GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 TRANG 63, 64 BÀI 1, 2, 3, 4 ĐẦY ĐỦ

     

Cả bố con gà, vịt, ngỗng cân nặng 10,5kg. Biết con gà khối lượng 1,5kg, vịt nặng nề hơn con kê 0,9kg. Hỏi nhỏ ngỗng trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?


Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

70,64 – 26,8 273,05 – 90,27 81 – 8,89

2. Tìm kiếm x

a) x + 2,47 = 9,25

b) x – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + x = 6,54

d) 9,6 – x = 3,2

3. A) Viết tiếp vào vị trí chấm mang lại thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 - ..........= ............

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 63, 64 bài 1, 2, 3, 4 đầy đủ

16,8 – (2,4 + ..........) = ............

9,7

3,5

1,2

 

 

 

Nhận xét: a – b – c = a – (b + c)

Hay : a – (b + c) = a - ......- ......

Xem thêm: Ví Dụ Cách Chứng Minh Hai Tam Giác Bằng Nhau (Có Ví Dụ Dễ Hiểu)

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

=...................

24,57 – (11,37 + 10,3)

=...................

Xem thêm: Bài 89 Trang 104 Sgk Toán 9 Tập 2, Trong Hình 67, Cung Amb Có Số Đo Là 66O

4. Cả bố con gà, vịt, ngỗng trọng lượng 10,5kg. Biết bé gà cân nặng 1,5kg, vịt nặng trĩu hơn gà 0,9kg. Hỏi bé ngỗng khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

*
 

2. Kiếm tìm x

a) x + 2,47 = 9,25

x = 9,25 – 2,47

x = 6,78

b) x – 6,54 = 7,91

x = 7,91 + 6,54

x = 14,45

c) 3,72 + x = 6,54

x = 6,54 – 3,72

x = 2,82

d) 9,6 – x = 3,2

x = 9,6 – 3,2

x = 6,4

3. A) Viết tiếp vào địa điểm chấm đến thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 – 3,6 = 10,8

16,8 – (2,4 + 3,6) = 10,8

9,7

3,5

1,2

9,7 – 3,5 – 1,2 = 5

9,7 – (3,5 + 1,2) = 5

 

Nhận xét: a – b – c = a – (b + c)

Hay : a – (b + c) = a – b – c

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

Cách 1:

(eqalign và underbrace 8,6 - 2,7_5,9 - 2,3 cr và = 5,9, - ,2,3 cr và = 3,6 cr ) 

Cách 2:

(eqalign & 8,6 - 2,7 - 2,3 cr & = 8,6 - underbrace (2,7 + 2,3)_5 cr & = 8,6 - 5 = 3,6 cr )

24,57 – (11,37 + 10,3)

Cách 1:

(eqalign & 24,57 - (11,37 + 10,3) cr và = underbrace 24,57 - 11,37_13,2 - 10,3 cr và = 13,20 - 10,3 cr & = 2,90 cr ) 

Cách 2:

(eqalign & 24,57 - (11,37 + 10,3) cr & = 24,57 - 21,67 cr và = 2,9 cr )