Hai Thửa Ruộng Thu Hoạch Được 45 Tấn 7 Tạ

     
*

Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa trước tiên thu hoạch được ít hơn số thóc thửa thiết bị hai 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc ?


*

Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa thứ nhất thu hoach được ít hơn số thóc thửa sản phẩm công nghệ hai 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?


*

Đổi 45 tấn 7 tạ = 457 tạ

Số thóc thu hoạch được làm việc thửa ruộng trước tiên là:

(457+5):2=231(tạ)

Số thóc thu hoạch được sinh hoạt thửa ruộng thiết bị hai là:

231-5=226(tạ)


Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc .

Bạn đang xem: Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ

Số thóc thửa đầu tiên thu hoạch được ít hơn số thóc thửa vật dụng hai 5 tạ thóc .

Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc ?


Đổi 45 tấn 7 tạ = 457 tạ

Số thóc thu hoạch được làm việc thửa ruộng đầu tiên là:

(457+5):2=231(tạ)

Số thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai là:

231-5=226(tạ)


Đổi 45 tấn 7 tạ thóc = 457 tạ thócThửa ruộng trước tiên thu hoạch được là:(457-5):2=266(tạ)Thửa ruộng vật dụng hai thu hoạch được là:457-226=231(tạ)Đáp số:Thửa ruông trang bị nhất:266 tạ thóc Thửa ruộng máy hai:231 tạ thócChúc bạn học tốt :3


Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa trước tiên thu hoạch được thấp hơn số thóc thửa sản phẩm hai 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?


45 tấn 7 tạ thóc = 457 tạ thóc

Thửa ruộng trước tiên thu được :

(457 - 5) : 2 = 226(tạ)

Thửa ruộng thứa 2 thu được :

226 + 5 = 331(tạ)

Đ/s: thửa ruộng đầu tiên : 226 tạ thóc ; thửa ruộng thứ 2 : 331 tạ thóc


hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 5 tạ thóc. Biết thửa ruộng thứ nhất thu hoạch thấp hơn thửa ruộng trang bị hai 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc ?


Đổi `3` tấn `5` tạ `=35` tạ

Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được số tạ thóc là:

`(35-5):2=15` (tạ)

Thửa ruộng thiết bị hai thu hoạch được số tạ thóc là:

`35-15=20` (tạ)


3 tấn 5 tạ = 35 tạ

thửa ruộng thứ nhất thu được số tạ thóc là

(35-5):2=15(tạ)

thửa ruộng vật dụng hai thu đc số tạ thóc là

35-15=20(tạ)

 


cho bản thân hỏi chúng ta bài giải này nhé:

Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được thấp hơn số thóc thửa lắp thêm hai 5 tạ thóc . Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

Các các bạn nhớ ghi rõ ràng lời giải nhé!


Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng trước tiên thu hoạch được ít hơn thửa ruộng đồ vật hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?


Giải

Đổi 3 tấn 5 tạ thóc = 35 tạ thóc

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số tạ thóc là:

( 35 – 5) : 2 = 15 ( tạ thóc)

Thửa ruộng thiết bị hai thu hoạch được số tạ thóc là:

15 + 5 = đôi mươi (tạ thóc)

Đáp số: Thửa một 15 tạ thóc; thửa hai 20 tạ thóc


Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng trang bị hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


3 tấn 5 tạ = 35 tạ.

Số thóc thu hoạch được sống thửa ruộng thứ nhất là :

(35-5) : 2 = 15 (tạ)

Số thóc thu hoạch được ngơi nghỉ thửa ruộng vật dụng hai là :

35- 15 = 20 (tạ).

Xem thêm: Tính Khoảng Cách Từ Gốc Tọa Độ Đến Đường Thẳng Không Đi Qua O


Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Hiểu được thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng máy hai là 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


tham khảo 

Đổi :3 tấn 5 tạ =35 tạ

Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được số tạ thóc là :

( 35 - 5 ) : 2 =15 (tạ)

Thửa ruộng thiết bị hai thu hoạch được số tạ thóc là :

35 - 15 = trăng tròn (tạ)

Đáp số : thửa ruộng trước tiên :15 tạ;

thửa ruộng thiết bị hai : 20 tạ.


Giải

Đổi 3 tấn 5 tạ thóc = 35 tạ thóc

Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được số tạ thóc là:

( 35 – 5) : 2 = 15 ( tạ thóc)

Thửa ruộng trang bị hai thu hoạch được số tạ thóc là:

15 + 5 = trăng tròn (tạ thóc)

Đáp số:...


Đổi 3 tấn 5 tạ = 35 tạ

Ta có sơ đồ:

Thửa ruộng máy nhất:|----------------|5 tạ

Thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai: |----------------|-----| tổng 35 tạ

Ta thấy nếu thêm thửa ruộng đầu tiên 5 tạ thì được thửa ruộng sản phẩm hai. Vậy nếu tổng cộng thêm hiệu thì được nhì lần thửa ruộng máy hai.

Xem thêm: Đáp Án Đề Sử 308 Thpt Quốc Gia 2021 Chuẩn Nhất, Chính Xác Nhất

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là:

(35 + 5): 2 = trăng tròn (tạ)

Thửa ruộng thứ 2 thu hoạch được là

35-20=15 (tạ)

Đáp số: thửa thứ nhất 15 tạ, thửa máy hai đôi mươi tạ.

chúc các bạn học xuất sắc nha!


Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 3 tấn 5 tạ thóc . Biết rằng thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng máy hai 5 tạ thóc . Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?