ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 9 VÒNG 15

     

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 15 năm năm ngoái - 2016 kèm đáp án, giúp những em học sinh lớp 9 ôn ập và củng vắt kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo sau của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Bạn đang xem: đề thi violympic toán lớp 9 vòng 15

Mời các em cùng xem thêm tài liệu sau:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 14 năm năm nhâm thìn - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 15 năm năm ngoái - 2016 có đáp án

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: tác dụng của phép tính

Câu 1.2: Tổng giá chỉ trị những nghiệm của phương trình: là: .................

Câu 1.3: quý hiếm của biểu thức: là: ..............

Câu 1.4: cho biểu thức:

M đạt quý hiếm lớn nhất khi x = ...........

Câu 1.5: Số nghiệm của phương trình: là ..........

Câu 1.6: cực hiếm của biểu thức: tại x = 3 là ............

Câu 1.7: Rút gọn gàng biểu thức:

Câu 1.8: giá trị biểu thức: là ...............

Câu 1.9: giá trị lớn nhất của biểu thức: là ............

Câu 1.10: giá chỉ trị nhỏ nhất của A = I3x - 7I + I3x + 13I là ............


Bài 2: Hãy điền số tương thích vào khu vực chấm.

Xem thêm: Con Người Sinh Ra Để Làm Gì ? Bạn Sinh Ra Trong Cuộc Đời Này Để Làm Gì

Câu 2.1: Đường tròn trung ương O, nửa đường kính R = 10cm có dây cung AB = 12cm. Khoảng cách từ dây cung AB đến trọng tâm O là ............... Cm.

Câu 2.2: bên trên hệ trục tọa độ Oxy, vật thị hàm số y = x + 1 và y = -x + 5 cắt nhau trên C và cắt Ox lần lượt tại A cùng B. Số đo góc CAB = ..........o.

Câu 2.3: mang đến hình chữ nhật ABCD. Kẻ AH vuông góc cùng với BD (H trực thuộc BD), biết HD = 3,6cm với HB = 6,4cm. Lúc đó độ lâu năm AH là .......... Cm.

Câu 2.4: cho tam giác ABC gồm độ lâu năm 3 cạnh theo thứ tự là 3cm, 4cm, 5cm. Nửa đường kính của đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC là .......... Cm.

Câu 2.5: Tập nghiệm của phương trình: là S = ........... Nhập các bộ phận theo quý hiếm tăng dần, phân cách nhau bởi vì dấu ";"

Câu 2.6: khoảng cách giữa hai bến sông A cùng B là 60km. Một xuồng máy đi xuôi mẫu từ A mang đến B nghỉ khoảng 30 phút tại bến B rồi quay trở về đi ngược cái 25km để đến bến C. Thời gian kể từ thời điểm đi đến lúc trở lại đến bến C là hết tất cả 8 giờ. Biết rằng vận tốc nước chảy là 1km/h.

Câu 2.7: Để mặt đường thẳng y = ax đi qua giao điểm của hai tuyến đường thẳng 2x - 3y = 8 với 7x - 5y = -5 thì giá trị của a là ............

Câu 2.8: Số cặp (xo; yo) nguyên vừa lòng phương trình: 2x6 + y2 - 2x3y = 320 là ...............

Câu 2.9: cho những số thực a, b, c thỏa mãn: a + b + c = 6 với 0 ≤ a, b, c ≤ 4. Giá bán trị lớn nhất của

P = a2 + b2 + c2 + ab + bc + ac là ................

Câu 2.10: giá trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức:

Bài 3: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 3.1: mang lại hai hàm số y = x và y = 3x. Đường thẳng tuy vậy song cùng với trục Ox giảm Oy trên điểm bao gồm tung độ bởi 6 cùng cắt những đường thẳng y = x cùng y = 3x lần lượt tại A cùng B. Khi đó diện tích s tam giác AOB là ......... (đvdt)

Câu 3.2: cho hai hàm số y = -2x cùng y = 50% .x Qua điểm (0; 2) vẽ đường thẳng tuy nhiên song với trục Ox cắt hai đường thẳng y = một nửa .x và y = -2x lần lượt tại C và D. Diện tích s tam giác COD là ......... (đvdt)


Câu 3.3: quý hiếm của biểu thức: lúc x = 4 là ............

Xem thêm: Môn Tin Học Lớp 8 Viết Chương Trình Tính Tổng Các Số Chẵn Từ 1 Đến 10

Câu 3.4: đến tam giác ABc vuông tại A, tất cả AB = 6cm, AC = 8cm. Số đo (làm tròn đến độ) của góc B là ..........o.