Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì

     
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

a)giá trị tuyệt vời của một trong những nguyên a là gì?

b)giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số nguyên a hoàn toàn có thể là số nguyên dương?số nguyên âm?số 0?


*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà bạn cần!

a) giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số trong những nguyên a là gì ?

b) giá chỉ trị tuyệt vời nhất của một số nguyên a rất có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? Số 0 ?


a)Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một vài nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm gốc 0 trên trục số. Kí hiệu |a|.

Bạn đang xem: Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì

b)Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một trong những nguyên a có thể là số nguyên dương ví như a không giống 0

Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một vài nguyên a quan yếu là số nguyên âm bởi |a| luôn không âm.

Giá trị hoàn hảo của một trong những nguyên a rất có thể là số 0 ví như a = 0.


a) giá trị hoàn hảo nhất của một vài nguyên a là gì ?

b) giá trị tuyệt vời nhất của một vài nguyên a rất có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? số 0 ?


a) giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số nguyên a là khoảng cách của điểm a và điểm 0 trên trục số

b) giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một trong những nguyên a rất có thể là số nguyên dương

Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một trong những nguyên a quan yếu là số nguyên âm

Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số nguyên a rất có thể là số 0


a) giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số nguyên a là gì ?

Trả lời: Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số nguyên a là khoảng cách từ a tới điểm 0 trên trục số (nếu tất cả trục số).

b) giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số nguyên a có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? số 0 ?

Trả lời: Gía trị tuyệt đối của một vài nguyên a sẽ là số dương (trừ số 0, giá bán trị hoàn hảo của 0 bởi 0)

Không lúc nào giá trị tuyệt đối của số nguyên a là số nguyên âm.


1.a) giá trị tuyệt đối của một vài nguyên a là gì?

b) giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số nguyên a rất có thể là số nguyên dương ? Số âm ? Số 0?


1) viết tập hòa hợp Z các số nguyên : Z =.............. 2) a) viết số đối của số nguyên a b) số đối của số nguyên a hoàn toàn có thể là số nguyên dương ? số nguyên âm ? số 0 ? c) số nguyên nào ngay số đối của chính nó ? 3) a) giá chỉ trị tuyệt vời của một vài nguyên a là gì ? b) giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số nguyên a có thể là số nguyên dương ? số nguyên âm ? số 0 ? 4) vạc biểu các quy tắc cùng , trừ...

1) viết tập vừa lòng Z các số nguyên : Z =.............. 2) a) viết số đối của số nguyên a b) số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương ? số nguyên âm ? số 0 ? c) số nguyên nào thông qua số đối của nó ? 3) a) giá bán trị tuyệt đối của một số trong những nguyên a là gì ? b) giá chỉ trị tuyệt vời nhất của một số trong những nguyên a rất có thể là số nguyên dương ? số nguyên âm ? số 0 ? 4) phân phát biểu các quy tắc cộng , trừ , nhân nhì số nguyên 5) viết dưới dạng bí quyết các đặc thù của phép cộng , phép nhân những số nguyên .


1) Z=0;-1;-2;-3;-4;-5;-6;-7;..........tất cả số âm

2) a)số đối của số nguyên a

b)số đối của số nguyên a là 1 số nguyên dương

c)là số 0

3) a) là a b)là số nguyên dương

4)nhân phân tách trước cộng trừ sau

5)AXB:C+D-E

NGU NHƯ CHÓ ÝBÀI DỄ THẾ NÀY COB KO BIẾT LÀM


1 . A, viết số đối của số nguyên ab, số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương ? số nguyên âm ? số 0 ?c, số nguyên nào thông qua số đối của nó2.a, giá chỉ trị hoàn hảo của một số nguyên a là gìb, giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số trong những nguyên a rất có thể là một sod nguyên dương ? số nguyên âm ? số 0TRẢ LỜI cấp tốc GIÚP TỚ NHOA AI GIẢI RÕ VÀ nhanh NHẤT TỚ TICK mang lại MƠN TRƯỚC ^ ....

1 . A, viết số đối của số nguyên a

b, số đối của số nguyên a rất có thể là số nguyên dương ? số nguyên âm ? số 0 ?

c, số nguyên nào bằng số đối của nó

2.a, giá trị tuyệt vời nhất của một vài nguyên a là gì

b, giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một vài nguyên a rất có thể là một sod nguyên dương ? số nguyên âm ? số 0

TRẢ LỜI nhanh GIÚP TỚ NHOA AI GIẢI RÕ VÀ nhanh NHẤT TỚ TICK đến MƠN TRƯỚC ^ . ^


1.Số đối của số nguyên a rất có thể là số nguyên dương? số nguyên âm ?số 0?

2 . Số nguyên nào thông qua số đối của nó?

3. Giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một vài nguyên a là gì? Gía trị hoàn hảo của một vài nguyên a có thể là số nguyên dương? số nguyên a? số 0?

