ĐIỂM THẤP NHẤT CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ CÓ HOÀNH ĐỘ LÀ

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: điểm thấp nhất của đồ thị hàm số có hoành độ là

*

*

Ta có:

(y=left|x-2 ight|+1ge1) (forall x)

(Rightarrow) Điểm thấp tuyệt nhất của đồ vật thị bao gồm tung độ (y=2) khi (left|x-2 ight|=0Rightarrow x=2Rightarrow) điểm đó có hoành độ bởi (2)
Cho các hàm số: (y=x^2) và y=-x+2. Xác định tọa độ những giao điểm A, B của vật dụng thị nhị hàm số đã cho và tọa độ trung điểm I của AB biết A gồm hoành độ dương
Xem thêm: Số Phần Tử Của Tập Hợp Các Số Tự Nhiên Không Vượt Quá 20 Là, Just A Moment

Cho hàm số (y=left(m-2 ight)x+4+m) . Kiếm tìm m để:a) Đồ thị hàm số đi qua điểm A (1 ; 2).b) Đồ thị hàm số giảm hai trục tọa độ chế tác thành tam giác có diện tích s bằng 4


Cho hàm số: (y=left(m-2 ight)x+m+1). Kiếm tìm m để đồ thị giảm trục tung tại điểm gồm tung độ to hơn 2


a.viết pt con đường thẳng (d) biết con đường thẳng (d) trải qua điểm N(2;3) và tuy nhiên song với mặt đường thẳng y=2x-5

b.tìm tọa độ giao điểm của vật thị hàm số y=x(^2) và y=2x+3

c.gọi (x_1;x_2) là nghiệm của phương trình x(^2)+2x-5=0. Tính A=(left(x_1-x_2 ight)^2+x_1x_2)

 


cho hàm số y = -0,5x có đồ thị là (d1) với hàm số y = x + 2 gồm đồ thị là (d2)

a, vẽ vật dụng thị (d1) với (d2) trên thuộc mặt phẳng toạ độ Oxy 

b, khẳng định hệ số a, b của con đường thẳng (d) : y = ax + b hiểu được (d) tuy vậy song với (d1) cùng d cắt (d2) tại một điểm có tung độ bằng -3

 


cho hàm số y = -0,5x bao gồm đồ thị là (d1) cùng hàm số y = x + 2 có đồ thị là (d2)

a, vẽ đồ vật thị (d1) và (d2) trên thuộc mặt phẳng toạ độ Oxy 

b, xác minh hệ số a, b của mặt đường thẳng (d) : y = ax + b biết rằng (d) tuy nhiên song cùng với (d1) và d giảm (d2) tại một điểm có tung độ bằng -3

 

 

 
Xem thêm: Chữ Số La Mã Từ 1 Đến 1000 Câu Hỏi 733798, Bảng Chữ Số La Mã 1 Đến 1000

Cho hàm số y2x+4 có vật dụng thị là (d1) với hàm số y-x+1 có đồ thị là (d2)a. Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxyb. Xác minh các hệ số a, b của con đường thẳng yax+b (d3). Biết (d3) tuy vậy song với (d1) và (d3) cắt (d2) trên một điểm gồm hoành độ bằng 2

Cho hàm số (y=2x+4) có đồ thị là (d1) với hàm số (y=-x+1) có đồ dùng thị là (d2)

a. Vẽ (d1) và (d2) trên và một mặt phẳng toạ độ Oxy

b. Xác định các hệ số a, b của đường thẳng (y=ax+b) (d3). Biết (d3) tuy vậy song với (d1) và (d3) cắt (d2) trên một điểm có hoành độ bằng 2