Giải Bài Toán Trăm Trâu Trăm Cỏ Bằng Pascal

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anh định kỳ sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

B1:

Trăm trâu trăm cỏ

Trâu đứng nạp năng lượng năm

Trâu nằm ăn uống ba

Trâu già tía con một bó.

Hỏi bao gồm bao nhiêu con mỗi loại?

(Lập pascal)


*

*

uses crt;var i,j: integer;beginclrscr; for i:=1 to đôi mươi do for j:=1 lớn 33 vị if 5*i+3*j+(100-i-j)/3=100 then writeln('Trau dung: ',i,' | Trau nam: ',j,' | Trau gia: ',100-i-j); readlnend.

Bạn đang xem: Giải bài toán trăm trâu trăm cỏ bằng pascal


Hãy nhập chương trình pacal để giải bài bác toán

Trăm trâu trăm cỏ

Trâu đứng ăn uống năm

Trâu nằm nạp năng lượng ba

Lụ khụ trâu già

Ba bé một bó


Viết lịch trình để tìm giải thuật cho bài toán sau:Trăm trâu trăm bó cỏBó lại mang lại tròn Trâu đứng ăn uống nămTrâu nằm ăn uống ba Năm trâu nghé ăn uống một.Hỏi tất cả bao nhiêu trâu đứng, trâu nằm, trâu nghé?


Vừa gà vừa ChóBó lại mang lại tròn

bố mươi sáu con.

Một trăn chân chẵn.

Hỏi: bao gồm bao nhiêu con kê và bao nhiêu Chó.

Xem thêm: Cách Tìm Tập Nghiệm Của Phương Trình Lớp 10, Bài Tập Giải Phương Trình Lớp 10

PASCAL nha


Viết chương trính cho những bài sau:Bài 1: Gỉai PT hàng đầu một ẩn: ax+b=0.Bài 2: Nhập ba số thực a, b với c từ bàn phím và sản phẩm công nghệ tính, sau đó kiểm tra ba số đó, gồm thế là cạnh của tam giác đều, tam giác cân và tam giác vuong hay không và ghi kết quả.Bài 3: Tính N! N= 1*2.3.nBài 4: Tính tổng S= 1+ 2!+ 3!+...+n!Bài 5: Tính tổng S= 1+ 1/2!+ 1/3!+...+ 1/n!Bài 6: Tính tổng S= 1+ 1/22 + 1/32+ ...+ 1/22Bài 7: Tính tổng S= 1+1/1*3+ 1/2*4+...+ 1/n(n+2)Bài 8: Gỉai việc sau:Trăm trâu trăm...

Viết chương trính cho những bài sau:

Bài 1: Gỉai PT bậc nhất một ẩn: ax+b=0.

Bài 2: Nhập bố số thực a, b và c từ keyboard và sản phẩm công nghệ tính, sau đó kiểm tra bố số đó, tất cả thế là cạnh của tam giác đều, tam giác cân và tam giác vuong hay là không và ghi kết quả.

Xem thêm: Tính Chất Cơ Bản Của Phép Nhân Lớp 6, Bài 11: Tính Chất Cơ Bản Của Phép Nhân Phân Số

Bài 3: Tính N! N= 1*2.3.n

Bài 4: Tính tổng S= 1+ 2!+ 3!+...+n!

Bài 5: Tính tổng S= 1+ 1/2!+ 1/3!+...+ 1/n!

Bài 6: Tính tổng S= 1+ 1/22 + 1/32+ ...+ 1/22

Bài 7: Tính tổng S= 1+1/1*3+ 1/2*4+...+ 1/n(n+2)

Bài 8: Gỉai việc sau:

Trăm trâu trăm cỏ

Trâu đứng ăn năm

Trâu nằm ăn uống ba

Lụ khụ trâu già

Ba bé một bó

Tìm số trâu từng loại?

Bài 9:

Vừa gà vừa chó

Bó lại đến tròn

Ba mươi sáu con

Một trăm chân chẵn

Hỏi bao gồm bao nhiêu chó, bao nhiêu gà?

Bài 10: Viết PT nhập vào một mảng N số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình hiển thị số nhỏ tuổi nhất với số mập nhập.

Bài 11: Nhập điểm số chúng ta trong lớp tiếp nối in ra màn hình hiển thị số chúng ta đạt công dụng loại giỏi, khá, TB

Bài 12: Nhâp n số nguyên từ keyboard và tính tổng các dương

Bài 13: cho một dãy số gồm n phần tử. Gía trị của các thành phần là sô nguyên. Thực hiên những chương trình sau:

a) Nhập từ bán phím số phần tử và giá trị của từng phần tử

b) Tính tổng các thành phần của dãy

c) Tính tổng âm các phần tử của dãy

d) Tính tổng cùng TBC của các phần tử chẵn của dãy

e) search các phần tử có giá bán trị lớn nhất của dãy

f) search các thành phần có giá chỉ trị bé dại nhất của dãy

Bài 14: Tính tổng: S= 1/2+ 2/3+ 3/4+...+n/n+1 cùng với n là số nguyên dương được nhập từ bỏ bàn phím

Bài 15: Tính tổng: S= -1+2-3+4-...+(-)nn cùng với n là số nguyên dương được nhập từ bàn phím