*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

Đặt g(x)=f(x)-x-1 bởi f(x) bậc 3 bắt buộc g(x) cũng bậc ba.Ta gồm g(2015)=g(2016)=0Nên g(x)=(x-2015)(x-2016)(ax+b)suy ra f(x)=(x-2015)(x-2016)+x+1.Từ điều kiện f(2014)-f(2017)=3 suy ra a=-1, b tùy ý

Ta đã xét tính đổi thay thiên của hàm số :

Ta có(fleft(x ight)=left(x^3-3x^2+3x-1 ight)+4=left(x-1 ight)^3+4)

(fleft(frac20172016 ight)-fleft(frac20162015 ight)=left(frac20172016-1 ight)^3-left(frac20162015-1 ight)^3)

(=left(frac12016-frac12015 ight)left)

(=left(frac12016-frac12015 ight)left(frac12016^2+frac12015^2+frac12016.frac12015 ight)

(Rightarrow fleft(frac20172016 ight)-fleft(frac20162015 ight)


Đúng(0)
Hoàng hôn ( Cool Team )

Ta sẽ xét tính trở thành thiên của hàm số :

Ta cófleft(x ight)=left(x^3-3x^2+3x-1 ight)+4=left(x-1 ight)^3+4f(x)=(x3−3x2+3x−1)+4=(x−1)3+4

fleft(frac20172016 ight)-fleft(frac20162015 ight)=left(frac20172016-1 ight)^3-left(frac20162015-1 ight)^3f(20162017​)−f(20152016​)=(20162017​−1)3−(20152016​−1)3

=left(frac12016-frac12015 ight)left=(20161​−20151​)<(20162017​−1)2+(20152016​−1)2+(20162017​−1)(20152016​−1)>

=left(frac12016-frac12015 ight)left(frac12016^2+frac12015^2+frac12016.frac12015 ight)

Rightarrow fleft(frac20172016 ight)-fleft(frac20162015 ight)


Đúng(0)

Cho f(x) là đa thức bậc 3 với hệ số cao nhất là số nguyên dương. Biết rằng f(2017)=2018 với f(2018)=2019. Minh chứng f(2019)-f(2016) là thích hợp số


#Toán lớp 8
1
Akai Haruma cô giáo

Lời giải:

Sử dụng công thức nội suy Newton:

$f(x)=a_1+a_2(x-2017)+a_3(x-2017)(x-2018)+a_4(x-2017)(x-2018)(x-t)$ cùng với $a_4$ nguyên dương, $a_1,a_2, a_3, t$ bất kỳ.

Bạn đang xem:

Ta có:$f(2017)=a_1=2018$

$f(2018)=a_1+a_2=2019$

$Rightarrow a_2=1$. Gắng giá trị $a_1,a_2$ vào lại $f(x)$ thì:

$f(x)=x+1+a_3(x-2017)(x-2018)+a_4(x-2017)(x-2018)(x-t)$

Do đó:

$f(2019)=2020+2a_3+2a_4(2019-a)$

$f(2016)=2017+2a_3+2a_4(2016-a)$

$Rightarrow f(2019)-f(2016)=3+6a_4vdots 3$ với đa số $a_4$ nguyên dương.

Cũng thường thấy $3+6a_4>3$ với đa số $a_4$ nguyên dương

Do kia $f(2019)-f(2016)$ là hợp số (đpcm)


Đúng(0)

Cho nhiều thức f(x) = (x+2016)x3 + (x+2016)x +2017 .

Biết f(13) = 14 . Tính f(-13)


#Toán lớp 10
4
bình thường

đề bài rất là có sự việc nhé f(13)=14?Rõ ràng ko phải


Đúng(0)
Nguyễn Hồng Nhung

toán lớp 7 đấy không phải lớp 10 đâu ! Giups mình với nhé !

*


Đúng(0)

1. Cmr: đa thức a2 - a + 1 không tồn tại nghiệm

2. Cho f(x)= 1 - x+ x2 - x3 + ......+ x2016 - x2017. Tính f(-1), f(1)

3. Tìm đa thức bậc nhất f(x) biết f(2) = 5, f(1) = -1

giúp mìnhvới!!


#Toán lớp 7
1
tuy vậy ngư

1. A^2+a+1= a^2+1/2 a+1/2 a +1 =a(a+1/2)+1/2(a+1/2)+1/2 =(a+1/2)^2 +1/2

ma (a+1/2)^2 lon hon hoac bang 0 suy ra (a+1/2)^2+1/2 lon hon hoac bang1/2 suy ra domain authority thuc ni khac 0

vay domain authority thuc tren ko co nghiem


Đúng(0)

Cho đa thức :

f(x)=x^2017 - 2016.x^2016 - 2016.x^2015 - ... - 2016x + 1


#Toán lớp 7
1
Nguyễn Bảo Trung

f(x)= x^2017 - 2016.x^2016 - 2016.x^2015 - ... - 2016x + 1

f(x)= x^2017 - (2017 - 1)x^2016 - (2017 - 1)x^2015 - ... - (2017 - 1)x +1

Với x=2017 ta tất cả :

f(x)= x^2017 - (x - 1)x^2016 - (x-1)x^2015 - ... - (x - 1)x +1

f(x)= x^2017 - x^2017 +x^2016 - x^2016 +...+ x^2 - x^2 + x + 1

f(x)= x + 1

Thay x =2017 vào f(x) ta bao gồm :

f(2017) = 2017 +1 = 2018


Đúng(0)

