Glixin Không Tác Dụng Với

     

Dung dịch chất X hòa tan Cu(OH)2, thu được dung dịch màu xanh lam. Mặt khác, X bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit. Chất X là


Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:

E + NaOH → Y + Z

F + 2NaOH → 2Z + T

Biết E, F đều là este mạch hở lần lượt có công thức phân tử là C4H6O2và C4H6O4. Biết Z là muối của axit cacboxylic, Y và T chứa cùng một loại chức. Cho các phát biểu sau:.

Bạn đang xem: Glixin không tác dụng với

(a) Chất E và F đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(b) Chất Y là hợp chất hữu cơ không no.

(c) Dẫn khí etilen vào dung dịch KMnO4ở nhiệt độ thường tạo ra chất T.

Xem thêm: Các Bài Thơ Trung Đại Lớp 7, Các Bài Thơ Trung Đại Học Ở Chương Trình Lớp 7

(d) Đốt cháy hoàn toàn Z thu được số mol CO2bằng số mol Na2CO3.

(e) Có một công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của F.

Xem thêm: Đừng Nhặt Bạn Trai Trong Thùng Rác, Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Số phát biểu đúng là


Câu 3:


Số nguyên tử hiđro trong phân tử trimetylamin là


Câu 4:


Trong phân tử amin không chứa nguyên tố


Câu 5:


Đốt cháy hoàn toàn m gam glyxin trong O2thu được CO2, H2O và 448 ml khí N2. Giá trị của m là


Câu 6:


Phát biểu nào sau đây đúng ?


Câu 7:


Chất nào sau là hợp chất hữu cơ tạp chức ?


Câu 8:


Este được tạo bởi CH3OH và CH2=CHCOOH có tên gọi là


Câu 9:


Khi đun nóng triolein với chất X có xúc tác để nguội thu được khối chất rắn là tristearin. Chất X là


Câu 10:


Axit glutamic là một loại aminoaxit có trong thành phần của một số thuốc giúp phòng ngừa và điều trị các triệu chứng suy nhược thần kinh gây căng thẳng mất ngủ, nhức đầu, ù tại. Tổng số nguyên tử nitơ và oxi trong phân tử axit glutamic là


Câu 11:


Đốt cháy hoàn toàn một este E no, mạch hở, đơn chức và có khả năng tráng bạc, cần dùng 0,7 mol O2, thu được H2O và 26,4 gam CO2. Chất E là


Câu 12:


Cho 1,78 gam alanin vào dung dịch chứa 0,04 mol KOH, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là


Câu 13:


Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp E gồm một este đơn chức, mạch hở X và một amino axit Y (có một nhóm NH2), thu được 26,88 lít CO2(đktc) và 22,5 gam H2O. Biết số nguyên tử cacbon trong Y nhiều hơn số nguyên tử cacbon trong X. Phần trăm khối lượng của Y trong E là


Câu 14:


Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, chất Y (CmH2m+4O2N2) là muối amoni của amino axit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E gồm X và Y cần vừa đủ 0,39 mol O2thu được N2, CO2và 6,84 gam H2O. Mặt khác, cho 0,05 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được hai amin no có cùng nguyên tử cacbon, không là đồng phân của nhau (số C của mỗi amin lớn hơn 1) và a gam hai muối đều không tráng bạc được. Giá trị của a gam là


Câu 15:


Hợp chất hữu cơ X là đồng phân cấu tạo của valin. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được muối natri của a-amino axit và ancol bậc một. Số công thức cấu tạo của X là


Hỏi bài
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho người Việt.


Tài liệu theo lớp
Bài viết theo lớp
Câu hỏi theo lớp
Chính sách

Giới thiệu về công ty

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ


Liên kết

Khóa học bài giảng

Hỏi đáp bài tập

Giải bài tập các môn

Bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện câu hỏi

Tài liệu miễn phí

Thông tin pháp luật


Liên hệ với chúng tôi

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

vietjackteam
gmail.com

*
*


- Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền