ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 17 NĂM 2015 - 2021

     

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 15 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 16 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 17 năm năm ngoái - 2016 có đáp án

Bài 1: Đi tra cứu kho báu

Câu 1.1: tìm kiếm a, biết a : 5 = 5

Câu 1.2: Tính: 0 x 4 x 9 x 7 = ..............

Bạn đang xem: đề thi violympic toán lớp 2 vòng 17 năm 2015 - 2021

Câu 1.3: Cho 85 + 7 = .... - 8. Số thích hợp điền vào khu vực chấm là: ........

Câu 1.4: Tìm số lớn nhất có 2 chữ số biết tích 2 chữ số của số này cũng bằng yêu quý 2 chữ số của số đó và bởi 5.

Câu 1.5: Cho: 40 : 5 + 9 > n x 4 > 5 x 8 - 25 Số lập tức trước của n là ...........

Bài 2: Cóc tiến thưởng tài ba

Câu 2.1: Phép tính bao gồm thương lớn số 1 là:

a. 30 : 3 b. 24 : 4 c. 35 : 5 d. 40 : 5

Câu 2.2: Tính: 3dm x 3 - 4cm = .......

a. 5cm b. 5dm c. 86dm d. 86cm

Câu 2.3: Phép tính bao gồm thương nhỏ dại nhất là:

a. 16 : 2 b. 27 : 3 c. 30 : 5 d. 28 : 4

Câu 2.4: Các số tròn chục có 2 chữ số lớn hơn 35 nhưng bé dại hơn 80 là:

a. 40; 50; 60; 70

b. 30; 40; 50; 60; 70

c. 40; 50; 60; 70; 80

d. 50; 60; 70

Câu 2.5: Hình tứ giác ABCD tất cả độ dài những cạnh theo lần lượt là: 15dm; 9dm; 60cm; 16dm. Vậy chu vi hình tứ giác đó là:


a. 100dm b. 100cm c. 46dm d. 46cm

Câu 2.6: Thứ hai tuần trước đó là ngày một tháng 6. Vậy sản phẩm công nghệ năm tuần này là ngày ......

a. 11 tháng 5 b. 8 mon 6

c. 11 mon 8 d. 11 tháng 6

Câu 2.7: Cho những số: 23; 37; 7; 12; 1; 52; 36; 68; 87; 78. Tổng của số bé nhỏ nhất tất cả 2 chữ số với số lớn nhất từ những số đã mang lại là:

a. 97 b. 99 c. 100 d. 90

Câu 2.8: Hình tam giác ABC có độ dài các cạnh theo lần lượt là: 8cm; 13cm; 2dm. Vậy chu vi hình tam giác kia là:

a. 23cm b. 41cm c. 23dm d. 41dm

Câu 2.9: Năm nay, An hèn ông số tuổi bằng số lớn nhất có hai chữ số cơ mà tích nhì chữ số của nó bởi 16. Vậy 8 năm sau, An hèn ông ..... Tuổi.

Xem thêm: ẢNh ĐộNg - Ảnh Động Là Gì

a. 16 b. 90 c. 82 d. 63

Câu 2.10: Có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 2 chữ số trong số ấy có tối thiểu một chữ số là 8?

a. 18 b. 19 c. đôi mươi d. 21

Bài 3: Hãy điền số phù hợp vào địa điểm .... Nhé!

Câu 3.1: Cho 28 = 4 x ....... Số thích hợp điền vào địa điểm chấm là ........

Câu 3.2: Có 30kg gạo chia phần lớn vào 5 túi. Vậy mỗi túi bao gồm ............ Kg gạo.

Câu 3.3: Tìm một số trong những biết rước số đó chia cho 4 thì được thương bởi hiệu của 2 số tự nhiên và thoải mái liên tiếp.

Câu 3.4: Tìm y biết: 3 x 8= 4 x y. Quý hiếm của y là ........

Câu 3.5: Tìm a biết: 4 x 5 > a - 13 - 6 > 3 x 6

Câu 3.6: Có tất cả bao nhiêu số bao gồm hai chữ số cơ mà hiệu 2 chữ số của chính nó là 1?

Câu 3.7: Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số trong các số đó có ít nhất một chữ số là 9?

Câu 3.8: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết: AB=CD =BC = 9cm, AD = 13cm.

Câu 3.9: hình vẽ sau có .......... Hình tứ giác.

Xem thêm: Đề Thi Violympic Giải Toán Qua Mạng Lớp 3 Vòng 1 Vòng 3, Bộ Đề Thi Violympic Toán Lớp 3 (19 Vòng)


Câu 3.10: Mai nghĩ ra một số, nếu lấy số đó phân tách cho 2 thì được kết quả là 20. Vậy đem số Mai nghĩ nhân cùng với 2 thì được công dụng là .........

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 17

Bài 1: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 1.1: 25

Câu 1.2: 0

Câu 1.3: 100

Câu 1.4: 51

Câu 1.5: 3

Bài 2: Cóc kim cương tài ba

Câu 2.1: a

Câu 2.2: d

Câu 2.3: c

Câu 2.4: a

Câu 2.5: c

Câu 2.6: d

Câu 2.7: b

Câu 2.8: b

Câu 2.9: c

Câu 2.10: a

Bài 3: Hãy điền số phù hợp vào vị trí chấm

Câu 3.1: 7

Câu 3.2: 6

Câu 3.3: 4

Câu 3.4: 6

Câu 3.5: 38

Câu 3.6: 17Đó là các số: 10; 12; 23; 34; 45; 56; 67; 78; 89; 21; 32; 43; 54; 65; 76; 87; 98