Unit 7 lớp 9: write

     
Hôm nay tôi đang kể các bạn nghe về phong thái tiết kiệm năng lượng đặc biệt là trong bếp. Như chúng ta biết đó, trong cuộc sống thường ngày hiện đại, phòng bếp là nơi họ sử dụng nhiều tích điện chẳng hạn như điện, khí ga với nước. Để cắt bớt lượng tiêu tốn này, họ nên:

5. WRITE

A speech usually has three parts:Introduction, BodyandConclusion.

Bạn đang xem: Unit 7 lớp 9: write

(Một bài xích nói thường gồm bố phần: Phần giới thiệu, Thân bài xích và Kết luận.)

a) Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B.

(Nối những phần của bài xích nói ngơi nghỉ cột A cùng với chức năng tương xứng ở cột B.)

A

B

Parts of a speech

Functions

1. Introduction

2. Body

3. Conclusion

A. Summing up what you have said

B. Getting people"s attention and telling them what you are going lớn talk about

C. Giving details in easy-to-understand language

Dịch bài:

ABCác phần của bài xích nóiChức năng

1. Giới thiệu

2. Thân bài

3. Kết luận

A. Tóm lại những gì chúng ta đã nói

B. Tranh thủ sự chăm chú của mọi fan và nói đến họ về đầy đủ gì các bạn định nói

C. đi vào chi tiết bằng những ngôn ngữ dễ hiểu


Hướng dẫn giải:


1 - B:Introduction:getting people"s attention and telling them what you are going to talk about

2 - C:Body:giving details in easy-to-understand language

3 - A:Conclusion:summing up what you have said

b) Put the following sections in the correct place to lớn complete a speech.

(Sắp xếp những phần vào đúng khu vực để dứt bài nói.)

1.If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by :

- travelling by bicycle or public transport.

- having a mechanic check your motorcycle regularly.

3. Good evening, ladies và gentlemen. Im Professor Roberts and tonight yên going to tell you how to save money.

Hướng dẫn giải:

3. Good evening, ladies và gentlemen. Im Professor Roberts và tonight yên ổn going to lớn tell you how lớn save money.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by:

- travelling by bicycle or public transport.

- having a mechanic kiểm tra your motorcycle regularly.

Xem thêm: ✓ Tả Một Đồ Vật Hoặc Món Quà Có Ý Nghĩa Sâu Sắc Với Em Siêu Hay

1. If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

Tạm dịch:

Chào buổi tối những quý ông cùng quý bà. Tôi là gs Roberts và buổi tối nay tôi đã nói với ông bà phương pháp để tiết kiệm tiền.

Hầu hết chúng ta sử dụng không ít năng lượng. Bạn cũng có thể giảm lượng này bởi cách:

- chuyển vận bằng xe đạp hoặc phương tiện đi lại công cộng


- nhờ vào thợ máy chất vấn xe thứ thường xuyên

Nếu bạn tuân theo những quy tắc dễ dàng và đơn giản này, không phần nhiều sẽ tiết kiệm tiền mà lại môi trường cũng trở nên sạch hơn.

c) Choose one of the following topics and prepare a speech for your classmates. The ideas in the callouts may help you

(Chọn một trong các chủ đề sau và sẵn sàng một bài xích nói trước lớp của bạn. Những ý tưởng trong những ô gọi có thể giúp bạn.)

Reducing garbage

- collect plastic bags

- not keep solid waste with food waste

- put different kinds of waste in different places

Reusing paper

- have a separate wastebasket for wastepaper

- keep sheets with single printed page for drafting

Saving energy in the kitchen

- turn off the lights

- prepare food carefully before turning on the stove

- keep refrigerator door dosed

Tạm dịch:

Giảm rác

- lượm lặt túi nhựa

- ko giữ chất thải rắn cùng rất thức ăn

- đặt những loại rác thải không giống nhau ở hồ hết nơi khác nhau

Tái thực hiện giấy

- gồm một thùng rác rưởi riêng để chứa giấy


- giữ hồ hết tờ giấy chỉ sử dụng một mặt để làm nháp

Tiết kiệm năng lượng trong bếp

- tắt không còn đèn

- chuẩn bị thức ăn cảnh giác trước lúc mở bếp

- luôn ngừng hoạt động tủ lạnh

Hướng dẫn giải:

Good afternoon, my friends,

Today I"m going lớn tell you how to lớn save energy, especially in our kitchen. As we know, in our modern life, the kitchen is a place where we use much of the energy such as electricity, gas, and water. To reduce this amount of this energy, we should:

- turn off the lights, fans & faucets when not necessary.

- get all the food ready before turning on the stoves.

- keep refrigerator door closed.

- check the water pipes regularly.

If you follow these simple rules, not only will you save money, but natural resources as well.

Chú ý: Phần được gạch chân học viên có thể chuyển đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Xem thêm: Soạn Bài Chiếc Lá Cuối Cùng Văn 8 Ngắn Nhất, Tóm Tắt Bài Chiếc Lá Cuối Cùng Ngắn Nhất

Tạm dịch:

Chào buổi chiều, các bạn của tôi,

Hôm nay tôi đã kể chúng ta nghe về kiểu cách tiết kiệm năng lượng đặc biệt là trong bếp. Như bọn họ biết đó, trong cuộc sống đời thường hiện đại, phòng bếp là nơi bọn họ sử dụng nhiều năng lượng chẳng hạn như điện, khí ga và nước. Để cắt sút lượng tiêu thụ này, chúng ta nên:

- tắt đèn, quạt máy và các vòi nước khi không cần thiết

- chuẩn bị tất cả thức nạp năng lượng sẵn sàng trước lúc mở phòng bếp lên

- luôn đóng cửa tủ lạnh

- kiểm soát ống dẫn nước thường xuyên

Nếu bạn tuân theo những quy tắc đơn giản và dễ dàng này, bạn sẽ không những tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền mà lại cả khoáng sản thiên nhiên.