ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC CÂN

     

Để xác định được trung tâm đường tròn nội tiếp, trung ương đường tròn ngoại tiếp của một tam giác chúng ta cần nhớ lại những khái niệm.

Bạn đang xem: đường tròn nội tiếp tam giác cân

Nhắc lại các khái niệm cần nhớ:

Đường tròn nội tiếp tam giác


*

Đường tròn trung khu I nội tiếp tam giác ABC


– Khái niệm: Khi ba cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn và đường tròn nằm vào tam giác thì ta gọi đường tròn đó là đường tròn nội tiếp tam giác.

– Ghi nhớ: trung ương đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường phân giác trong.

Trong hình bên trên giao điểm I của 2 đường phân giác AM, BN của tam giác ABC chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Cách xác định trung tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định giỏi vẽ được trung khu đường tròn nội tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường phân giác vào của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường phân giác chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Tống (1075 - 1077), Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Tống (1075

Đường tròn ngoại tiếp tam giác


*

Đường tròn trọng điểm I ngoại tiếp tam giác ABC.


– Khái niệm: Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả tía đỉnh của tam giác. Khi đó ta gồm tam giác nội tiếp đường tròn.– Ghi nhớ: chổ chính giữa đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường trung trực của các cạnh tam giác.

Cách xác định chổ chính giữa đường tròn ngoại tiếp tam giác

Để xác định giỏi vẽ được vai trung phong đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường trung trực tương ứng với 2 cạnh của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường trung trực đó là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 8 Tôi Đi Học Tập 1 : Tôi Đi Học, Soạn Bài Tôi Đi Học Nhanh Nhất

Trong hình trên ta vẽ đường trung trực của cạnh AB cùng đường trung trực của cạnh AC, giao điểm I của 2 đường trung trực đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.