ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 4 CUỐI HỌC KÌ 1

     

Download tuyển chọn chọn đôi mươi đề thi đánh giá Tiếng anh lớp 4 - bài xích tập giờ đồng hồ Anh 4 công tác mới


Tuyển chọn trăng tròn đề thi khám nghiệm Tiếng anh lớp 4 tổng hợp tương đối nhiều các đề đánh giá tiếng anh giành cho các em học sinh lớp 4, giúp những em ôn tập tổng quát tổng thể hệ thống kỹ năng tiếng anh trong thời điểm học. Các thầy cô giáo có thể lưu lại tài liệu này làm cho các em học viên ôn tập ngay lập tức trên lớp.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4 cuối học kì 1


Tuyển tập đôi mươi đề thi chất vấn Tiếng anh lớp 4 được tạo dựa theo chương trình bắt đầu của Bộ giáo dục và Đào tạo, thích hợp làm tài liệu ra đề cho các thầy giáo viên hoặc có tác dụng tài liệu ôn tập cho các em học sinh.
Phần 1: các đề khám nghiệm môn giờ Anh lớp 4 học tập kì I: Đề thì thân học kì, đề thi 15 phút, đề kiểm soát cuối học tập kì I. 
Phần 2: Các đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 4: đề thi 45 phút, đề soát sổ giữa học kỳ, đề ôn tập và soát sổ cuối năm,...
Nội dung bài viết: 1. Đề thi số 1=> Đáp án đề thi số 12. Đề thi số 2=> Đáp án đề thi số 23. Đề thi số 3=> Đáp án đề thi số 34. Đề thi số 4=> Đáp án đề thi số 45. Đề thi số 5=> Đáp án đề thi số 56. Đề thi số 6=> Đáp án đề thi số 67. Trọn bộ 20 đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 4
Here is Brandon. He goes khổng lồ London Primary School. He is in class 4A. This is his classroom. There are fifteen boys and ten girls in his class. His best friend is Lucas. Nạm both enjoy Geography. They have it on Thursdays and Fridays. On Saturdays và Sundays, they don’t have to lớn go to lớn school. They often play soccer together. Yesterday was Sunday. They played football in a playground near his house.

2. Đề thi học tập kì 2 giờ Anh lớp 4 số 2

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án hợp lý cho mỗi thắc mắc dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don"t

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice to meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Mèo B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì Lớp 7 : Tất Cả Các Môn (Giữa Kì, Cuối Kì), Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 7 Năm Học 2021

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We bởi vì many exercises ______ Math lessons.

A. Khổng lồ B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái không đủ vào nơi trống)

11. Do you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Trang chủ w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can"t pe.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ tiếng Anh với quan niệm Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil A. Trái táo

22. Apple B. Mẫu giường

23. Bed C. Dòng bàn

24. Table D. Ngôi nhà

25. Cát E. Nhỏ Mèo

26. House F. Cây viết chì

---- hết đề 2 ----

=> Đáp án đề thi học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 4 số 2

*

---- không còn đề 5----

=> Đáp án đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 số 5

*

----- Hết đáp án đề 5 -----

6. Đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 4 số 6

=> Đáp án đề thi học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 4 số 6

 

----- Hết câu trả lời đề 6 -----

Để sẵn sàng cho kì thi cuối học kì 1, các em học viên lớp 4 có thể tham khảo thêm đề thi học kỳ 1 môn giờ anh lớp 4 để triển khai quen trước với kết cấu đề thi chính thức. Qua việc thực hành thực tế làm đề thi học kỳ 1 môn giờ anh lớp 4, các em học viên sẽ tự tin hơn và dứt tốt bài thi tiếng anh thiết yếu thức của mình với điểm số cao.

Xem thêm: Soạn Bài 35 Khái Quát Châu Mỹ, Địa Lí 7 Bài 35: Khái Quát Châu Mĩ

Trong mẫu Đề thi thân học kì 1 lớp 4 Thông bốn 22 này, công ty chúng tôi sẽ ra mắt đến các thầy cô giáo và các bậc bố mẹ bảng ma trận với những chính sách trong giải pháp ra đề đánh giá môn toán thân kì I theo thông tư của bộ Giáo dục. Chúng ta đọc quan tâm cũng có thể đón đọc phần đa mẫu đề thi minh họa các môn học cầm thể, ví dụ những Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4, đề thi môn tiếng Việt, Khoa học, giờ An…. Trong những bài viết tiếp sau của chúng tôi.