Giải Bài Tập Toán 10 Bài 2

     

Tập hợp là một trong những khái niệm các em sẽ được tìm hiểu ở công tác Toán 6. Chương trình Đại số 10, liên tục kế thừa và reviews đến các em thêm phần nhiều khái niệm, dạng bài tập mới. Xin mời các em cùng tò mò nội dung bài xích học.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 bài 2


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Tập hợp

1.2. Cách xác minh tập hợp

1.3. Tập con

1.4. Tập hợp bằng nhau

2. Bài xích tập minh hoạ

3.Luyện tập bài 2 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmtập hợp

3.2. Bài tập SGK và Nâng caotập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 2 chương 1đại số 10


Tập hợp là có mang cơ bạn dạng của toán học, không định nghĩa .Tập hợp thường được kí hiệu bằng các chữ loại in hoa như: A, B, C, D, .... Các bộ phận của tập hợp để trong cặp vệt .Để chỉ phần tử a nằm trong tập đúng theo A ta viết (a in A,) trái lại ta viết (a otin A.)Tập hợp không chứa thành phần nào call là tập rỗng. Khí hiệu (emptyset .)

Có 2 cách:

Cách 1: Liệt kê các phần tử : mỗi thành phần liệt kê một lần, thân các phần tử có vệt phẩy hoặc che dấu chấm phẩy chống cách. Trường hợp số lượng thành phần nhiều rất có thể dùng dấu cha chấm.

Ví dụ:

A = 1; 3; 5; 7

B = 0 ; 1; 2; . . . . ; 100

C= 1; 3; 5;…;15; 17

Cách 2: Chỉ rõ tính chất đặc trưng của các thành phần trong tập hợp, tính chất này được viết sau vệt gạch đứng.

Xem thêm: Unit 9 Lớp 11 Speaking Sách Mới, Unit 9 Lớp 11: Speaking (Trang 51

Ví dụ:

A = x lẻ với x 2-5x+3=0


Nếu tập A là con của B, kí hiệu: (A subset B) hoặc (B supset A.) .Khi đó (A subset B Leftrightarrow forall xleft( x in A Rightarrow x in B ight))

Ví dụ:

A=1;3;5;7;9, B=1;2;3;...;10

Cho (A e emptyset ) có tối thiểu 2 tập bé là (emptyset ) cùng A.

Tính chất:

(A subset A,emptyset subset A) với đa số A.

Xem thêm: Có Mấy Cách Dịch Chương Trình Dịch :, Bài 1: Khái Niệm Lập Trình Và Ngôn Ngữ Lập Trình

Nếu (A subset B) cùng (B subset C) thì (A subset C.)


(A = B Leftrightarrow A subset B) với (B subset A) tuyệt (A = B Leftrightarrow forall xleft( x in A Leftrightarrow x in B ight))

Ví dụ:

(eginarraylC = left x in mathbbR ight\D = left frac12;1 ight\ Rightarrow C = D.endarray)

Biểu vật dụng Ven

*

Ta gồm (mathbbN* subset mathbbN subset mathbbZ subset mathbbQ subset mathbbR)


Ví dụ 1:

Cho các tập phù hợp sau:

a) Tập vừa lòng A là những nghiệm của phương trình ((x + 1)(x + 3)left( x - frac12 ight) = 0.)

b) Tập (B = left m in mathbbZ ight\)

Hãy liệt kê toàn bộ các phần tử của chúng.

Hướng dẫn giải:

a) (A = left - 3; - 1;frac12 ight\)

b) (B = left - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6;7 ight.)

Ví dụ 2:

Tìm toàn bộ các tập hợp con của tập đúng theo (A = left - 3;0;2 ight.)

Hướng dẫn giải:

Tập A có 8 tập hợp nhỏ là: (emptyset ,left - 3 ight,left 0 ight,left 2 ight,left - 3;0 ight,left - 3;2 ight,left 0;2 ight,left - 3;0;2 ight.)

Ví dụ 3:

Tìm các tính chất đặc trưng của những tập phù hợp sau:

a) (A = left 1;frac12;frac13;frac14;frac15;frac16 ight\)

b) (B = left frac54;frac109;frac1716;frac2625;frac3736;frac5049 ight.)

Hướng dẫn giải:

a) (A = left frac1n ight.)

b) (B = left fracn^2 + 1n^2 ight.)