ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN ỨNG VỚI CẠNH HUYỀN

     

Độ dài đường trung con đường ứng với cạnh huyền của tam giác vuông có những cạnh góc vuông bởi $6,cm$ , $8,cm$ là:

Phương pháp giải

Bước 1: Áp dụng định lý Pytago nhằm tính độ dài cạnh huyền.Bạn đã xem: Đường trung con đường ứng với cạnh huyền

Bước 2: Sử dụng tính chất trong tam giác vuông mặt đường trung con đường ứng cùng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền để tính độ dài mặt đường trung tuyến.
Bạn đang xem: đường trung tuyến ứng với cạnh huyền

*

Áp dụng định lý Pytago mang đến tam giác $ABC$ vuông tại $A$ ta có:

$BC^2 = AC^2 + AB^2$ hay $BC^2 = 6^2 + 8^2$( Rightarrow )$BC^2 = 100$ . Suy ra $BC = 10,left( cm ight)$

Do $AH$ là mặt đường trung đường ứng với cạnh huyền $BC$ nên

$AH = BC:2 = 10:2 = 5left( cm ight)$

Đáp án cần chọn là: c


*Xem thêm: Bài Văn Tả Con Đường Từ Nhà Đến Trường, Tả Con Đường Từ Nhà Đến Trường Lớp 6 Hay Nhất

*

*Xem thêm: Đổi M/S Ra Km/H Bằng Bao Nhiêu M/S? 1M/S Bằng Bao Nhiêu Km/H

*

Cho tam giác $ABC,$ con đường cao $AH$ . Hotline $I$ là trung điểm của $AC,E$ là vấn đề đối xứng cùng với $H$ qua $I$. Tứ giác $AECH$ là hình gì?

Cho tứ giác (ABCD), rước (M,N,P,Q) thứu tự là trung điểm của những cạnh (AB,BC,CD,DA.) Tứ giác (ABCD) cần có điều khiếu nại gì nhằm (MNPQ) là hình chữ nhật.

Độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông có những cạnh góc vuông bởi $6,cm$ , $8,cm$ là:

Cho tam giác $ABC$ vuông cân tại $A$ , $AC = 6,cm$ , điểm $M$ ở trong cạnh $BC$ . Hotline $D,E$ theo máy tự là các chân con đường vuông góc kẻ tự $M$ cho $AB,AC$. Chu vi của tứ giác $ADME$ bằng:

Cho tam giác (ABC) với tía trung con đường (AI,BD,CE) đồng quy tại (G.) (M) với (N) theo thứ tự là trung điểm của (GC) cùng (GB.)

Cho hình bình hành $ABCD$ bao gồm $AB = a, BC = b(a>b).$ những phân giác trong của những góc $A, B, C, D$ sản xuất thành tứ giác $MNPQ.$

Cho tam giác (ABC) vuông trên (A,) điểm (M) thuộc cạnh huyền (BC.) điện thoại tư vấn (D,E) theo thứ tự là chân mặt đường vuông góc kẻ tự (M) cho (AB,AC.)

Cho hình chữ nhật $ABCD$ tất cả (AB = a;,AD = b) . đến $M$ , $N$ , $P$ , $Q$ là các đỉnh của tứ giác $MNPQ$ và lần lượt thuộc các cạnh $AB$ , $BC$ ,$CD,DA$ . Tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất của chu vi tứ giác $MNPQ$ .