Hai kho thóc chứa tất cả 216 tấn thóc, biết nếu chuyển từ kho

     
" class="title-header">Hai kho thóc chứa tất cả 145 tấn thóc, biết trường hợp chuyển 12t từ kho A sang kho B thì bây giờ số thóc kho A bởi 2/3 số thóc sinh hoạt kho B.


Bạn đang xem: Hai kho thóc chứa tất cả 216 tấn thóc, biết nếu chuyển từ kho

*

154350 điểm

trần tiến


Hai kho thóc chứa toàn bộ 145 tấn thóc, biết trường hợp chuyển 12 tấn từ kho A lịch sự kho B thì lúc này số thóc kho A bằng 2/3 số thóc sống kho B. Hỏi thuở đầu mỗi kho chứa từng nào tấn thóc?


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 106 Nhân Số Có Bốn Chữ Số Với Số Có Một Chữ Số

*
*

*Xem thêm: Top 4 Tác Dụng Npk 20 20 15 Là Gì? Cách Trộn Phân Đơn Thành Phân Npk 20 20 15

Tổng số phần đều bằng nhau :2 + 3 = 5 ( phần )Giá trị một phần :145 : 5 = 29 (tấn)Số tấn thóc kho A có hôm nay là :29 x 2 = 58 ( tấn )Số tấn thóc kho A lúc đầu có là:58 +12 =70 ( tấn )Số tấn thóc kho B thuở đầu có là145 – 70 =75 ( tấn)Đáp số: thuở đầu kho A gồm 70 tấn thóclúc đầu kho B bao gồm 75 tấn thóc