HAI SỐ TỰ NHIÊN LIÊN TIẾP CÓ TÍCH BẰNG 156. SỐ BÉ LÀ

     

ü Đây là các gợi ý và đáp số của các bài tập về nhà siêng đề dãy số. Các bài giải chỉ có tính gợi ý và đã được rút gọn. Một số bài tương tự thầy sẽ chỉ cung cấp đáp án. Phương pháp giải bài cực kỳ tốc của từng dạng thầy đã hướng dẫn trong các buổi học.

ü Mỗi giáo viên có thể có những cách trình bày khác nhau. Lúc làm bài ở trường chúng ta cần trình bày đúng theo cách mà thầy cô giáo bên trên lớp hướng dẫn.

Mặc dù thầy đã kiểm tra rất kỹ tuy thế cũng có thể lúc đánh máy sẽ có những lỗi sai.Bạn nào phát hiện ra lỗi đánh máy không nên nào hãy báo cho thầy biết để chúng ta cùng chỉnh sửa.Bạn vẫn xem: nhì số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 156. Số bé nhỏ là

Bạn đã xem: bố số tự nhiên và thoải mái lẻ tiếp tục có tích là 315

3. TÌM MỘT SỐ HẠNG CỦA DÃY SỐ CÁCH ĐỀU

Chú ý:Công thức tra cứu số hạng sản phẩm n.

Đối với dãy số tăng dần:

Số hạng trang bị n = Số đầu + (n – 1) khoảng cách.

Đối với dãy số giảm dần:

Số hạng vật dụng n = Số đầu – (n – 1) khoảng cách.

1.

Bạn đang xem: Hai số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 156. số bé là

fan ta viết những số tự nhiên liên tục từ 1945. Hỏi số hạng thiết bị 2001 của hãy số là số nào?

Giải:

Số hạng vật dụng 2001 của hàng số bên trên là:

1945 + (2001 – 1) 1 = 3945

Đáp án:3945

2. bạn ta viết 200 số lẻ liên tiếp đầu tiên. Hỏi số hạng cuối cùng của dãy số là số nào?

Giải:

Dãy những số lẻ là:

1,3,5,…

Số hạng sản phẩm công nghệ 200 là :

1 + (200 – 1) 2 = 399

Đáp án:399

3. đến dãy số gồm những số phân tách 5 dư 2. Search số hạng sản phẩm 300, biết rằng số hạng đầu tiên là số nhỏ dại nhất tất cả hai chữ số.

Giải:

Dãy số đó là:12,17,22,27…

Số hạng vật dụng 300 của hàng là:

12 + (300 – 1) 5 = 1507

Đáp án:1507

4. đến dãy những số từ bỏ nhiên, từng số đều sở hữu tận thuộc là 3. Tìm số hạng máy 123, biết rằng số hạng thứ nhất là số nhỏ tuổi nhất gồm 3 chữ số.

Giải:

Dãy số tự nhiên có tận thuộc là 3 cơ mà số hạng thứ nhất là số nhỏ tuổi nhất gồm 3 chữ số là:

103,113,123,…

Số hạng sản phẩm công nghệ 123 của dãy số trên là:

103 + (123 – 1) 10 = 1323

Đáp án:1323

5. bạn ta viết dãy những số trường đoản cú nhiên liên tục từ 1 cho n. Kiếm tìm n hiểu được tổng các số hạng đó thông qua số có nhị chữ số tương đương nhau.

Giải:

Áp dụng công thức tính tổng hàng số thường xuyên từ 1 mang đến n ta có:

(1 + n) n : 2 =

*

(0

ð (1 + n) n : 2 = 11 a

ð (1 + n) n = 11 a 2

ð n (n + 1) = (a 2) 11

Vì n cùng (n+1) là 2 số từ bỏ nhiên thường xuyên nên (a 2) cùng 11 cùng nên là 2 số trường đoản cú nhiên liên tục nên (a 2) = 10 hoặc 12

Thử TH1 cùng với (a 2) = 10 ta có:

n (n + 1) = 10 11

ð n = 10

Thử TH2 cùng với (a 2) = 12 ta có:

n (n + 1) = 12 11

ð n = 11

Đáp án:10 với 11

rất có thể tìm được số tự nhiên và thoải mái n làm sao cho tổng những số từ nhiên liên tiếp từ 1 mang lại n bởi 999 được giỏi không?

Giải:

Áp dụng công thức tính tổng dãy số liên tục từ 1 đến n ta có:

(1 + n) n : 2 = 999

ð n (n+1) = 999 2 = 1998

Vì không tồn tại 2 số trường đoản cú nhiên thường xuyên nào bao gồm chữ số tận cùng bằng 8 nên không có giá trị nào của n thỏa mã yêu cầu đề bài.

Giải:

Giữa số sản phẩm công nghệ 10 và số sản phẩm công nghệ 1 có số khoảng cách là:

10 – 1 = 9 (khoảng cách)

Hiệu số hạng đồ vật 10 và số hạng lần đầu là:

37 – 10 = 27

Khoảng bí quyết của dãy số là:

27 : 9 = 3

Dãy số yêu cầu tìm là:

10,13,16,19,22,25,28,31,34,37

Đáp án:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37

8.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường, Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Đất

Hãy viết hàng số giải pháp đều, biết số hạng trước tiên là 1 và số hạng trang bị mười lăm là 57.

