống CD cùng DN=NC)

Diện tích tam giác PMN=diện tích tam giác MNC =3:2=1,5 (cm2) ( do hai tam giác có cùng chiều cao hạ tự N xuống CP cùng PM=MC)