ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 5 MÔN TOÁN MỚI NHẤT

     

Đề thi học kì 1 Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 gồm đáp án (15 đề) cơ bản, nâng cao có đáp án. Cung cấp tài liệu ôn thi mang đến giáo viên và học sinh để hoàn toàn có thể học tốt môn Toán lớp 5.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 lớp 5 môn toán mới nhất


Đề thi học kì 1 Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án (15 đề)

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bạn dạng - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (5,5 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) Chữ số 7 trong những thập phân 99,6754 có giá trị là:

*

Câu 2:(1 điểm) 37,46 (1 điểm) 16cm28mm2= ….......… cm2. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 168 B. 16,8

C. 1680 D. 16,08

Câu 4:(1điểm) Số thập phân của

*
là:

A. 45,3 B. 45,03

C. 45,003 D. 45,0003

Câu 5:(1 điểm) 9 tạ 7 kilogam = …….. Tạ? Số phù hợp điền vào vị trí chấm là :

A. 9,7 B. 97

C. 907 D. 9,07

Câu 6:(1điểm)

*
phút = …… giây? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 135 B. 165

C. 120 D. 156

*

Phần II. Từ bỏ luận (4,5 điểm)

Câu 1:(1điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 16,52 – 5,214

b) 23,05 x 3,5.

Câu 2:(1,5điểm) Điền dấu phù hợp vào ô trống:

a) 54 + 7,654 + 7,06

b) 26,7 x 1,223,9 x 15

c) 3kg 50g3500g

Câu 3:(2 điểm) Lớp 51 gồm tổng số là 30 học tập sinh, trong số ấy có 12 học sinh nam còn lại là học sinh nữ. Tra cứu tỉ số xác suất của:

a) học sinh nam và học viên lớp đó?

b) học sinh nữ và học sinh lớp đó?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (5,5 điểm)

Mỗi câu cho một điểm riêng câu 1 mang đến 0,5 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6BADCDB

Phần II. Từ luận (4,5 điểm)

Câu 1:(1điểm) (Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)

a) 16,52 – 5,214 = 11,306

b) 23,05 x 3,5 = 80,675

Câu 2:(1,5 điểm) (Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)

a) 54 + 7,6 > 54 + 7,06

b) 26,7 x 1,2 Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) Chữ số 9 trong những 427,098 có mức giá trị:

*

Câu 2:(0,5 điểm) Viết thành tỉ số phần trăm: 0,78 = …….. %

A. 7,8% B. 0,78%

C. 78% D. 780%

Câu 3:(1 điểm) Một shop bán một chiếc ti vi được lãi 270 000 đồng và bằng 12% chi phí vốn quăng quật ra. Vậy giá cả chiếc ti vi đó là:

A. 2 700 000 đồng B. 3 240 000 đồng

C. 3 000 000 đồng D. 2 520 000 đồng

Câu 4:(0,5 điểm) Số thập phân tất cả 20 solo vị, 1 phần mười với 8 tỷ lệ được viết là:

A. 20,18 B. 2010,800

C. 20,108 D. 30,800

Câu 5:(0,5 điểm) Số tương thích viết vào khu vực chấm của 7cm29mm2= ...mm2là:

A. 79 B. 790

C. 709 D. 7 900

Câu 6:(1 điểm) diện tích s mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài 25m, chiều rộng bằng

*
chiều dài là:

A. 80m2 B. 357m2

C. 275m2 D. 375m2

*

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Tính

a) 27% + 38% = …………

b) 14,2% × 4 = …………

Câu 2:(1 điểm) tìm X

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

b) X x 4,25 = 1,7 x 34

Câu 3:(2 điểm) fan ta trồng lúa bên trên một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn là 35m, chiều lâu năm bằngchiều rộng. Cứ vừa phải 1m2 thửa ruộng kia thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng trên thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Câu 4:(2 điểm) Một shop buổi sáng bán tốt 75kg gạo và bởi 60% lượng gạo phân phối buổi chiều. Hỏi cả nhì buổi siêu thị bán được bao nhiêu tạ gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng biệt câu 3, câu 6 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6BCDACD

