Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về

     

Điện cầm cố là:

A. Đại lượng đặc thù cho nạm năng về phương diện tạo ra thế năng lúc đặt tại kia một điện tích q

B. Đại lượng đặc trưng cho năng lượng điện trường về phương diện tạo ra lực điện lúc để tại kia một điện tích q

C. Đại lượng đặc trưng cho năng lượng điện trường về phương diện tạo thành thế năng lúc để tại kia một điện tích q

D. Đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo nên động năng lúc để tại kia một năng lượng điện q


*

Đáp án đề xuất chọn là: C

Điện nỗ lực là đại lượng đặc thù cho điện trường về phương diện tạo thành thế năng lúc để tại kia một năng lượng điện qĐiện nạm là đại lượng đặc thù cho năng lượng điện trường về năng lực tạo ra

A. thế năng

B.

Bạn đang xem: điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về

lực

C. công

D. cồn năng


Suất điện đụng của nguồn tích điện là đại lượng đặc trưng cho khả năngA. Tạo nên điện tích dương vào một giây.B. Tạo thành các năng lượng điện trong một giây.C. Triển khai công của nguồn điện trong một giây.D. Thực hiện công của nguồn tích điện khi di chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều năng lượng điện trường bên phía trong nguồn điện.

Suất điện rượu cồn của nguồn điện áp là đại lượng đặc thù cho khả năng

A. Tạo nên điện tích dương vào một giây.

B. Tạo ra các năng lượng điện trong một giây.

C. Thực hiện công của nguồn điện áp trong một giây.

D. Triển khai công của nguồn điện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên phía trong nguồn điện.


Đại lượng đặc thù cho khả năng thực hiện công của điện trường khi có 1 điện tích dịch rời giữa 2 đặc điểm đó được gọi là:

A. Công của lực điện

B. Điện thế

C. Hiệu năng lượng điện thế

D. Cường độ điện trườngĐáp án đề nghị chọn là: C


Đại lượng đặc trưng cho tài năng thực hiện tại công của năng lượng điện trường khi có một điện tích di chuyển giữa 2 điểm đó được điện thoại tư vấn là:

A. Công của lực điện

B. Điện thế

C. Hiệu năng lượng điện thế

D. Cường độ điện trường


Cường độ điện trường trên một điểm là đại lượng đặc trưng cho năng lượng điện trường về 

A. Kỹ năng thực hiện công.

B. Vận tốc biến thiên của năng lượng điện trường.

C. Mặt công dụng lực.

D. Năng lượng.


Cường độ năng lượng điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về

A. tài năng thực hiện nay công

B. tốc độ biến thiên của điện trường.

Xem thêm: Lời Bài Hát Thời Gian Sẽ Trả Lời Cho Tất Cả, Tốt Hay Xấu Thời Gian Sẽ Trả Lời Tất Cả

C. mặt tác dụng lực.

D. năng lượng.


Cường độ năng lượng điện trường tại một điểm là đại lượng đặc thù cho điện trường về

A. tốc độ biến đổi thiên của năng lượng điện trường

B. khả năng công dụng lực.

C. năng lượng.

D. khả năng tiến hành công.


Cường độ năng lượng điện trường tại một điểm là đại lượng đặc thù cho điện trường về A. Khả năng thực hiện tại công. B. tốc độ đổi thay thiên của năng lượng điện trường. C. Khả năng tác dụng lực D. năng lượng.

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc thù cho điện trường về

A. năng lực thực hiện tại công.

B. tốc độ biến thiên của năng lượng điện trường.

C. Khả năng công dụng lực

D.

Xem thêm: 1M2 Bằng Bao Nhiêu Dm2, Mm2, Km2? 1M2 Bằng Bao Nhiêu Cm2, Dm2, Mm2, Km2

 năng lượng.


Đặt năng lượng điện q tại điểm M trong một năng lượng điện trường. Gọi là công của lực năng lượng điện khi điện tích q đi tự M ra vô cực. Núm năng của điện tích q lúc nó ở điểm M là

Đặt điện tích q tại điểm M trong một điện trường. Gọi

*
 là công của lực điện khi điện tích q đi từ M ra vô cực. Thay năng của năng lượng điện q lúc nó sống điểm M là