Giải bài tập vật lý 8 bài 24

     
- Chọn bài bác -Bài 19: các chất được kết cấu như thế nào?Bài 20: Nguyên tử, phân tử hoạt động hay đứng yên?Bài 21: nhiệt năngBài 22: Dẫn nhiệtBài 23: Đối giữ - phản xạ nhiệtBài 24: cách làm tính nhiệt lượngBài 25: Phương trình cân đối nhiệtBài 26: Năng suất tỏa sức nóng của nhiên liệuBài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ cùng nhiệtBài 28: Động cơ nhiệtBài 29: câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: nhiệt họcBài tự kiểm soát 2

Mục lục

I – NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?III – VẬN DỤNGB. Giải bài bác tậpB. Giải bài xích tậpB. Giải bài xích tậpB. Giải bài tậpB. Giải bài xích tậpB. Giải bài xích tập

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: trên đây

Giải Vở bài Tập đồ vật Lí 8 – bài xích 24: bí quyết tính nhiệt lượng góp HS giải bài xích tập, cải thiện khả năng bốn duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong bài toán hình thành những khái niệm cùng định công cụ vật lí:

A. Học theo SGK

I – NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?

1. Quan hệ tình dục giữa nhiệt độ lượng vật bắt buộc thu vào để nóng dần lên và trọng lượng của vật

BẢNG 24.1

ChấtKhối lượngĐộ tăng sức nóng độThời gian đunSo sánh khối lượngSo sánh sức nóng lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútm1 = … m2Q1 = … Q2
Cốc 2Nước100 gΔt2o = 20ot2 = 10 phút
Câu C1 trang 112 VBT đồ vật Lí 8:

Lời giải:

Các nguyên tố được giữ giống nhau: Độ tăng ánh sáng và hóa học làm đồ gia dụng (nước).

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 8 bài 24

Yếu tố được nỗ lực đổi: Khối lượng nước.

Câu C2 trang 112 VBT thứ Lí 8:

Lời giải:

Kết luận về mối quan hệ giữa nhiệt độ lượng vật phải thu vào để nóng dần lên và trọng lượng của vật: Khối lượng càng phệ thì nhiệt lượng cần hỗ trợ càng lớn.

2. Mối quan hệ giữa nhiệt độ lượng vật phải thu vào để nóng dần lên và độ tăng sức nóng độ.

Câu C3 trang 112-113 VBT đồ gia dụng Lí 8:

Lời giải:

Các nguyên tố được giữ không đổi: Khối lượng và chất làm đồ gia dụng giống nhau.

Cách làm: Lấy nhì cốc nên đựng và một lượng nước kiểu như nhau.

Câu C4 trang 113 VBT đồ Lí 8:

Lời giải:

Yếu tố nên thay đổi: Độ tăng ánh nắng mặt trời của hai cốc khác nhau.

Cách làm: Thời gian đun nhị cốc bắt buộc khác nhau.

BẢNG 24.2

ChấtKhối lượngĐộ tăng nhiệt độThời gian đunSo sánh độ tăng nhiệt độ độSo sánh sức nóng lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútΔt1o = 1/2 Δt2oQ1 = 1/2 Q2
Cốc 2Nước50 gΔt2o = 40ot2 = 10 phút
Câu C5 trang 113 VBT vật dụng Lí 8:

Lời giải:

Kết luận về quan hệ giữa sức nóng lượng đồ thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ độ: Nhiệt lượng đồ gia dụng thu vào để tăng cao lên càng mập thì độ tăng ánh sáng của vật cũng càng lớn.

3. Dục tình nhiệt lượng vật bắt buộc thu vào để nóng dần lên với hóa học làm vật.

BẢNG 24.3

ChấtKhối lượngĐộ tăng nhiệt độThời gian đunSo sánh nhiệt độ lượng
Cốc 1Nước50 gΔt1o = 20ot1 = 5 phútQ1 > Q2
Cốc 2Băng phiến50 gΔt2o = 20ot2 = 4 phút
Câu C6 trang 113 VBT vật Lí 8:

Lời giải:

Các yếu ớt tố cầm đổi: Chất có tác dụng vật.