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Tính (Mỗi phép tính hợp lý cho 0,5 điểm)

a) 27% + 38% = 65%

b) 14,2% × 4 = 56,8%

Câu 2:(1 điểm) search X (mỗi bài hợp lý cho 0,5 điểm)

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

⇔ X + 1,25 = 3

⇔ X = 3 -1,25

⇔ X = 1,75

b) X x 4,25 = 1,7 x 3

⇔X x 4,25 = 5,1

⇔X = 5,1 : 4,25

⇔X = 1,2

Câu 3:(2 điểm)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật kia là:

35 x= 49 (m) (0,5 điểm)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

49 x 35 = 1715 (m2) (0,5 điểm)

Số tấn thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

1715 x trăng tròn = 34300 (kg) ( 0,5 điểm)

34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) ( 0,25 điểm)

Đáp số: 34,3 tấn thóc ( 0,25 điểm)

Câu 4:(2 điểm)

Số gạo cửa hàng bán được trong chiều tối là:

75 : 60 x 100 = 125 (kg) (0,75 điểm)

Hai buổi siêu thị bán được số gạo là:

125 + 75 = 200( kg) (0,75 điểm)

200( kg) = 2 (tạ) (0,25 điểm)

Đáp số: 2 tạ (0,25 điểm)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) Số thập phân 35,08 hiểu là:

A. Ba năm phẩy tám

B. Tía mươi lăm phẩy ko tám

C. Ba năm phẩy không tám

D. Tía mươi năm phẩy không tám

Câu 2:(0,5 điểm) không phẩy một trăm nhì mươi sáu viết là:

A. 0,126 B. 126

C. 01,126 D. 126, 0

Câu 3:(0,5 điểm) dãy số nào được viết theo sản phẩm tự từ bé bỏng đến lớn?

A. 42,538; 41,835; 42,358

B. 42,538; 42,358; 41,835

C. 41,835; 42,538; 42,358

D. 41,835; 42,358; 42,538

Câu 4:(1 điểm) trong bể bao gồm 25 con cá, trong những số ấy có 10 con cá chép. Tỉ số xác suất giữa số cá chép và số cá trong bể là:

A. 10 % B. 15 %

C. 40 % D. 66,7 %

Câu 5:(0,5 điểm) Tìm giá trị của x sao cho: x – 1,27 = 13,5 : 4,5

A. 4,27 B. 1,73

C. 173 D. 1,37

*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Điền số tương thích vào chỗ chấm

a) 2ha 45 m2= …………….m2

b) Cạnh của một hình vuông vắn là 2,5 cm thì diện tích s của nó là: …………… cm2

c) nhị số tất cả tổng bằng 126 và thương của chúng là 2

Số khủng là………………. Số nhỏ nhắn là:……………………….

d) Số từ nhiên bé nhỏ nhất gồm 4 chữ số được viết bởi những chữ số 2,0,1.9 mà phân tách hết mang lại 3 là: …………………………..

Câu 2:(2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 146,34 + 521,85

b) 745,5 - 14,92

c) 25,04 x 3,5

d) 66,15 : 63

Câu 3:(1,5 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5 m2, chiều rộng 9,5 m. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Câu 4:(1,5điểm) download 2,5 lít dầu hết 30000 đồng. Hỏi tầm giá 1 lít dầu là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng rẽ câu 4 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5BADCA

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Tính (Mỗi địa điểm điền đúng cho 0,5 điểm)

a) 2ha 45 m2= 20045m2

b) Cạnh của một hình vuông vắn là 2,5 cm thì diện tích của nó là: 6,25cm2

c) hai số có tổng bằng 126 với thương của bọn chúng là 2

Số mập là: 84

Số bé xíu là: 42

d) Số tự nhiên nhỏ xíu nhất bao gồm 4 chữ số được viết bởi những chữ số 2,0,1.9 mà chia hết mang lại 3 là: 1029

