Đề Thi Violympic Toán Lớp 5 Vòng 17 Năm 2021 - 2021

     
Câu 1.9: Xếp các hình lập phương bé dại có cạnh là 1cm thành một hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 15cm, chiều rộng lớn là 10cm và độ cao là 7cm.. Kế tiếp người ta mang đi sơn cả 6 phương diện của hìn (1)Đề thi Violympic Toán lớp vòng 17 năm 2015 – 2016 Có đáp án bài bác 1: Cóc tiến thưởng tài bố Câu 1.1: Số tất cả 20 đơn vị chức năng và 20 phần triệu viết là: a 20,000020 b 20,0000020 c 20,200000 d 20,0020 Câu 1.2: Tổng số thoải mái và tự nhiên lớn gồm chữ số khác với số tự nhiên nhỏ dại có chữ số khác là: a 108765 b 66789 c 108999 d 109999 Câu 1.3: Một hình vuông vắn có chu vi là 4/3 m Diện tích hình vuông vắn đó là: a 1/3 mét vuông b 1/9m2 c 2/3m2 d 2/9m2 Câu 1.4: Khi bớt chiều dài hình chữ nhật 20cm thì chu vi hình chữ nhật đó sút đi: a 40cm b 60cm c 20cm d 80cm Câu 1.5: Quãng đường từ tỉnh giấc A tới thức giấc B dài 99km Một ô tô với vận tốc là 45km/giờ từ bỏ A và cho B thời gian 10 22 phút Vậy ô tô đó đã từ A lúc: a b 12 phút c d 1/2 tiếng Câu 1.6: Một xe hơi tải chở tất ba chuyến mặt hàng Chuyến thứ xe hơi chở 4,7 hàng và chở ít chuyến vật dụng hai là 800kg Chuyến máy ba ô tô chở ít mức mức độ vừa phải cộng bố chuyến là 30 yến Vậy chuyến vật dụng ba, xe ô tô tải kia chở được: a 5,25 b 5,55 c 5,1 d 4,65 Câu 1.7: một cái sân hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm chiều rộng lớn là 36m và chiều rộng 60% chiều dài diện tích s cái sân kia là: a 4680m2 b 2160m2 c 2260m2 d 4860m2 Câu 1.8: tra cứu số biết 12,5% số đó 40 a 360 b 340 c 320 d 300 Câu 1.9: Xếp các hình lập phương nhỏ dại có cạnh là 1cm thành hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài là 15cm, chiều rộng lớn là 10cm và độ cao là 7cm tiếp đến người ta lấy sơn mặt hình vừa xếp Vậy số hình lập phương nhỏ dại không sơn phương diện nào là: a 520 b 154 c 104 d 418 Câu 1.10: HIện đồng hồ đeo tay biết trường đoản cú bây đúng nửa tối thì nửa thời gian từ dịp sáng hôm bây giờ? a 16 b 18 c trăng tròn d 14 bài 2: Vượt chướng ngại vật vật Câu 2.1: Số 30a5b phân chia hết cho 2; 3; với a là số chẵn Tổng a với b là: ………… (2) Câu 2.2: mang lại hình chữ nhật ABCD có diện tích s là 57cm với chiều lâu năm AB là 9,5cm bên trên cạnh AB mang điểm M cho MB = 3,5cm diện tích s hình thang AMCD là ………….cm2 Câu 2.3: Tính diện tích hình thang biết độ nhiều năm đáy là 1/2m và 0,25m chiều cao là 1/6m Câu 2.4: Số sách phòng là 360 fan ta chuyển 50 chống trên xuống phòng thì thấy số sách ngăn 4/5 số sách chống trên Hỏi ban đầu ngăn trên gồm bao nhiêu sách? Câu 2.5: Một bể nước hình trạng hộp chữ nhật chứa 5000 lít nước với lượng nước đó chỉ chiếm 2/3 bể Biết lòng bể bao gồm chu vi là 8m, chiều nhiều năm 5/3 chiều rộng độ cao bể nước sẽ là …………….m bài 3: Hãy viết số phù hợp vào nơi … (Chú ý: đề nghị viết số dạng số thập phân gọn và cần sử dụng dấu (,) keyboard để khắc ghi phẩy số thập phân) Câu 3.1: Lúc nửa tiếng sáng, người xe đạp điện A cùng 30 phút thì cho tới B Vậy tín đồ đó đến B lúc Câu 3.2: Số nhỏ có chữ số chia hết mang lại 2; 3; cùng là Câu 3.3: Hiệu nhị số tự nhiên và thoải mái là số chẵn lớn bao gồm chữ số giống nhau, biết số phệ gấp lần số nhỏ xíu Tìm số nhỏ xíu Câu 3.4: Một tín đồ thợ làm từ trong vòng 30 phút đến 15 phút sản phẩm Vậy người đó làm sản phẩm hết (biết thời hạn làm sản phẩm là nhau) Câu 3.5: Một ôtô từ tỉnh giấc A thời điểm 30 phút, ngừng nghỉ dọc đường khoảng 30 phút và mang đến tỉnh B thời điểm 11 tốc độ ôtô là 45km/giờ Quãng con đường từ tỉnh A cho tỉnh B là .km Câu 3.6: cho hình thang ABCD bao gồm số đo cạnh đáy nhỏ AB 10,8cm và cạnh đáy mập DC 27cm Nối A cùng với C Tính diện tích hình tam giác ADC, biết diện tích s hình tam giác ABC là 54cm2 Câu 3.7: Trung bình cùng hai số là 87,25 Biết số nhỏ bé gấp nhì lần hiệu nhị số.Tìm số phệ Câu 3.8: bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có chữ số nhưng mà tổng các chữ số số kia 3? Câu 3.9: hiện tại tổng số tuổi hai anh em là 56 tuổi Biết tuổi anh gấp đôi tuổi em lúc người anh tuổi em Tính tuổi em Câu 3.10: mang đến hình chữ nhật ABCD có diện tích là 425,6cm bên trên chiều dài AB đem điểm M Tính tổng diện tích hai hình tam giác AMD cùng hình tam giác MBC Đáp án bài xích 1: Cóc vàng tài ba Câu 1.1: a Câu 1.2: c Câu 1.3: b (3) Câu 1.4: a Câu 1.5: a Câu 1.6: d Câu 1.7: d Câu 1.8: c Câu 1.9: a Đổi: 1,5dm = 15cm; 1dm = 10cm a) Số hình lập phương bé dại cần nhằm xếp thành hình hộp chữ nhật có kích cỡ theo bài bác là: 15 x 10 x = 1050 (hình) b) Số hình lập phương nhỏ sơn mặt là: 13 x x + x x + 13 x x hoặc: (13 x + x + 13 x 5) x = 418 (hình) c) Số hình lập phương nhỏ tuổi sơn mặt là: 13 x + x + x hoặc: (13 + + ) x = 104 (hình) d) Số hình lập phương nhỏ tuổi không sơn khía cạnh nào là: 13 x x = 520 (hình) Câu 1.10: b bài bác 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: 30450 Câu 2.2: 46,5 Câu 2.3: 1/16 Câu 2.4: 250 Câu 2.5: bài bác 3: Hãy viết số phù hợp vào địa điểm chấm Câu 3.1: Câu 3.2: 100080 Câu 3.3: 1111 Câu 3.4: 3,75 Câu 3.5: 180 Câu 3.6: 135 Câu 3.7: 104,7 Câu 3.8: 15 Câu 3.9: 24 Câu 3.10: 212,8 (4)