Các nhân tố không cụ đổi: Khối lượng với độ tăng nhiệt độ độ.

Câu C7 trang 113 VBT thiết bị Lí 8: Kết luận về quan hệ tình dục nhiệt lượng vật buộc phải thu vào để nóng lên với hóa học làm vật:

Lời giải:

Nhiệt lượng vật bắt buộc thu vào để nóng lên có phụ thuộc vào chất làm vật.

III – VẬN DỤNG

Câu C8 trang 114 VBT vật Lí 8: Muốn khẳng định nhiệt lượng trang bị thu vào phải:

Lời giải:

– Tra bảng để xác minh độ lớn của nhiệt dung riêng biệt của hóa học làm vật.

– Đo độ béo của khối lượng bằng cân.

– Đo độ tăng sức nóng độ bằng nhiệt kế.

Câu C9 trang 114 VBT vật Lí 8:

Lời giải:

Nhiệt lượng yêu cầu truyền mang đến 5kg đồng nhằm tăng ánh nắng mặt trời từ 20oC lên 50oC là:

Q = m.c(t2 – t1) = 5.380(50 – 20) = 57000J = 57 kJ.

Câu C10 trang 114 VBT vật dụng Lí 8:

Lời giải:

2 lít nước có trọng lượng m1 = 2 kg.

Khi nước sôi thì nhiệt độ của nóng và của nước đều bởi 100oC.

Nhiệt lượng nước buộc phải thu vào để nước nóng dần lên 100oC là:

Q1 = m1.c1.Δt = 2.4200.(100 – 25) = 630000 J.

Nhiệt lượng ấm cần thu vào để ấm nóng lên 100oc là:

Q2 = m2.C2.Δt = 0,5.880.(100 – 25) = 33000 J.

Nhiệt lượng tổng số cần hỗ trợ là:

Q = quận 1 + q2 = 630000 + 33000 = 663000 J = 663 kJ.

Ghi nhớ:

– nhiệt độ lượng vật nên thu vào để nóng lên dựa vào khối lượng, độ tăng ánh nắng mặt trời của vật và nhiệt dung riêng biệt của chất làm vật.

– phương pháp tính sức nóng lượng thiết bị thu vào: Q = m.c.Δt, trong đó: Q là nhiệt độ lượng (J), m là khối lượng của vật dụng (kg), Δt là độ tăng ánh nắng mặt trời của vật dụng (oC hoặc K), c là nhiệt độ dung riêng biệt của hóa học làm vật (J/kg.K).

– sức nóng dung riêng biệt của một chất cho thấy thêm nhiệt lượng buộc phải thu vào để gia công cho 1kg chất đó tăng thêm 1oC.

B. Giải bài xích tập

Bài 24.1 trang 115 VBT trang bị Lí 8: Có 4 hình A, B, C, D đầy đủ đựng nước ở và một nhiệt độ. Sau khi sử dụng các đèn cồn tương đồng nhau nhằm đun các bình này trong 5 phút (H.24.1 SBT) người ta thấy ánh sáng của nước vào bình trở buộc phải khác nhau.

Xem thêm: Cho Hai Số, Biết Số Lớn Là 7,2 Và Lớn Hơn Trung Bình Cộng Của Hai Số Là 1,4. Tìm Số Bé.

*

1. Hỏi nhiệt độ ở bình nào cao nhất?

A. Bình A.

B. Bình B.

C. Bình C.

D. Bình D.

2. Nhân tố nào sau đây làm cho ánh sáng của nước ở những bình trở bắt buộc khác nhau?

A. Thời gian đun.

B. Nhiệt độ lượng từng bình nhấn được.

C. Lượng hóa học lỏng đựng trong từng bình.

D. Một số loại chất lỏng cất trong từng bình.

Lời giải:

1. Chọn A.

Vì những vật rất nhiều được đun bằng những đèn động giống nhau, nước thuở đầu ở cùng một nhiệt độ. Do lượng nước trong bình A tối thiểu nên ánh nắng mặt trời ở bình A là cao nhất.