Câu 2:(2 điểm)

a) 146,34 + 521,85 = 668,19

b) 745,5 - 14,92 = 730,58

c) 25,04 x 3,5 = 87,64

d) 66,15: 63 = 1,05

Câu 3:(1,5 điểm)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

161,5 : 9,5 = 17 (m) (0,5 điểm)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là :

(17 + 9,5) x 2 = 53(m) (0,75 điểm)

Đáp số : 53 m (0,25 điểm)

Câu 4:(1,5 điểm)

Cách 1: bài giải

5 lít dầu cấp 2,5 lít dầu số lần là :

5 : 2,5 = 2( lần) (0,5 điểm)

Giá tiền download 5 lít dầu là :

125 000 x2 = 250 000(đồng) (0,75 điểm)

Đáp số : 250 000 đồng (0,25 điểm)

Cách 2: bài bác giải

Giá tiền cài đặt 1 lít dầu là :

125 000 : 2,5 = 50 000( đồng)

Giá tiền cài đặt 5 lít dầu là :

50 000 x 5 = 250 000 (đồng)

Đáp số : 250 000 đồng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(cơ bạn dạng - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) Đoạn thẳng AC chiếm số xác suất đoạn trực tiếp AB là :

*

A. 60% B.40%

C. 3% D.

*
%

Câu 2:(0,5 điểm) 34650kg = ....tấn. Số phù hợp điền vào vị trí chấm là :

A. 3465 B. 346,5

C. 34,65 D. 3,465

Câu 3:(0,5 điểm) Chữ số 1 trong số thập phân 4,519 có mức giá trị là :

A.

*
B. 10

C. 1 D.

*

Câu 4:(0,5 điểm) tìm kiếm số tự nhiên X biết: 53,91 (0,5 điểm) nhà An nuôi 50 nhỏ vịt , số vịt đơn vị An bởi 25% số vịt công ty Bình . Hỏi bên Bình nuôi bao nhiêu con vịt ?

A. 200 B. 100

C. 150 D. 25

Câu 6:( 0,5 điểm) láo số

*
viết dưới dạng phân số là :

*

*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 46,83 - 29,57

b) 35,16 + 26,84

c) 43,21 x 5,7

d) 16,65 : 3,7

Câu 2:(2 điểm) kiếm tìm X:

a) X x 3 = 8,4

b) 266,22 : X = 7,83

Câu 3:(2 điểm )Một siêu thị có 3.5 tấn gạo , đã phân phối đượcsố gạo đó. Hỏi :

a. Shop còn lại bao nhiêu tấn gạo chưa chào bán ?

b. Số gạo đã buôn bán chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo của cửa hàng trước khi cung cấp ?

Câu 4:(1 điểm) Tính nhanh

a. 234,56 x 55,4 + 234,56 x 44,6

b. 467,8 x 123,5 -22,5 x 467,8 - 467,8

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đến 0,5 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6BCDDAC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:(2 điểm) (Mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm)

a) 46,83 - 29,57= 17,26

b) 35,16 + 26,84 =62

c) 43,21 x 5,7 = 246,297

d) 16,65 : 3,7 = 4,5

Câu 2:(2 điểm) (Mỗi câu đúng cho một điểm )

a) X x 3 = 8,4

⇔X = 8,4:3

⇔X = 2,8

b) 266,22 : X = 7,83

⇔X = 266,22: 7,83

⇔X = 34

Câu 3:(2 điểm)

a. Số gạo cửa hàng đã cung cấp là :

3,5 x= 2,1 ( tấn) ( 0,5 điểm)

Cửa hàng còn sót lại số tấn gạo chưa phân phối là :