Giải:

Cách giải tương tự như bài số 7.

Đáp án:1,5,9,13,17,…

9. Tính tổng của hàng số cách đều phải có 10 số hạng:

a) Số hạng đầu tiên là 1 với số hạng máy hai là 5.

b) Số hạng thứ nhất là 5 với số hạng ở đầu cuối là 50.

Giải:

a) Số hạng thứ 10 của dãy là:

1 + (10 – 1) 4 = 37

Tổng của dãy số này là:

(1 + 37) 10 : 2 = 190

b) Tổng của hàng số là:

(5 + 50) 10 : 2 = 275

Đáp án: a)190 b)275

10.Cho dãy số thoải mái và tự nhiên gồm 11 số hạng có tổng bằng 176, hiểu được hiệu của số hạng cuối cùng và số hạng trước tiên bằng 30. Hãy viết hàng số đó.

Giải:

Áp dụng phương pháp tính tổng ta được:

(số lớn nhất + số bé nhất) 11:2 = 176

ð số lớn số 1 + số bé nhất = 176 2: 11 = 32

Như vậy ta gồm biểu thức sau:

số lớn nhất + số bé xíu nhất = 32

số lớn nhất – số nhỏ nhắn nhất = 30

Áp dụng cách tìm 2 số biết tổng cùng hiệu ta được:

Số lớn nhất = (32 + 30 ): 2 =31

Số nhỏ nhắn nhất = (32 – 30): 2 = 1

Từ số hạng máy 1 đến số hạng thiết bị 11 tất cả số khoảng cách là:

11 – 1 = 10 (khoảng cách)

Khoảng cách của dãy số là:

30 : 10 = 3

Dãy số buộc phải tìm là:1 , 4 , 7 ,…, 31

Đáp án:1,4,7,10,…,28,31

11.Tìm tứ số trường đoản cú nhiên tiếp tục có tổng bởi 146.

Hướng dẫn: Vẽ sơ đồ:


*

Số thứ 1: 1

Số sản phẩm công nghệ 2:

Số đồ vật 3: 146

Số sản phẩm 4:

Số thứ nhất là:

(146 – 1 6) : 4 = 35

Dãy số bắt buộc tìm là: 35,36,37,38

Đáp án: 35,36,37,38

12.Tìm bốn số chẵn liên tiếp có tổng bởi 156.

Giải: giải pháp làm tương tự như câu 11.

13. Tìm tía số lẻ liên tiếp có tích bởi 315.

Giải:

Vì 315

*

5 nên 1 trong những 3 số lẻ đó sẽ có một số có chữ số tận cùng bằng 5.

trần 3 số hạng này phải là số có 1 chữ số bởi nếu 3 số hạng này là số tất cả 2 chữ số thì tích của bọn chúng sẽ to hơn 1000.

nai lưng Ta có các bộ số sau: (1,3,5) ; (3,5,7);(5,7,9)

Nhận thấy chỉ có: 5x7x9 = 315 , cần 3 số nên tìm là 5,7,9

Đáp án: 5,7,9

14.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Có 5 Chữ Số Khác Nhau Dạng, Có Bao Nhiêu Số Tự Nhiên Có 5 Chữ Số Khác Nhau

Tìm tư số từ bỏ nhiên tiếp tục có tích bằng 3024.?

Giải:

Vì 4 số hạng này sẽ đề nghị là số có 1 chữ số bởi vì nếu là số có 2 chữ số trở lên thì tích của chúng sẽ to hơn 10000

Mà 4 số trường đoản cú nhiên liên tiếp có tích có chữ số tận cùng là 4 thì chỉ có 2 cặp đó là (1,2,3,4) và (6,7,8,9)

Thử TH1 : 1x2x3x4 = 24

*

3024

Thử TH2: 6x7x8x9 = 3024

Vậy 4 số từ bỏ nhiên liên tục đó là:6,7,8,9

Đáp án:6 ; 7; 8; 9

b) Số 1935 rất có thể là tích của cha số thoải mái và tự nhiên liên tiếp hay không ? vì chưng sao ? c) Số 13579 rất có thể là tổng của tía số tự nhiên và thoải mái liên tiếp hay là không ? vì sao ?

Giải:

a) Tích của 3 số tự nhiên liên tục sẽ đề xuất chia hết đến 3 nhưng lại 916 không chia hết mang lại 3 cần 916 không phải là tích của 3 số từ bỏ nhiên liên tục

b)1935 cấp thiết là tích của 3 số tự nhiên tiếp tục vì tích của 3 số tự nhiên liên tiếp sẽ tất cả chữ số tận cũng là số chẵn.

c) Tổng của 3 số từ nhiên liên tiếp sẽ chia hết đến 3 cơ mà 13579 lại không phân tách hết cho 3 đề nghị 13579 cấp thiết là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp.

16. Hãy viết dãy số bí quyết đều, biết rằng cha số hạng trước tiên có tổng bằng 15 và tất cả tích bằng 80.