2. Chọn C.

Vì độ tăng nhiệt độ và chất kết cấu nên vật đầy đủ giống nhau yêu cầu nhiệt độ của những bình khác nhau do lượng hóa học lỏng cất trong từng bình đó.

Bài 24.2 trang 115 VBT vật Lí 8: Để làm cho nóng 5 lít nước từ bỏ 20oC lên 40oC cần từng nào nhiệt lượng?

Tóm tắt:

V = 5 lít nước ↔ m = 5 kg;

t1 = 20oC; t2 = 40oC; cnước = c = 4200 J/kg.K;

Q = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng cần hỗ trợ là:

Q = m.c.Δt = 5.4200.(40 – 20) = 420000J = 420kJ.

Bài 24.3 trang 115-116 VBT đồ Lí 8: Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng dần lên thêm bao nhiêu nhiệt độ?

Tóm tắt:

V = 10 lít nước ↔ m = 10 kg;

cnước = c = 4200 J/kg.K; Q = 840 kJ = 840000 J;

Δto = ?

Lời giải:

Nhiệt độ nước nóng thêm là:


*

Bài 24.4 trang 116 VBT trang bị Lí 8: Một ấm nhôm cân nặng 400g đựng 1 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để hâm sôi nước, biết nhiệt độ độ ban đầu của ấm và nước là 20oC.

Tóm tắt:

Vnc = 1 lít nước ↔ mnc = 1 kg; mấm = m0 = 400g = 0,4 kg;

t0 = 20oC; cnước = cnc = 4200 J/kg.K; cnhôm = c0 = 880 J/kg.K;

nước sôi t = 100oC;

Q = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng về tối thiếu cần thiết để hâm sôi nước là:

Q = Qấm + Qnước = m0.c0.(t – t0) + mnc.cnc.(t – t0)

= 0,4. 880.(100 – 20) + 1.4200.(100 – 20)

= 28160 + 336000 = 364160J.

B. Giải bài xích tập

Bài 24a trang 116 VBT thiết bị Lí 8: Công thức như thế nào sau đó là công thức tính nhiệt độ lượng vì chưng vật có trọng lượng m lan ra?

A. Q = m.c.Δt, trong những số đó Δt là độ tăng nhiệt độ độ.

B. Q = m.c.(t2 – t1), trong số ấy t2 là ánh sáng cuối, t1 là ánh sáng ban đầu.

C. Q = m.c.Δt, trong số đó Δt là độ hạ nhiệt độ.

D. Cả bố công thức bên trên đều không phải là cách làm tính nhiệt độ lượng vị vật lan ra.

Lời giải:

Chọn C.

Công thức tính nhiệt lượng thiết bị tỏa ra: Q = m.c.Δt, vào đó: Q là nhiệt độ lượng (J), m là khối lượng của vật dụng (kg), Δt là độ hạ nhiệt độ của thứ (oC hoặc K), c là nhiệt độ dung riêng của chất làm vật (J/kg.K).

B. Giải bài tập

Bài 24b trang 116 VBT trang bị Lí 8: Hình 24.1 vẽ những đường trình diễn sự biến hóa nhiệt độ theo thời gian của thuộc một trọng lượng nước, đồng với nhôm được đun bởi những bếp tỏa nhiệt như nhau. Hỏi đường màn biểu diễn nào khớp ứng với nước, đồng cùng nhôm?

