Đóng vai quang trung kể lại trận đánh

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: đóng vai quang trung kể lại trận đánh

*

*Xem thêm: Tả Cảnh Buổi Sáng Trong Vườn Cây Lop 5 ❤️️ 15 Bài Văn Mẫu Hay Nhất

Năm ta kéo quân ra Bắc lần thứ hai nhằm bắt Vũ Văn Nhậm, hại thanh vắt Tây Sơn, sau khoản thời gian ta rút về Phú Xuân, Lê Chiêu Thống hèn kém sang mong cứu triều đình Mãn Thanh. Giặc Thanh chỉ đợi gồm thế, ồ ạt kéo sang, nhân cơ hội này mong mỏi thôn tính việt nam làm quận, huyện. Được tin, ta cực kỳ căm giận. Ta căm tập thể giặc tham tàn, độc ác ; giận cộng đồng vua quan bù nhìn buôn bán rẻ đất nước. Lòng ta như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Ta liền bàn luận với tướng tá sĩ định thân chinh cố quân đi ngay. Nhưng hôm nay lòng dân chưa yên, ta đành nghe theo lời khuyên răn của quần thần, tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế rồi new hạ lệnh xuất quân.Xong xuôi rất nhiều việc, ta đại hội binh mã thuỷ bộ, chuẩn bị sẵn chiến lược tiến đánh, mở cuộc chuẩn y binh, an ủi và kêu gọi binh sĩ đoàn kết tiến công đuổi giặc ngoại xâm, mở tiệc khao quân, tạo thành 5 đạo, thân hành chũm quân ra trận. Về tối 30 đầu năm lên đường, thời điểm mà quân giặc chủ quan nhất. Ta hẹn chắc chắn rằng với tướng tá sĩ là ngày mồng 7 tết sẽ dẫn đại quân vào mở tiệc ăn mừng thắng lợi giữa kinh thành Thăng Long.Quân ta ra cho sông Gián, lính tráng giặc trấn thủ ở kia tan vỡ. Toán quân Thanh đi trinh thám bị bắt sinh sống hết. Nửa đêm mồng 3 tết Kỉ Dậu (1789), quân tiến tới Hà Hồi, Thượng Phúc, lặng lẽ vây bí mật thành, bắc loa gọi vào trong. Chỉ mang lại lúc đó, quân giặc bắt đầu biết, rụng rời khiếp sợ xin hàng, bao nhiêu lương thực khí giới đông đảo bị quân ta tịch thu.Mờ sáng sủa mồng 5 tết, quân tiến giáp đồn Ngọc Hồi. Ta truyền lệnh đem sáu chục tấm ván, cứ ghép ngay thức thì 3 tấm làm cho một bức, bên phía ngoài lấy rơm dấp nước lấp kín, cứ mười fan khiêng một bức dàn thành trận chữ "nhất".Nhân gió bắc, quân Thanh bèn cần sử dụng ống phun sương lửa ra để tiêu diệt quân ta nhưng bất ngờ trời lại đổi gió phái nam thiêu đốt lại đàn chúng. Quân Thanh kháng cự không nổi, bỏ chạy tán loạn, giẫm sút lên nhau nhưng chết. Tướng tá giặc là Sầm Nghi Đống buộc phải thắt cổ từ tử. Tính trước rằng ráng nào quân Thanh cũng search lối chạy trốn, ta bèn sai một toán quân theo bờ đê im Duyên kéo lên, mở cờ trong bụng gióng trống đánh nghi binh làm việc phía đông. Quân Thanh túa chạy bắt gặp lại càng bồn chồn bèn tìm lối tắt theo đường Vịnh Kiều. Ta lại cho quân đón đường, dồn giặc xuống đầm Mực, đến voi giày đạp khiến quân giặc kinh hồn bạt vía, chết như ngả rạ. Thân trưa hôm ấy, quân ta cho tới thành Thăng Long. Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị bấy giờ đồng hồ vẫn đã vui yến tiệc, nghe tin cấp báo, sợ mất mật, không kịp mặc áo giáp bỏ chạy. Tướng sĩ chen chúc, giẫm đạp lên nhau đến nỗi những cây cầu không chống chịu nổi đều bị đứt sập. Sông Nhị Hà chính vì như thế mà tắc nghẽn. Lê Chiêu Thống cũng tá hỏa chạy trốn lịch sự Trung Quốc.
Xem thêm: Mặt Đáy Của Hình Chóp Tứ Giác Đều Tam Giác, Hình Chóp Đều Tứ Giác