Cho nhiều thức(fleft(x ight)=left(x+2 ight)^2017), biết rằng sau thời điểm khai triển cùng thu gọn gàng ta được:

(fleft(x ight)=a_2017x^2017+a_2016x^2016+...+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0)

Tính tổng(S=a_0+a_2+...+a_2014+a_2016)


#Toán lớp 7
1
Đoàn Đức Hà thầy giáo

(fleft(1 ight)=a_2017+a_2016+...+a_3+a_2+a_1+a_0)

(fleft(-1 ight)=-a_2017+a_2016+...-a_3+a_2-a_1+a_0)

(fleft(1 ight)+fleft(-1 ight)=2left(a_2016+a_2014+...+a_2+a_0 ight))

(S=fracfleft(1 ight)+fleft(-1 ight)2=frac3^2017+12)


Đúng(0)

Cho nhiều thức F(x)= a.x^2+b.x+c biết F(0)= 2016, F(1)= 2017, F(-1)= 2018. Tính F(2).

Xem thêm: Hãy Hoàn Thành Câu Ca Dao Tục Ngữ Sau: Chiều Chiều Ngó Ngược Ngó Xuôi


#Toán lớp 7
1
.

Xét nhiều thức(Fleft(x ight)=ax^2+bx+c)

(Fleft(0 ight)=c=2016)

(Fleft(1 ight)=a+b+c=2017Rightarrow a+b=1) (1)

(Fleft(-1 ight)=a-b+c=2018Rightarrow a-b=2) (2)

Từ (1), (2)

(Rightarrowheptegincasesa+b-a+b=-1\a+b+a-b=3endcasesRightarrowheptegincases2b=-1\2a=3endcasesRightarrowheptegincasesb=-0,5\a=1,5endcases)

(Rightarrow Fleft(2 ight)=1,5.2^2-0,5.2+2016=2021)

Vậy(Fleft(2 ight)=2021).


Đúng(0)

Cho (fleft(x ight)=dfracx^31-3x+3x^2) Hãy tính cực hiếm của biểu thức sau: (A=fleft(dfrac12017 ight)+fleft(dfrac22017 ight)+...+fleft(dfrac20152017 ight)+fleft(dfrac20162017 ight))


#Toán lớp 9
1
Akai Haruma gia sư

Lời giải:

Ta thấy: (f(x)=fracx^31-3x+3x^2Rightarrow f(1-x)=frac(1-x)^31-3(1-x)+3(1-x)^2=frac(1-x)^33x^2-3x+1)

(Rightarrow f(x)+f(1-x)=fracx^31-3x+3x^2+frac(1-x)^33x^2-3x+1=fracx^3+(1-x)^33x^2-3x+1=1)

Do đó:

(fleft(frac12017 ight)+fleft(frac20162017 ight)=1)

(fleft(frac22017 ight)+fleft(frac20152017 ight)=1)

............

Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Nhan Đề Sống Chết Mặc Bay Của Phạm Huy Tốn, Ý Nghĩa Nhan Đề Sống Chết Mặc Bay (2 Mẫu)

(fleft(frac10082017 ight)+fleft(frac10092017 ight)=1)

Cộng theo vế:

(Rightarrow A=fleft(frac12017 ight)+fleft(frac22017 ight)+fleft(frac32017 ight)+...fleft(frac20152017 ight)+fleft(frac20162017 ight))

(=underbrace1+1+1...+1_1008=1008)


Đúng(0)

Cho đa thứcF(x)=a.x2+b.x+cF(x)=a.x2+b.x+cbiết F(0) = 2016, F(1) = 2017, F(-1) = 2018.

Tính F(2)


#Toán lớp 7
1
✰๖ۣۜTɾυηɠ ๖ۣۜHσàηɠ✰ (༺TEAM༻꧁༺ɦắ☪☠Áლ...

Ta có

(Fleft(0 ight)=2016)

(Leftrightarrow acdot0^2+bcdot0+c=2016)

(Leftrightarrow0+0+c=2016)

(Leftrightarrow c=2016)

(Fleft(1 ight)=2016)

(Leftrightarrow acdot1^2+bcdot1+c=2017)

(Leftrightarrow a+b+c=2017)

(Leftrightarrow a+b+2016=2017)

(Leftrightarrow a+b=1) (left(1 ight))

(Fleft(-1 ight)=2018)

(Leftrightarrow acdotleft(-1 ight)^2+bcdotleft(-1 ight)+c=2018)

(Leftrightarrow a-b+c=2018)

(Leftrightarrow a-b+2016=2018)

(Leftrightarrow a-b=2) (left(2 ight))

Từ(left(1 ight))và(left(2 ight))(Rightarrow a=left(1+2 ight)div2=3div2=1.5)

(Rightarrow b=1-1.5=-0.5)

Vậy(Fleft(x ight)=1.5x^2-0.5x+2016)

(Leftrightarrow Fleft(2 ight)=1.5cdot2^2-0.5cdot2+2016)

(=1.5cdot4-0.5cdot2+2016)

(=6-1+2016=2021)

Vậy(Fleft(2 ight)=2021)

nhớ k nha


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần mon Năm

american-home.com.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học hoàn toàn có thể bạn thân yêu ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ mặt hàng Đóng