Giải Toán Lớp 7 Bài

     

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 2: Cộng, trừ số hữu tỉ giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phải chăng và đúng theo logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 2 trang 9: tìm kiếm x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Ta rất có thể viết số hữu tỉ
dưới các dạng sau đây

a) là tổng của nhị số hữu tỉ âm. Lấy ví dụ như

*
.