*

Bài làm

Hôm nay trăng sáng quá, mấy đứa con cháu vẫn chưa chịu đựng đi ngủ, chúng còn sẽ mải chơi đánh trận giả quanh đó sân. Tiếng reo hò, động viên của bọn chúng như đánh thức trong tôi hầu như kí ức đẹp nhất của 1 thời theo đội quân Tây đánh bách chiến bách thắng, tốt nhất là chiến công đại phá quân Thanh do chủ yếu Quang Trung chỉ huy.Thời trẻ trai , tôi sống ở thị xã Tuy Viễn, che Quy Nhơn. Ngày xuân 1771, đất Tây Sơn nhộn nhịp với sự phất cờ khởi nghĩa, lật đổ Trương Phúc Loan, lấy ở trong phòng giàu chia cho công ty nghèo của ba đồng đội Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Tôi cũng đầu quân vào nghĩa quân Tây Sơn. Nói theo cách khác chiến công của quân Tây Sơn là vì Nguyễn Huệ -một vị tướng tá tài ba, dáng dài lớn, tóc xoăn, mắt như chớp sáng, giọng nói sang sảng như giờ đồng hồ chuông. Khi vua Lê Chiêu Thống chạy trốn sang trọng Trung Quốc, Nguyễn Nhạc xưng đế , còn Nguyễn Huệ là Bắc Bình Vương. Tôi được phân công vào đội quân nhân hầu cận đảm bảo ngài và chứng kiến được khả năng của bậc hero trong sự nghhiệp đảm bảo an toàn đất nước.Ngày 24 tháng mười 1 năm Mậu Thân, cảm nhận tin cấp báo quân Thanh đã sở hữu Thăng Long, Bắc Bình vương Nguyễn Huệ giận lắm họp các tướng sĩ định thân chinh cố gắng quân đi ngay. Nhưng những người dân đến họp đã mọi nói ngài nên thiết yếu vị hiệu để yên lòng dân rồi cất quân ra Bắc. Phải ngày 25 tháng Chạp, Bắc Bình sẽ lên ngôi Hoàng đế, đem niên hiệu là quang đãng Trung rồi hạ lệnh xuất quân.Ngày 29 mon Chạp, quang Trung mang lại Nghệ An, bàn câu hỏi quân với Nguyễn Thiếp. Nghe Nguyễn Thiếp nói không quá mười ngày, quân Thanh có khả năng sẽ bị dẹp tan, vua mừng lắm, bèn đến tuyển lính, để mắt tới binh,rồi ra lời lấp dụ cổ vũ tướng sĩ. Tất cả mọi người trong đó có tôi rất nhiều lấy làm cho xúc động, niềm tin thêm hăng hái tự tin trước trận chiến sắp đến dù quân thù lên mang lại hai mươi vạn.Ngày 30 mon Chạp, quang đãng Trung đến Tam Điệp, tha tội bị tiêu diệt cho Ngô Văn Sở với Phan Văn lạm về tội không đánh trận nào đang rút quân do họ chỉ hạng võ biền. Quang đãng Trung biết đó là kế sách của Ngô Thì Nhậm nhằm bảo toàn lực lượng, trấn giữ chỗ hiểm yếu, có tác dụng giặc kiêu ngạo, khinh suất tạo điều kiện cho quân Tây đánh giành vắt chủ động tiến công bất ngờ. Ngài còn dự trù sau thắng lợi sẽ cử Ngô Thì Nhậm thanh lịch thương thuyết với đơn vị Thanh để nuôi dưỡng lực lượng, xây dựng non sông vững mạnh. Rồi vua mở tiệc khao quân. Về tối 30, cả năm đạo quân lên đường tiến ra Bắc.Sau kia ông chia nhỏ ra làm năm đạo quân. Đạo nòng cốt do quang quẻ Trung thẳng chỉ huy, thẳng hướng Thăng Long. Đạo đồ vật hai và thứ tía đánh vào tây Thăng Long và yểm trở mang lại đạo chủ lực. Đạo thứ tư tiến ra phía Hải Dương. Đạo sản phẩm công nghệ năm tiến lên lạng Giang - Bắc Giang, ngăn đường thoái lui của quân địch. Khi tiến thẳng mang lại thành Thăng Long, để giữ lại sức đến quân lính chiến đấu, ông sai cần sử dụng cáng có tác dụng võng. Hai tín đồ khiêng một tín đồ nằm ngủ cùng cứ cầm luân phiên nhau đi xuyên suốt đêm.Khi quân Tây Sơn cho sông Thanh Quyết, quang Trung cho bắt hết quân bởi vì thám đang hoạt động trốn nên lũ giặc làm việc Hà Hồi, Ngọc Hồi không thể biết gì cả.Nửa tối ngày mồng 3 tháng giêng năm Kỉ Dậu, vua quang Trung mang đến vây bí mật làng Hà Hồi, bắc loa truyền gọi, quân quân nhân dạ ran nhằm hưởng ứng như bao gồm vạn người. Quân giặc vào đồn hại hãi, xin hàng.Quân Tây sơn thu không còn lương thực, khí giới.