3,5 – 2,1 =1,4 ( tấn) ( 0,5 điểm)

b. Tỉ số xác suất của số gạo đã chào bán và số gạo trước khi bán là:

2,1 : 3,5 = 0,6 ( 0,5 điểm)

Ta có: 0,6 = 60% ( 0,25 điểm)

Đáp số : a. 1,4 tấn ; b. 60% ( 0,25 điểm)

Câu 4:(1 điểm)

a. 234,56 x 55,4 + 234,56 x 44,6

= 234,56 x (55,4 + 44,6)

= 234,56x 100

= 23456 ( 0,5 điểm)

b. 467,8 x 123,5 - 22,5 x 467,8 - 467,8

= 467,8 x(123,5 -22,5-1)

= 467,8 x100

= 46780 ( 0,5 điểm)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bạn dạng - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) Số nhỏ xíu nhất trong số số 86,42 ; 86,237 ; 86,52 ; 86,24 là :

A. 86,42 B. 86,237

C. 86,52 D. 86,24

Câu 2:(1 điểm) tác dụng của phép tính: 30,09 x 0,01 là :

A. 3009 B. 3,009

C. 300,9 D. 0,3009

Câu 3:(0,5 điểm) Chữ số 5 trong các thập phân 62,354 có mức giá trị là :

*

Câu 4:(1 điểm) Phép phân chia 6,251 : 7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở chỗ thập phân của thương thì số dư là :

A. 21 B. 0,21

C. 0,021 D. 0,0021

Câu 5:(1 điểm) Tỉ số xác suất của 9 và đôi mươi là :

A. 45% B. 29%

C. 20,9% D. 9,2%

Câu 6:(1 điểm) 42 dm2bằng bao nhiêu m2 ?

A. 4,2m2 B. 0,42m2

C. 0,042m2 D. 0,0042m2

Câu 7:(1 điểm) Từng gói đường cân nặng lần lượt là 3080g; 3kg800g; 3,008kg; 3,8kg. Gói đường cân nhẹ tuyệt nhất là :

A. 3,008kg B. 3080g

C. 3kg800g D. 3,8kg

*

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 231,8 – 168,9

b) 28,08 : 1,2

Câu 2:(2 điểm) Để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật bạn ta dùng các loại gạch men hình vuông vắn có cạnh 40cm . Hỏi cần bao nhiêu viên gạch nhằm lát kín nền căn nhà đó , hiểu được căn phòng bao gồm chiều rộng 8m, chiều dài 12m? ( diện tích s phần mạch xi măng không đáng kể)

Câu 3:(1 điểm) Hình bên tất cả bao nhiêu hình tam giác

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu 1, 3 đến 0,5 điểm các câu 2, 4, 5, 6, 7 cho một điểm

Câu1234567Đáp ánBDCCABA

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1:(1 điểm) (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 231,8 – 168,9 = 62,9

b) 28,08 : 1,2= 23,4

Câu 2:(2 điểm)

Diện tích một viên gạch men men hình vuông là:

40 x 40 = 1600(cm2)

Diện tích nền căn hộ hình chữ nhật là :

8 x 12 = 96(m2)

Đổi: 96m2= 960 000cm2

Cần số viên gạch để lát kín nền căn hộ đó là :

960 000 : 1600 = 600( viên)

Đáp số : 600 viên gạch

Câu 3:

*

Hình bên có 26 hình tam giác

Với AB là cạnh bình thường ta có : ABC, ABD, ABE,ABH, ABI, ABK( 6Hình)

Tương từ với AC là cạnh thông thường ta bao gồm 5 hình

Với AD là cạnh chung ta có 4 hình

Với AE là cạnh tầm thường ta có 3 hình

Với AH là cạnh chung ta bao gồm 2 hình

Với AI là cạnh bình thường ta có 1 hình

Và thêm 5 tam giác: AHN, ANM, AHM, HNI, HMK: Vậy tổng là 26 hình .