CÁC BẠN TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ CỤ THỂ ( CÓ LỜI GIẢI RÕ RÀNG ) MÌNH SẼ TÍCH CHO.. HI HI


1)

số đối của a là số dương khi a là số âm

số đối của a là số âm khi a là số dương

số đối của a là 0 lúc a = 0

2)

số 0 ngay số đối của chính nó là 0

3)

số đối của số nguyên a là -a

giá trị tuyệt đối của số nguyên a là số nguyên dương với x khác 0

giá trị tuyệt vời của số nguyên a là số 0 cùng với x = 0

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH NHÉ


1, Số đối của a là số nguyên dương khi a là một vài nguyên âm

Số đối của a là số nguyên âm lúc a là một vài nguyên dương

Số đối của a là 0 khi a = 0

2, Số nguyên 0 thông qua số đối của nó

3, giá bán trị tuyệt vời nhất của số nguyên a là số nguyên b lúc a cùng b cùng nằm ở vị trí hai phía của điểm 0 trên trục số và phương pháp đều điểm 0

giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số nguyên a là chính nó lúc a là số nguyên dương

giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo của số nguyên a là 0 lúc a = 0

giá bán trị hoàn hảo của số nguyên a là số nguyên dương khi a là số nguyên âm


Đúng(0)
1 . Viết tập phù hợp Z những số nguyên : Z=...........2 .a) Viết số đối của số nguyên ab) Số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? Số 0 ?c) Số nguyên nào bằng số đối của chính nó ?3 . A) giá chỉ trị hoàn hảo nhất của một số trong những nguyên a là gì?b) giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một trong những nguyên a hoàn toàn có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? Số 0 ?4 . Vạc biểu những quy tắc cộng, trừ ,nhân...
Đọc tiếp

1 . Viết tập thích hợp Z những số nguyên : Z=...........

2 .a) Viết số đối của số nguyên a

b) Số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? Số 0 ?

c) Số nguyên nào ngay số đối của nó ?

3 . A) giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo của một vài nguyên a là gì?

b) giá chỉ trị tuyệt vời nhất của một số nguyên a hoàn toàn có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? Số 0 ?

4 . Phát biểu những quy tắc cộng, trừ ,nhân nhị số nguyên.

Xem thêm: Trong Cơ Thể Protein Chuyển Hóa Thành, Sự Kiện Về Axit Amin

5 . Viết bên dưới dạng bí quyết các tính chất của phép cùng , phép nhân các số nguyên


#Toán lớp 6
5
Cả Út

1,

Z = ...;-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;...

2,

a, số đối của a = -a

b, a > 0 => -a -a > 0

a = 0 => -a = 0

c, số 0 = số đối của nó

3,

a, giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số nguyên a là khoảng cách từ điểm trình diễn a đến điểm 0 bên trên trục số

b, a > 0 => |a| = a

a |a| = -a

a = 0 => |a| = 0


Đúng(0)
|๖ۣۜRPK-ACE(♔⋆şɦเฑเςɦเ⋆♔)

Còn 4 với 5 thì sao bạn


Đúng(0)
1.Viết tập hòa hợp C những số nguyên2.a) Viết số đối của số nguyên a.b)Số đối của số nguyên a rất có thể là số nguyên dương?Số nguyên âm ? Số 0?c)Số nguyênnào ngay số đối của nó?3.a)Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số nguyên a là gì?b)Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số trong những nguyên a có thể là cầm cố nguyên dương?Số nguyên âm?Số 0?4Phátbiểu nguyên tắc cộng, trừ , nhân nhì số nguyên.5.Viết dưới dang công...
Đọc tiếp

1.Viết tập thích hợp C các số nguyên

2.

a) Viết số đối của số nguyên a.

b)Số đối của số nguyên a rất có thể là số nguyên dương?Số nguyên âm ? Số 0?

c)Số nguyênnào ngay số đối của nó?

3.

a)Giá trị hoàn hảo nhất của một số nguyên a là gì?

b)Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một vài nguyên a rất có thể là cố kỉnh nguyên dương?Số nguyên âm?Số 0?

4Phátbiểu luật lệ cộng, trừ , nhân nhị số nguyên.

5.Viết bên dưới dang bí quyết các tính chất của phép cộng,phép nhân những số nguyên.


#Toán lớp 6
1
Anh Huỳnh

1:

C€...;—2;—1;0;1;2;...

2.

Xem thêm: Nữ Công Gia Chánh Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Gia Chánh, Nghĩa Của Từ Gia Chánh

a) số đối của số nguyên a : —a

b) Đúng( chỉ cần ghi lại câu và bỏ các dấu “?” đi)

c) số 0

3.

a) là khoảng cách từ a mang đến 0 trên trục số

b) Đúng

4,5

Bạn tra sgk nha


Đúng(0)

giá trị tuyệt vời nhất của một trong những nguyên a rất có thể là số nguyên dương?số nguyên âm?số 0?


#Toán lớp 6
4
Cô nàng thiên bình

gttđ của số nguyên a :số nguyên dương với số 0

đúng cho mình nha


Đúng(0)
Hà thư thả

Số nguyên dương


Đúng(0)
xếp thứ hạng
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần mon Năm

american-home.com.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học hoàn toàn có thể bạn thân yêu ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ sản phẩm Đóng