Đường chéo trong hình vuông

     

Bạn có bài xích tập tính đường chéo của hình vuông vắn nhưng bạn lại không nhớ phương pháp tính đường chéo cánh hình vuông như vậy nào? Trong bài viết dưới đây, công ty chúng tôi sẽ share lý thuyết định nghĩa, đặc thù đường chéo hình vuông và phương pháp tính đường chéo cánh hình vuông tất nhiên ví dụ để chúng ta cùng xem thêm nhé


Đường chéo hình vuông là gì?

Đường chéo cánh hình vuông là đường thẳng nối liền hai góc vuông đối diện nhau với chia hình vuông vắn thành hai nửa tam giác bằng nhau.

Bạn đang xem: đường chéo trong hình vuông

Tính hóa học đường chéo hình vuông

Hai đường chéo cánh hình vuông bằng nhau, vuông góc cùng giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.Giao điểm hai đường chéo cánh của hình vuông là trung ương của đường tròn nội tiếp cùng ngoại tiếp.Giao của những đường phân giác, trung tuyến, trung trực đa số trùng trên một điểm.Đường chéo cánh sẽ chia hình vuông thành nhị tam giác bởi nhau.Có một con đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp, đồng thời trung ương của cả hai đường tròn trùng nhau cùng là giao điểm của nhì đường chéo cánh của hình vuông.

Công thức tính đường chéo cánh hình vuông

*

Đường chéo cánh hình vuông bằng chiều lâu năm của cạnh hình vuông vắn nhân cùng với căn bậc hai.

D = a√2

Trong đó:

D: con đường chéoa: những cạnh của hình vuông

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo: diện tích s hình vuông, chu vi hình vuông chuẩn 100%

Bài tập tính đường chéo cánh hình vuông thường xuyên gặp

Ví dụ 1:

a) Một hình vuông vắn có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng: 6cm, √18cm, 5cm, hay 4cm?

b) Đường chéo cánh của một hình vuông bằng 2dm. Cạnh của hình vuông đó bằng: 1dm, 3/2dm, √2dm xuất xắc 4/3dm?

Lời giải

a) Áp dụng định lí Pi-ta-go trong hình vuông ABC, ta có:

AC² = AB² + BC² = 3² + 3² = 18

=> AC = √18 cm

Vậy đường chéo cánh của hình vuông vắn bằng √18 centimet .

Xem thêm: Gương Mặt Bạn Giống Ai Trong Bts (Bangtan Boys) ? Bạn Là Ai Trong Bts (Bangtan Boys)

b) Tương tự, cũng vận dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, nhưng bài xích này mang đến độ dài con đường chéo, tức AC = 2dm, tính cạnh AB.

Ta có: AC² = AB² + BC² = 2AB (vì AB = BC)

=> AB² = AC²/2 = 2²/2 = 2

=> AB = √2

Vậy cạnh hình vuông vắn bằng √2dm.

Xem thêm: Có Hai Kho Thóc A Và B,Biết Khi Chuyển 1750 Kg Từ Kho A Sang Kho B Thì Số Thóc Kho A Vẫn Nhiều Hơn Kho B Là 500 Kg

Ví dụ 2: Cho hình vuông vắn ABCD có cạnh a = 5cm, tính đường chéo cánh AC, BD?

*

Xét hình vuông vắn ta có:

AB = BC = CD = da = a= 5

AC = BD

Xét tam giác vuông ABD trên B, theo đinh lý Pytago ta có:

BD2 = AB2 + AD2 = 52 + 52 = 2 x 52

⇒ BD = AC = 5√2

Ví dụ 3: Cho hình vuông MNPQ có chu vi phường = 16 cm. Tính độ lâu năm đường chéo MQ và NP?

*

Theo đề bài phường = 16 cm, vận dụng công thức tính chu vi hình vuông vắn ta có:

P = 4.a = 16 ⇒ a = 16 : 4 = 4 cm

Độ nhiều năm đường chéo MN với NQ là

MP = NQ = a√2 = 4√2 cm

Ví dụ 4: Cho hình vuông vắn ABCD biết đường chéo hình vuông bằng 20cm. Hỏi cạnh của hình vuông vắn đó bằng bao nhiêu?

*

Áp dụng theo định lý pyta go tam giác vuông ABC ta có:

AC = 20cm

=> AC2 = AB2 = 2AB

=> AB2 = AC2 : 2 = 202 : 2 = 200

AB = √200

Sau khi hiểu xong nội dung bài viết của chúng tôi các chúng ta cũng có thể nắm được định nghĩa, tính chất và bí quyết tính đường chéo cánh hình vuông để áp dụng vào làm bài xích tập nhé.