Ở trận đấu đồn Ngọc Hồi, tôi thấy Nguyễn Huệ cực kỳ cẩn trọng. Tối mùng bốn, tôi thuộc nhóm trực gác bảo đảm vua, tôi thấy ngài vẫn thao thức cả đêm. Đồn lũy Ngọc Hồi được tạo kiên cố, bao bọc đều được gặm chông sắt cùng chôn địa lôi.Để chuẩn bị đánh đồn Ngọc Hồi, vua quang quẻ Trung truyền mang sáu mươi tấm ván, cứ bố tấm ghép thành một bức, bên phía ngoài lấy rơm dấp nước bao phủ kín, được nhị mươi bức. Rồi kén quân nhân khỏe mạnh, cứ mười người khênh một bức, lưng giắt dao ngắn, nhì mươi tín đồ khác nỗ lực binh khí theo sau, dàn trận thành chữ "nhất". Vua quang Trung cưỡi voi đi thúc,, đội chúng tôi có nhiệm vụ bảo đảm an toàn vua mà giờ đây cũng trở thành những người lính xông vào cuộc đấu theo hiệu lịnh của ngài.Mờ sáng sủa mùng năm tiến tiếp giáp đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh nổ súng bắn, chẳng trúng ai. Nhân bao gồm gió bắc, chúng dùng ống phun sương lửa nhằm làm quân Tây đánh rối loạn. Nhưng mà trời đột trở gió nam, tạo nên quân Thanh náo loạn hàng ngũ. Quang quẻ Trung liền lãnh đạo đội khênh ván vừa che vừa xông lên. Khi gươm giáo hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống, ai nấy dùng dao ngắn chém bừa, những người dân cầm gươm giáo theo sau phần đông nhất tề xông lên hiệp lực. Cùng lúc đó, đạo quân thứ hai với thứ ba tiến công đồn Đống Đa, Sầm Nghi Đống thắt cổ chết. Quân Thanh đại bại, thây nằm đầy đồng, tiết chảy thành suối.Trận tấn công thành Thăng Long, quang Trung bày nỗ lực gọng kìm, mang lại đạo quân thứ tư bày nạm nghi binh ở hướng đông. Quân Thanh khiếp sợ tìm đường tắt thì gặp đạo quân máy năm. Bọn chúng vội lùi về váy đầm Mực, làng mạc Quỳnh Đô thì bị quân Tây Sơn mang lại voi giầy chết. Thân trưa mùng năm tết, quang Trung kéo quân vào Thăng Long. Nói tới Tôn Sĩ mặc nghe tin quang đãng Trung tiến công đồn Ngọc Hồi, hắn hại mất mật, con ngữa không kịp đóng yên, tín đồ không kịp khoác áo giáp dẫn lũ lính tránh mã bỏ chạy về phía bắc. Quân Thanh nghe tin, quăng quật chạy, tranh nhau qua cầu. Mong đứt, quân Thanh rơi xuống nước mang đến nỗi nước sông Nhị Hà tắc nghẽn. Vua Lê Chiêu Thống và bọn tùy tùng quăng quật chạy trốn sang trọng Trung Quốc.

Chiến công đại phá quân Thanh của quang quẻ Trung là niềm từ bỏ hào dân tộc. Dù rằng quân Thanh tất cả hai mươi vạn nhưng với tài cố quân lỗi lạc của Nguyễn Huệ, với lòng yêu thương nước thiết tha cùng sự đoàn kết của những tướng sĩ, lực lượng Tây tô đã làm nên kì tích. Dịp vua mất, Nguyễn Ánh lật đổ đơn vị Tây Sơn, lập yêu cầu nhà Nguyễn, những người dân lính như tôi sau một thời gian bị bắt được thả về quê Dù thời gian có trôi qua, tuy vậy âm hưởng chiến thắng vẫn vang vọng mãitrong tôi, hình ảnh vị nhân vật dân tộc Nguyễn Huệ sống mãi mãi với non sông,đất nước cùng nhất là trong tim các tướng mạo sĩ từng cùng ngài xông pha trận mạc:Mà nay áo vải cờ đào,Giúp dân dựng nước xiết bao công trình!