Định Nghĩa Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên Của Một Số Hữu Tỉ

     

Hãy rút ra dấn xét về vết của lũy vượt với số nón chẵn cùng lũy thừa với số nón lẻ của một số hữu tỉ âm

Trả lời

Lũy quá với số mũ chẵn của một số âm là một vài dương, lũy vượt với số nón lẻ của một số trong những âm là một vài âm.

Ví dụ 3.Bạn vẫn xem: Định nghĩa lũy quá với số mũ tự nhiên và thoải mái của một số hữu tỉ

(Bài 29 tr.19 SGK)

Viết số 16/81 dưới dạng một lũy thừa, lấy ví dụ


Bạn đang xem: định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

*

 . Hãy tìm những cách viết khác

Trả lời 

Các giải pháp viết khác:

Ví dụ 4. (Bài 32 tr.19 SGK)

Đố: hãy lựa chọn hai chữ số sao cho rất có thể viết nhị chữ số kia thành một lũy thừa nhằm được tác dụng là số nguyên dương nhỏ nhất. (Chọn được càng những càng tốt)

Trả lời

Số nguyên dương bé dại nhất là 1. Ta có:

Ví dụ 5. (Bài 33 tr.20 SGK)

Dùng máy tính bỏ túi nhằm tính:

Đáp số:

Dạng 2. TÍNH TÍCH VÀ THƯƠNG CỦA nhì LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

Phương pháp giải 

Áp dụng các công thức tính tích và thương của nhì lũy thừa thuộc cơ số


*

*

*

Hướng dẫn

Dạng 3. TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT LŨY THỪA 

Phương pháp giải 

Áp dụng cách làm tính lũy thừa của một lũy thừa:


Xem thêm: Khối Lượng Riêng, Trọng Lượng Riêng Của Bạc Và Những Ứng Dụng Quan Trọng

*

Hãy bình chọn lại các đáp số với sửa lại vị trí sai (nếu có)

Hướng dẫn 

Các câu a, c, d, f: sai 

Các câu b, e: đúng 

Sửa lại khu vực sai:


Ví dụ 10. (Bài 39 tr.23 SGK)

Viết

Dạng 4. TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT TÍCH, LŨY THỪA CỦA MỘT THƯƠNG 

Phương pháp giải 

Áp dụng những công thức:

Lũy quá của một tích bằng tích các lũy thừa


Dạng 5. TÌM SỐ MŨ CỦA MỘT LŨY THỪA

Phương pháp giải

Khi giải nhiều loại toán này, ta rất có thể sử dụng đặc điểm được phê chuẩn sau đây

Với a ≠ 0, a ≠ ±1, ví như


Xem thêm: Khi Nào Khối Khí Bị Biến Tính ? Khi Nào Thì Khối Khí Bị Biến Tính

thì m = n

Dựa vào đặc điểm này, hãy tìm những số thoải mái và tự nhiên m, n biết:

Hướng dẫn 

Hướng dẫn

Ví dụ 15. (Bài 42 tr.23 SGK)

Tìm số thoải mái và tự nhiên n biết:

Giải 

Dạng 6. TÌM CƠ SỐ CỦA MỘT LŨY THỪA

Phương pháp giải

– sử dụng định nghĩa của lũy quá với số nón nguyên dương:

– áp dụng tính chất:

Ví dụ 16. Tìm x, biết:


Giải 

TÌM GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

Phương pháp giải 

– Cần tiến hành đúng thứ tự của phép tính: lũy vượt nhân, phân tách , cộng, trừ. Nếu bao gồm dấu ngoặc cần làm theo thứ tự: ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn