GÓC PHẦN TÁM THỨ NHẤT

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong khía cạnh phẳng tọa độ O x y  ở góc phần tư thứ nhất ta mang 2 điểm phân biệt; cứ nắm ở các góc phần bốn thứ hai, trang bị ba, thứ tư ta lần lượt mang 3, 4, 5 điểm rành mạch (các điểm ko nằm trên những trục tọa độ). Trong 14 điểm kia ta lấy 2 điểm bất kỳ. Tính xác suất để đoạn trực tiếp nối hai điểm đó cắt nhì trục tọa độ

A. 8 91

B.  23 91

C.  68 91

D.  83 91


*

Chọn B

Lời giải. Không gian mẫu là số biện pháp chọn 2 điểm ngẫu nhiên trong 14 điểm vẫn cho.

Bạn đang xem: Góc phần tám thứ nhất

Suy ra số phần tử của không khí mẫu là Ω = C 14 2 = 91 .

Gọi A là trở nên cố :

Đoạn trực tiếp nối 2 điểm được chọn cắt hai trục tọa độ.

Để xảy ra biến nạm A thì hai đầu đoạn thẳng đó phải ở góc phần tư đầu tiên và thứ bố hoặc phần tứ thứ hai và thứ tư.

● nhì đầu đoạn thẳng ở góc cạnh phần tư trước tiên và thiết bị ba, bao gồm C 2 1 . C 4 1  cách.

● nhị đầu đoạn thẳng ở góc cạnh phần tứ thứ hai cùng thứ tư, có  C 3 1 . C 5 1  cách.

Suy ra số thành phần của thay đổi cố A là

Ω A = C 2 1 . C 4 1 + C 3 1 . C 5 1 =23

Vậy xác suất cần tính

phường ( A ) = Ω A Ω = 23 91


Đúng 0
comment (0)
Các câu hỏi tương từ bỏ

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy. Ở những góc phần tư thứ I, lắp thêm II, trang bị III, trang bị IV ta lần lượt đem 1, 2, 3 với 4 điểm tách biệt (các điểm ko nằm trên các trục tọa độ và bố điểm bất cứ không thẳng hàng). Ta rước 3 điểm bất kể trong 10 điểm trên. Tính phần trăm để 3 điểm đó tạo thành tam giác gồm 2 cạnh rất nhiều cắt trục tọa độ.

A.

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*


Lớp 11 Toán
1
0

Trong hệ tọa độ Oxy có 8 điểm nằm trên tia Ox với 5 điểm nằm trên tia Oy. Nối một điểm bên trên tia Ox và một điểm trên tia Oy ta được 40 đoạn thẳng. Hỏi 40 đoạn thẳng này cắt nhau tại bao nhiêu giao điểm nằm trong góc phần tư đầu tiên của hệ trục tọa độ xOy (Biết rằng không có bất kì 3 đoạn thẳng như thế nào đồng quy tại một điểm).

A. 260

B. 290

C. 280

D. 270


Lớp 11 Toán
1
0

Cho hai tuyến phố thẳng song song. Trê tuyến phố thẳng trước tiên ta rước 10 điểm phân biệt. Trên đường thẳng thứ hai ta lấy trăng tròn điểm phân biệt. Chọn ba điểm bất kì trong các điểm trên. Tỷ lệ để tía điểm chọn được chế tạo ra thành tam giác là

A. 10 C trăng tròn 2 + 20 C 10 2 C 30 3

B.

Xem thêm: Học Thổi Sáo Trúc Online Cảm Âm Bài Cô Gái Mở Đường, Cảm Âm Bài Hát Cô Gái Mở Đường

  20 C đôi mươi 3 + 10 C trăng tròn 3 C 30 3

C.  C trăng tròn 3 + C 10 3 C 30 3

D.  C 20 3 . C 10 3 C 30 3


Lớp 11 Toán
1
0

Trong phương diện phẳng cùng với hệ trục tọa độ Oxy, mang đến điểm A(1; 5), B(‒3; 2). Biết các điểm A, B theo vật dụng tự là hình ảnh của các điểm M, N qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = -2 . Độ dài đoạn thẳng MN

A. 5 2

B. 5

C. 4

D. 10


Lớp 11 Toán
1
0

Trên khía cạnh phẳng Oxy ta xét một hình chữ nhật ABCD với các điểm A(-2; 0), B(-2; 2), C(4; 2), D(4;0). Một bé châu chấu nhảy đầm trong hình chữ nhật đó tính cả trên cạnh hình chữ nhật làm thế nào cho chân nó luôn luôn đáp xuống khía cạnh phẳng tại những điểm tất cả tọa độ nguyên( có nghĩa là điểm bao gồm cả hoành độ và tung độ mọi nguyên). Tính xác suất để nó đáp xuống những điểm M(x; y) nhưng x + y

A. 3 7 .

B. 8 21 .

C. 1 3 .

D. 4 7 .


Lớp 11 Toán
1
0

Trên phương diện phẳng O x y ta xét một hình chữ nhật ABCD với các điểm A(-2;0), B(-2;2), C(4;2), D(4;0) (hình vẽ). Một con châu chấu nhảy đầm trong hình chữ nhật kia tính cả bên trên cạnh hình chữ nhật sao cho chân nó luôn đáp xuống khía cạnh phẳng tại các điểm bao gồm tọa độ nguyên (tức là điểm có cả hoành độ và tung độ phần đa nguyên). Tính xác suất để nó đáp xuống những điểm M(x;y) mà x + y

*

A. 1 3

B. 8 21

C. 3 7

D. 4 7


Lớp 11 Toán
1
0

Cho hàm số y = x + 2 2 x + 3 1 . Viết phương trình tiếp tuyến đường của vật dụng thị hàm số (1), biết tiếp con đường đó cắt trục hoành, trục tung theo lần lượt tại nhì điểm rõ ràng A, B với tam giác OAB cân tại gốc tọa độ 0.

Xem thêm: Lý Thuyết Trùng Roi Sinh Sản Vô Tính Bằng Cách Nào, Trùng Roi Xanh Sinh Sản Bằng Cách Nào

A: x + y = 0

B: x + y + 2 = 0

C: x + y – 2 = 0

D: Cả A và C đúng


Lớp 11 Toán
1
0

Cho hai đường thẳng song song d 1 , d 2 . Trên  d 1  lấy 6 điểm phân biệt, trên  d 2   lấy 4 điểm phân biệt. Xét toàn bộ các tam giác được chế tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn tình cờ một tam giác. Tỷ lệ để thu được tam giác có hai đỉnh thuộc  d 1  là:

A. 2 9

B. 5 9

C. 3 8

D. 5 8


Lớp 11 Toán
1
0

Cho hai đường thẳng tuy vậy song a và b. Trê tuyến phố thẳng a rước 6 điểm phân biệt; trê tuyến phố thẳng b mang 5 điểm phân biệt. Chọn bỗng nhiên 3 điểm trong số điểm đã mang lại trên hai tuyến phố thẳng a cùng b. Tính xác xuất nhằm 3 điểm được chọn sản xuất thành một tam giác.