*

A. Đường I ứng cùng với nước, đường II ứng cùng với nhôm, mặt đường III ứng cùng với đồng.

B. Đường I ứng cùng với đồng, mặt đường II ứng với nhôm, con đường III ứng cùng với nước.

C. Đường I ứng với nhôm, con đường II ứng với đồng, mặt đường III ứng với nước.

D. Đường I ứng với nước, mặt đường II ứng đồng với, con đường III ứng với nhôm.

Lời giải:

Chọn A.

Ta tất cả

*
. Trên vật thị ta dựng mặt đường vuông góc với trục thời gian. Khi ấy thời gian cung ứng nhiệt đến 3 chất là như nhau. Vì chưng cùng cân nặng và phòng bếp tỏa nhiệt tương đồng nên độ tăng nhiệt độ sẽ phụ thuộc tỷ lệ nghịch vào sức nóng dung riêng:

Vì cnc = 4200J/kg.K > cnhôm = 880J/kg.K > cđồng = 380J/kg.K

⇒ Δtnước nhôm đồng

Vậy con đường I: nước; con đường II: nhôm; mặt đường III: đồng.

B. Giải bài bác tập

Bài 24c trang 117 VBT thiết bị Lí 8: Một nóng nhôm khối lượng 500g đựng 2 lít nước được đun trên một bếp lò. Hỏi ấm đã nhận được từ nhà bếp một sức nóng lượng bằng bao nhiêu? Biết nóng nóng thêm lên 50oC.

Tóm tắt:

mấm = m = 500g = 0,5 kg; 2 lít nước gồm mn = 1kg;

Δt = 50oC; cnhôm = c = 880J/kg.K; cn = 4200J/kg.K;

Nhiệt lượng nhận được Q = ?

Lời giải:

Ấm đã nhận được từ nhà bếp một nhiệt lượng là:

Q = Qấm + Qnước = (m.c + mn.cn).Δt

= (0,5.880 + 2.4200).50 = 442000J.

B. Giải bài tập

Bài 24d trang 117 VBT đồ Lí 8: Người ta phơi ra nắng nóng 5 lít nước, sau một thời hạn nhiệt độ của nước tăng tự 28oC lên 34oC. Tính tích điện do ánh sáng Mặt Trời truyền cho nước.

Tóm tắt:

V = 5 lít nước ↔ m = 5kg;

t1 = 28oC; t2 = 34oC; cnước = c = 4200 J/kg.K;

Qthu = ?

Lời giải:

Năng lượng do tia nắng Mặt Trời truyền mang lại nước:

Qthu = m.c.Δt = 5.4200.(34 – 28) = 126000J = 126 kJ.

B. Giải bài tập

Bài 24đ trang 117 VBT thứ Lí 8: Hãy mô tả phương pháp dùng trong bài 24 SGK để tìm hiểu sự phụ thuộc của sức nóng lượng vật buộc phải thu để nóng dần lên vào khối lượng, độ tăng ánh nắng mặt trời và chất làm vật.

Người ta sẽ dùng phương pháp tương trường đoản cú như phương thức này để tìm hiểu hiện tượng nào trong các bài học vật lí ở lớp 6, lớp 7.

Lời giải:

* phương pháp dùng trong bài 24 SGK để tò mò sự phụ thuộc của sức nóng lượng vật bắt buộc thu để nóng dần lên vào khối lượng, độ tăng ánh sáng và chất làm đồ gia dụng là:

Ta so sánh nhiệt lượng của những vật với những điều kiện thay đổi tương ứng: lần lượt thay đổi các đại lượng phụ thuộc như khối lượng, độ tăng ánh sáng và chất làm vật.

Mỗi lần thí nghiệm điều tra sự dựa vào vào một đại lượng nào đó thì ta phải giữ nguyên, không chuyển đổi hai đại lượng còn lại, điều kiện làm thí nghiệm buộc phải như nhau.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1, Tập 2 Hay Nhất

* tín đồ ta đang dùng cách thức tương tự như phương pháp này để tò mò hiện tượng cất cánh hơi trong vật lý 6.