Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1, tập 2 hay nhất

     

37,42 gồm phần nguyên gồm................chục, ............đơn vị; phần thập phân gồm..........phần mười,............phần trăm

c) Số 502,467 phát âm là......................

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1, tập 2 hay nhất

502,467 bao gồm phần nguyên gồm................, phần thập phân gồm....................

2. Viết số thập phân phù hợp vào nơi trống

Số thập phân có có

Viết là

Ba đối kháng vị, chín phần mười

 

Bảy chục, hai solo vị, năm phần mười, bốn phần trăm

 

Hai trăm, tám chục, chín phần mười, bảy phần trăm, năm phần nghìn

 

Một trăm, hai đối kháng vị, tứ phần mười, một trong những phần trăm, sáu phần nghìn

 

 

3. Dịch số thập phân thành hỗn số gồm chứa phân số thập phân (theo mẫu)

a) (3,5 = 35 over 10;,,,,,,,,,,,,,,,,7,9 = .....;,,,,,,,,,,,,,,,12,35 = ......)

b) (8,06 = ...;,,,,,,,,,,,,,,,,,,72,308 = .....;,,,,,,,,,,,,20,006 = ....)

Đáp án

1.

Xem thêm: Từ Đồng Nghĩa Là Gì? Ví Dụ Về Từ Đồng Nghĩa Là Gì? Phân Loại Từ Đồng NghĩaXem thêm: Top 9 Bài Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học Văn 8, Kể Lại Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học

Viết tiếp vào vị trí chấm cho thích hợp

a) Số 5,8 đọc là: năm phẩy tám

5,8 bao gồm phần nguyên bao gồm 5 solo vị; phần thập phân tất cả 8 phần mười

b) Số 37,42 gọi là tía mươi bảy phẩy tứ mươi hai

37,42 tất cả phần nguyên tất cả 3 chục, 7 solo vị; phần thập phân tất cả 4 phần mười, 2 phần trăm

c) Số 502,467 gọi là năm lẻ hai phẩy tư trăm sáu bảy

502,467 có phần nguyên gồm 5 trăm, 0 chục, 2 solo vị;phần thập phân có 4 phần mười, 6 phần trăm, 7 phần nghìn.

2. Viết số thập phân thích hợp vào khu vực trống

Số thập phân có có

Viết là

Ba đối chọi vị, chín phần mười

3,9

Bảy chục, hai đối chọi vị, năm phần mười, bốn phần trăm

72,54

Hai trăm, tám chục, chín phần mười, bảy phần trăm, năm phần nghìn

280,975

Một trăm, hai đối kháng vị, bốn phần mười, một phần trăm, sáu phần nghìn

102,416

 

3. Nhảy số thập tạo thành hỗn số bao gồm chứa phân số thập phân (theo mẫu)

a) (3,5 = 35 over 10;,,,,,,,,,,,,,7,9 = 79 over 10;,,,,,,,,,,,,,,,,,12,35 = 1235 over 100)

b) (8,06 = 86 over 100;,,,,,,,,,,,,,,,,72,308 = 72308 over 1000;\20,006 = 206 over 1000)