Star

     
*

Hai bể cất 3980 lít dầu. Nếu chuyển 500 lít dầu trường đoản cú bể thứ nhất sang bể máy hai thì bể lắp thêm hai sẽ nhiều hơn bể đầu tiên là 160 lít dầu. Hỏi ban sơ mỗi bể chứa bao nhiêu lít dầu?


*

Nếu gửi 500 lít dầu tự bể trước tiên sang bể đồ vật hai thì tổng thể lít dầu của nhì bể vẫn không cố gắng đổi.Lúc sau bể đầu tiên có số lít dầu là: ( 3980 - 160 ) : 2 = 1910 ( l )Lúc đầu bể sản phẩm nhất có số lít dầu là: 1910 + 500 = 2410 ( l )Lúc đầu bể lắp thêm hai có số lít dầu là: 3980 - 2410 = 1570 ( l ) Đáp số: Bể thiết bị nhất: 2410 l. Bể sản phẩm công nghệ hai: 1570 l.

Bạn đang xem: Star


Nếu đưa 500 lít dầu tự bể thứ nhất sang bể máy hai thì tổng số lít dầu của hai bể vẫn không nỗ lực đổi.

Xem thêm: Viết Từ Số 1 Đến 199 Có Bao Nhiêu Số 1 Đến 199 Có Bao Nhiêu Số 1

Lúc sau bể thứ nhất có số lít dầu là:

( 3980 - 160 ) : 2 = 1910 ( l )

Lúc đầu bể thiết bị nhất có số lít dầu là:

1910 + 500 = 2410 ( l )

Lúc đầu bể sản phẩm công nghệ hai có số lít dầu là:

3980 - 2410 = 1570 ( l )

Đáp số: Bể lắp thêm nhất: 2410 l.

Xem thêm: Trộn 5 6 Gam Bột Sắt Với 2 4 Gam Bột Lưu Huỳnh Rồi Nung Nóng

Bể lắp thêm hai: 1570 l.


*

Hai bể cất 3980 lít dầu. Nếu gửi 500 lít dầu trường đoản cú bể đầu tiên sang bể thiết bị hai thì bể sản phẩm công nghệ hai sẽ nhiều hơn thế nữa bể trước tiên là 160 lít dầu. Hỏi ban sơ mỗi bể chứa bao nhiêu lít dầu?


hai bể đựng 3980 lít dầu. Nếu chuyển 500 lít dầu từ bỏ bể thứ nhất sang bể lắp thêm hai thì bể máy hai sẽ nhiều hơn thế bể đầu tiên là 160 lít dầu. Hỏi lúc đầu từng bể chứa bao nhiêu lít dầu?


hai bể chứa 3980 lít dầu, nếu chuyển 500 lít dầu trường đoản cú bể đầu tiên sang bể thứ 2 thì bể thứ hai sẽ nhiều hơn bể trước tiên 160 lít dầu. Hỏi ban sơ mỗi bể chứa từng nào l dầu?


Hai bể đựng 3980 lít dầu , nếu gửi 500 lít dầu trường đoản cú bể thứ nhất sang bể lắp thêm hai thì bể vật dụng hai hơn bể đầu tiên là 160 lít dầu .Hỏi thuở đầu mỗi bể chứa từng nào lít dầu


Hai bể tất cả chứa 3980 lít dầu. Nếu gửi 500 lít dầu từ bẻ đầu tiên sang bể thứ hai thì bể lắp thêm 2 nhiều hơn nữa bể đầu tiên 160 lít dầu. Hỏi lúc đầu mỗi bể chứa bao nhiêu lít dầu


Hai bể cất 3980 lít dầu.Nếu đưa 500 lít dầu từ bể thứ nhất sang bể máy hai thì bể sản phẩm hai sẽ nhiều hơn thế nữa bể đầu tiên 160 lít dầu.Hỏi ban sơ mỗi bể tất cả bao nhiêu lít dầu?


Hai bể dầu chứa toàn bộ là 3980 l dầu . Nếu người ta đưa 500 l dầu trường đoản cú bể đầu tiên sang bể thứa nhị thì dịp đó bể lắp thêm hai sẽ nhiều hơn thế nữa bể thứ nhất là 160 l dầu . Hỹ tính xem thuở đầu mỗi bể chứa bao nhiêu lít dầu ?


Hai bể chứa 3980 lít dầu . Nếu gửi 500 lít dầu trường đoản cú bể thứ nhất sang bể sản phẩm công nghệ hai thì bể sản phẩm công nghệ hai sẽ nhiều hơn bể trước tiên là 160 lít dầu . Hỏi lúc đầu mới bể chứa từng nào lít dầu ?

ghi nhớ ghi cách giải cho chính mình nhé​ ! 


Hai bể cất 2700 lít dầu. Nếu chuyển 100 lít dầu trường đoản cú bể thứ nhất sang bể máy hai thì bể lắp thêm hai sẽ nhiều hơn bể thứ nhất 500 lít dầu. Hỏi ban sơ lượng dầu vào bể trước tiên bằng bao nhiêu phần trăm lượng dầu trong bể sản phẩm hai?