Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang

     

4. Khoanh vò chữ để trước câu trả lời đúng:Số béo nhất trong các số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 85 523 ; 38 572 là:
Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 4 trang

1. Tính

*

2. Đặt tính rồi tính:

34365 + 28072 79423 - 5286

5327× 3 3328 : 4

3. Điền lốt >;

25 346 ... 25 643

8320 ... đôi mươi 001

75 862 ... 27 865

57 000 ... 56 999

32 019 ... 39 021

95 599 ... 100 000

4. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Số khủng nhất trong số số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 85 523 ; 38 572 là:

A. 85 732 B. 85 723

C. 78 523 D. 38 572

5. Viết vào ô trống (theo mẫu):


Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Số tiền yêu cầu trả

Trứng vịt

2500 đồng 1quả

5quả

 (2500 imes 5 = 12500) (đồng)

50 000 đồng 1kg

2kg

 

Rau cải

8000 đồng 1kg

2kg

 

Gạo

9000 đồng 1kg

4kg

 
Xem thêm: Da Trắng Muốt Ruột Trắng Tinh

Bài giải:

1. Tính

*

2. Đặt tính rồi tính:

*

3. Điền lốt >;

25 346 27 865

57 000 > 56 999

32 019

4. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

Chọn A. 85 732 

5. Viết vào ô trống (theo mẫu):


Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Số tiền bắt buộc trả

Trứng vịt

2500 đồng 1quả

5quả

 (2500 imes 5 = 12500) (đồng)

50 000 đồng 1kg

2kg

 (50000 imes 2 = 100000) (đồng)

Rau cải

8000 đồng 1kg

2kg

 (8000 imes 2 = 16000) (đồng)

Gạo

9000 đồng 1kg

4kg

 (9000 imes 4 = 36000) (đồng)
Xem thêm: Ảnh Cung Bọ Cạp Đẹp Nhất ❤️️ Hình Ảnh Cung Bọ Cạp Nữ Anime Nữ Nam

Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - Toán 4 - coi ngay


sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp american-home.com.vn