Giúp mình với ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Giúp mình với ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!


Câu 1: bây giờ em yếu anh 6 tuổi. Hiểu được 4 năm nữa tuổi em sẽ bằng 3/8 tổng thể tuổi 2 anh em. Vậy tuổi anh hiện giờ là .... Tuổi

Câu 2: x * 7 + x *9 -x - x * 5 = 790 ( giữ ý: các * là dấu nhân , các chữ x là tìm kiếm x ấy)

câu 3 : 4 tấn 18 dg = ................... Tấn

câu 4 : một nhóm công nhân bao gồm 8 người làm kết thúc một quá trình trong 6 ngày. Nay hy vọng làm xong quá trình đó sớm hơn 2 ngày thì nên bao nhiêu người công nhân ? ( biết nút làm mọi cá nhân như nhau) 

Câu 5 ; trong một thời gian , An đi được quãng đường 1 km 95m , bình đi được quãng đường 1,95km , tô đi được quãng mặt đường 1059m với nam đi được quãng con đường 1 với 95/1000 km , quãng đường đi dài tuyệt nhất là...... ( xem xét 95/1000 là 95 phần 1000 nhé)

Nè các bạn nhé giải ra góp ai cấp tốc tớ tick ngay tắp lự 5 cái

 


Lớp 5 Toán
3
0
*

1 . 

4 năm tiếp theo tuổi em bao gồm 3 phần thì tuổi anh có :

8 – 3 = 5 (phần)

Hiệu số phần bằng nhau :

5 – 3 = 2 (phần)

Tuổi của anh ý 4 năm sau :

6 : 2 x 5 = 15 (tuổi)

Tuổi của anh bây giờ là :

15 – 4 = 11 (tuổi)

2 . 


Đúng 0
phản hồi (0)


Xem thêm: Cảm Nhận Về Khổ Thơ Thứ 3 Bài Nhớ Rừng Của Thế Lữ, Cảm Nhận Khổ 3 Nhớ Rừng Hay Nhất (5 Mẫu)


ai nhanh thì k

nhớ giải ra cùng giải hết luôn luôn nhoa!!!

tớ k cho 


Đúng 0
comment (0)

co dung k


Đúng 0
comment (0)


Xem thêm: Số Đỉnh Của Đa Giác Có Tổng Góc Trong Bằng 1080

Các câu hỏi tương từ

Câu 1:Với những chữ số 0; 3; 5; 7 lập được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số không giống nhau mà các số đó phân chia hết cho cả 2 cùng 5?Trả lời: Lập được tất cả số

Câu 2:Một khu đất nền hình bình hành bao gồm độ dài đáy là 1km450m. độ cao bằng 0,8 độ dài đáy. Hỏi khu đất có diện tích s bao nhiêu mét vuông?Trả lời: diện tích s khu đất là

Câu 3:Một đội người công nhân sửa con đường trong 3 ngày. Ngày trước tiên sửa được 670m đường. Ngày trang bị hai sửa được gấp rất nhiều lần ngày máy nhất. Ngày thứ tía sửa rộng trung bình cộng của nhị ngày đầu là 56m. Hỏi cả ba ngày đội người công nhân đó sửa được từng nào ki – lô – mét đường?Trả lời: Cả ba ngày đội người công nhân đó sửa được km

Câu 4:Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật nếu giảm chiều rộng lớn đi 5cm với tăng chiều dài thêm 5cm thì diện tích hình chữ nhật giảm sút 325Trả lời: diện tích s hình chữ nhật là

Câu 5:Một đơn vị chức năng bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 50 ngày, tuy vậy sau 10 ngày đơn vị đó được bổ sung cập nhật một số người, cho nên vì thế anh thống trị tính ra số gạo sót lại chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi số bạn đến thêm là bao nhiêu?Trả lời: Số người đến thêm là

Câu 6:Tìm chữ số tận cùng của tích sau:Trả lời: Chữ số tận cùng của tích bên trên là

Câu 7:Tìm x biết:Trả lời: x =

Câu 8:Tính tổng của 100 số thoải mái và tự nhiên đầu tiên.Trả lời: Tổng của 100 số từ bỏ nhiên trước tiên là

Câu 9:Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà trong những số ấy có tối thiểu 2 chữ số như là nhau?Trả lời: Có tất cả số

Câu 10:Trước đây, vào mức tuổi anh bởi tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp đôi tuổi của em. Tổng thể tuổi cả hai anh em hiện ni là 60 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay.Trả lời: Tuổi em hiên nay là