Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Trang 44, 45 Ôn Tập 2

     

Với giải vở bài xích tập giờ Việt lớp 2 trang 44, 45 Ôn tập 2 Chân trời sáng sủa tạo để giúp học sinh làm bài tập vào vở bài xích tập giờ Việt lớp 2 Tập 1 dễ ợt hơn


Vở bài tập giờ đồng hồ Việt lớp 2 trang 44, 45 Ôn tập 2

Vở bài bác tập giờ đồng hồ Việt lớp 2 Tập 1 trang 44 Câu 1: Viết tên bài đọc tương xứng với thông tin và hình ảnh dưới đây:

*

Trả lời

Vở bài tập giờ đồng hồ Việt lớp 2 Tập 1 trang 44 Câu 2: Viết vào Phiếu phát âm sách văn bản đã điều đình với bạn về một tin tức em thấy độc đáo trong bài bác đọc ở bài bác tập 1.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng việt lớp 2 trang 44, 45 ôn tập 2

Phiếu đọc sách

Tên bài bác đọc: ……………………………………………

Tác giả: …………………………………………………

Thông tin thú vị: …………………………………………

Trả lời

Phiếu hiểu sách

Tên bài xích đọc: Cánh đồng của bố

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuần

Thông tin thú vị: Em bé là cánh đồng của bố.

Vở bài bác tập giờ Việt lớp 2 Tập 1 trang 45 Câu 3: Nghe – viết: Gánh gồng gánh gồng.

Hướng dẫn: học sinh nghe giáo viên đọc từng cụm từ của câu thơ trong bài “Gánh quang gánh gồng” và viết vào vở bài xích tập.

Gánh gánh gồng gồng

(Trích)

Gánh gánh gồng gồng

Ta chạy mang đến nhanh

Về xây nhà ở bếp

Nấu nồi cơm trắng nếp

Chia ra năm phần

Một phần mang đến mẹ

Một phần đến cha

Một phần mang đến bà

Một phần mang đến chị

Một phần cho anh.

Vở bài bác tập giờ đồng hồ Việt lớp 2 Tập 1 trang 45 Câu 4: Điền chữ ng hay ngh vào địa điểm trống:

…… ày còn nhỏ, tôi thường xuyên được ………ồi vào long bà, ……e nói chuyện ……. ày xưa.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Từ 2 Đến 3 Câu Miêu Tả Cảnh Thanh Bình Của Bức Tranh Làng Quê Dưới Đây ❤️️

Trả lời

Ngày còn nhỏ, tôi thường xuyên được ngồi vào long bà, nghe đề cập chuyện ngày xưa.

Vở bài bác tập giờ Việt lớp 2 Tập 1 trang 45 Câu 5: Điền vào địa điểm trống hoặc chữ in đậm:

a. Chữ ch hoặc chữ tr.

…. ăm sóc …. ông nom

chiều …. Uộng kính …. ọng

b. Dấu hỏi hoặc dấu ngã.

chia se ngâm nghĩ

săn sàng cam động

Trả lời

a. Chữ ch hoặc chữ tr.

Xem thêm: Một Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 16M, Chiều Rộng 10M, Một Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 16M, Chiều Rộng 8M

chăm sóc trông nom

chiều chuộng kính trọng

b. Dấu hỏi hoặc dấu ngã.

chia sẻ ngẫm nghĩ

sẵn sàng cảm động