Giải Toán Trên Mạng Lớp 1 Vòng 12

     

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 năm học năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng lớp 1 có đáp án mới nhất giúp cho các em học sinh ôn tập với củng gắng kiến thức, nhằm mục đích đạt công dụng cao trong số vòng tiếp theo sau của hội thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Bạn đang xem: Giải toán trên mạng lớp 1 vòng 12

sau đây mời những em cùng tham khảo và mua về.

Xem thêm: Lý Thuyết Và Bài Tập Câu Chẻ Lớp 11, Cấu Trúc Câu Chẻ Lớp 11

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 11 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 năm năm 2016 - 2017

Bài 1: Tìm các cặp giá trị bởi nhau


Các cặp giá bán trị bằng nhau là:

1 =...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...

Xem thêm: Top 9 Soạn Sinh 8 Bài 10 Ngắn Nhất : Hoạt Động Của Cơ, Sinh Học 8 Bài 10 (Ngắn Nhất)): Hoạt Động Của Cơ

1 = 2

Bài 2: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1: Cho: 9 - 6 + 5 - 4 =...

A) 5B) 2C) 4D) 3

Câu 2: đến 9 - 3 - 4 - 1 =... Số phù hợp điền vào khu vực chấm là:

A) 4B) 2C) 0D) 1

Câu 3: đến 9 -5 + 6 - 5 =... Số phù hợp điền vào địa điểm chấm là:

A) 5B) 6C) 8D) 4

Câu 4: đến 9 - 3 - 5 - 1 =... Số thích hợp điền vào vị trí chấm là:

A) 1B) 3C) 2D) 0

Câu 5: chọn phép tình phù hợp với hình vẽ:

A) 10 - 4 = 6B) 10 - 3 = 7C) 10 - 6 = 4D) 10 - 5 = 5

Câu 6: đến 10 - 8 + 4 + 4 =... Số tương thích điền vào nơi chấm là:

A) 10B) 8C) 6D) 9

Câu 7: chọn phép tình phù hợp với hình vẽ:

A) 9 - 2 - 2 = 5B) 9 - 2 - 3 = 5C) 9 - 5 = 4D) 10 - 4 = 6

Câu 8: mang lại 10 - 8 + 4 =... Phép tính phù hợp điền vào chỗ chấm là:


A) 2 + 4 + 2B) 2 + 2 + 3C) 2 + 2 + 1D) 4 - 0 + 2

Câu 9: mang đến 10 - 5 + 3 B) 3 + 6C) 4 + 2D) 8

Câu 10: Số tức thì sau của số 8 trừ đi 4 bởi mấy?

A) 6B) 7C) 5D) 4

Bài 3: Mười hai nhỏ giáp

Câu 1: đến 10 - 5 + 2 Bài 1: Tìm những cặp giá chỉ trị bởi nhau

1 = 9; 2 = 10; 3 = 5; 4 = 6; 7 = 8

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: C Câu 6: A

Câu 2: D Câu 7: A

Câu 3: A Câu 8: D

Câu 4: D Câu 9: A


Câu 5: A Câu 10: C

Bài 3: Mười hai nhỏ giáp

Câu 1: 6

Câu 2: 7

Câu 3: 9

Câu 4: 5

Câu 5: 4

Câu 6: >

Câu 7: chia sẻ bởi: Phùng Thị Thu Hà
Không thể download xuống vui vẻ truy cập trang web này:Tải xuống tài liệu
Các phiên phiên bản khác và liên quan:Chủ đề liên quan