HAI KHU ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI BẰNG NHAU KHU A CÓ DIỆN TÍCH

     

Hai khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài cân nhau . Khu vực A có diện tích s 112 564 m2 và chiều rộng lớn 263 mét . Quần thể B tất cả chiều rộng lớn 362 mét . Tính diện tích khu B


*

Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau. Quần thể A có diện tích 112564 mét vuông và chiều rộng 263 mét. Khu B bao gồm chiều rộng lớn 362 mét. Tính diện tích s khu B.

Bạn đang xem: Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau khu a có diện tích

Bạn đã xem: Hai khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài đều nhau khu a tất cả diện tích


*

chiều dài của cả hai khu A và B là :

112564 : 263= 428 (m)

diện tích khu vực B là :

428 x 362 = 154936 (m2)

đáp số : 154936 m2

2 khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều đều bằng nhau . Khu A có diện tích 112564 m2 và chiều rộng 263 mét . Khu vực B có chiều rộng lớn 362. Tính diện tích s khu b

Chiều dài khu đất nền A với B là

112564:263=428(m)

Diện tích khu đất B là

428x362=154936(m2)

Đáp số 154936 m2

Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bởi nhau. Quần thể A có diện tích 112 564 m2và chiều rộng bao gồm 263m. Quần thể B có chiều rộng 362m. Tính diện tích s khu B.

Tóm tắt

Skhu A= 112 564 (m2)

Chiều rộng khu vực A = 263 m

Chiều rộng khu vực B = 362 m

Chiều rộng khu B = Chiều dài khu A

Skhu B= ?

Bài giải

Chiều dài khu đất nền A là:

112 564 : 263 = 428 (m)

Theo đề bài bác chiều dài khu đất A bằng chiều dài khu đất B suy ra chiều dài khu đất B là:

428 362 = 154936 (m2)

hai khu đất hcn cóchiều dài bởi nhau. Khu A có diện tích s 112 564 m2và chiều rộng lớn 263 m, khu vực B gồm chiều rộng 362 m. Tính diện tích khu B?

Làm cấp tốc nha! mình cảm ơn.

Xem thêm: Hot Tik Tok Lê Bống Cao Mét Bao Nhiêu ? Hot Tik Tok Lê Bống Sinh Năm Bao Nhiêu

chiều dài của khu vực đất B là:


112564:263=428m

diện tích quần thể đất B là:

428x362=154936m2

đáp số:1549336m2

hai khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài đều nhau khu A có diện tích 112564 m2và chiều rộng 263 m khu vực B bao gồm chiều rộng 362 tính diện tích khu b

Chiều dài khu đất A với B là:

112564 : 263 = 428 (m)

Diện tích khu vực B:

428 x 362 = 154936 (m2)

tick nha bn

Vì chiều dài khu đất nền A bằng chiều dài khu đất B nên ta bao gồm , chiều dài chung của 2 khu đất nền là:

112564 : 263 = 428 ( m)

Vậy chiều rộng khu vực B cũng là 428 m. Ta có:

Diện tích khu B là:

428 x 362 = 154936 (cm2 )

Đ/S: 154936 cm2

Hai khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài bởi nhau. Khu vực A có diện tích 112 564m2 và chiều rộng 263m. Khu B bao gồm chiều rộng 362m. Tính diện tích s khu B

một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 3 km chiều rộng lớn bằng một trong những phần ba chiều dài. Tính diện tích khu đất đó

bài 2 một khu đất hình chữ nhật có diện tích là một km vuông chiều rộng là 500 mét . Tính chiều nhiều năm của khu đất đó

bài 1

Chiều rộng khu vực đấtlà : 3 : 3 = 1 ( km )

Diện tích khu đất là : 3 x 1 = 3 ( km vuông )

Đ/S : 3 km vuông

bài xích 2

Đổi : 1 km2 = 1000000 mét vuông

Chiều dài khu đất nền là : 1000000 : 500 = 2000 ( mét )

Đ/S : 2000 mét


*

Bài 1: bài bác giải:

diện tích s khu đất hình chữ nhật là:

3 x (3 :3)= 9( km2 )

Đáp số: 9 km vuông


Bài 2: bài xích giải:

Đổi: 1 km2 = 1000000 mét vuông

Chiều dài khu đất nền đó là:

1000000 : 500 = 2000 ( m )

Đáp số: 2000 m

Người ta phân tách một khu đất thành 3 miếng hình chữ nhật có diện tích s bằng nhau biết rằng những chiều rộng 5m 6 mét cùng 10 mét; chiều dài của mảnh gồm chiều rộng ngắn độc nhất hơn chiều dài của mảnh có chiều rộng lớn nhất hơn là 12m .Tính chiều nhiều năm của mảnh và ăn diện tích quần thể đất??

Hai khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều dài bởi nhau. Khu vực A có diện tích s 112564m vuông cùng chiều rộng lớn 263m. Khu vực B bao gồm chiều rộng 362m. Tính diện tích s khu B.

Xem thêm: Tả Công Viên Vào Buổi Sáng ❤️️ 15 Bài Văn Tả Công Viên Vào Buổi Sáng Sớm Lớp 5


Hai khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài bởi chiều dài bằng nhau khu a có diện tích 112564 và chiều rộng 263 m tìm diện tích s khu b


chiều nhiều năm của khu đất nền A là 112564:263=428m

suy chiều dài khu đất nền B cũng là 428m

S khu đất B là 428.362=154936m2


Các thắc mắc tương từ

Toán lớp 4 giờ đồng hồ việt lớp 4 giờ đồng hồ Anh lớp 4


Những thắc mắc liên quan lại

Hai khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài bởi nhau. Khu A có diện tích 112 564 m2và chiều rộng bao gồm 263m. Khu vực B gồm chiều rộng lớn 362m. Tính diện tích s khu B.