----------------------------------------------------------------------------------------

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 1)

Bài 1.Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) quý hiếm của chữ số 9 trong những 3,009 là:

A. 1000 B. 100 C.9/1000D.9/100

b) 73,85 Đặt tính rồi tính:

a) 73,5 + 12,6 b) 79,6 - 5,73

c)2,78 x 3,7 d) 29,5 : 3,64

Bài 3.Đúng ghi Đ không đúng ghi S vào ô trống:

a) 25,7+ 0,4 = 26,1 ▭

*

c)8m27dm2= 8,7m2▭

d) 30 – 2,4 = 27,6 ▭

Bài 4.Hai khu đất nền có tổng diện tích là 4,5 ha. Khu vực đất trước tiên có diện tích bằng khu đất thứ hai. Hỏi mỗi khu đất có diện tích s bao nhiêu mét vuông.

Xem thêm: Trai Trường Lái Gái Trường Y Nghĩa Là Gì? “Trai Trường Lính

Bài 5.Tính quý hiếm biểu thức:

67,49: 17 + 32,45 : 2,5

Bài 6.Cho hình bên, biết diện tích tam giác AMC là 7cm2, MC = 3,5cm, BM = 6cm. Tính diện tích s tam giác ABM.

*

*

Đáp án và khuyên bảo giải

Bài 1:

*

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Đổi 4,5 ha = 45000 m2

Sơ đồ

*

Tổng số phần bằng nhau là:

4+5 =9 (phần)

Diện tích khu vực đất trước tiên là:

45000 : 9 x 4 = đôi mươi 000 (m2)

Diện tích khu đất nền thứ nhị là:

45 000 – 20 000 = 25 000 (m2)

Đáp số: khu đất thứ nhất: 20 000 m2

Khu đất thứ hai: 25 000 m2

Bài 5.

67,49: 17 + 32,45 : 2,5 = 3,97 + 12,98 = 16,95

Bài 6.

Vẽ đường cao AH xuống cạnh BC, con đường cao AH cũng là chiều cao của tam giác AMC.

Vậy chiều cao AH là: 7 x 2 : 3 = 4 (cm)

Diện tích tam giác ABM là:

6 x 4 : 2 = 12 (cm2)

Đáp số : 12 cm2

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

Thời gian: 45 phút

Bài 1.Viết các số sau:

a) bốn mươi tía phần mười:

b) Bảy cùng mười lăm phần mười bảy:

c) Chín phẩy bố mươi bảy:

d) hai mươi phẩy mười một:

Bài 2.Viết vào địa điểm chấm:

a) 23/100 đọc là: ……….

b) 101,308 đọc là: ….

Bài 3.Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Chữ số 3 trong các 25,317 có giá trị là:

A. 3 B. 30 C.3/10 D.3/100

b)509/100 viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,59 B. 5,9C. 5,09 D. 5,009

c) Số bé bỏng nhất trong số số: 7,485 ; 7,458 ; 7,548 ; 7,584 là:

A. 7,485B. 7,458 C. 7,548 D. 7,584

d) 3dm28cm2=……..dm2

Số phù hợp điền vào nơi chấm là:

A. 38 B. 3,08 C. 3,8 D. 3,008

*

Bài 4.Đặt tính rồi tính:

a) 45,7 + 24,83 b) 92,5 – 8,76

c)4,29 x 3,7 d) 114,21 : 2,7

Bài 5.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 84 phút = 1,4 giờ b) 0,016 tấn = 160kg

c) 2 500 000 cm2= 25 m2d) 12m26dm2= 12,06 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Câu Đố Con Gì Ăn Lửa Với Nước Than, Đáp Án Cấu Đố Kỳ 1 1

Tùng có 38 viên bi có hai một số loại bi xanh và bi đỏ, trong các số ấy có 13 viên bi đỏ. Tìm tỉ số phần trăm số bị đỏ và bi xanh của Tùng.