Hiện nay tổng số tuổi của 2 mẹ con bằng 42 tuổi

     

Bài 1.

Bạn đang xem: Hiện nay tổng số tuổi của 2 mẹ con bằng 42 tuổi

hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa khi em 10 tuổi thì anh bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Hiện giờ anh rộng em 5 tuổi thì cho tới khi em 10 tuổi thì anh vẫn rộng em 5 tuổi.

Lúc đó tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. trong năm này con 8 tuổi, bà bầu 32 tuổi. Hỏi trước đây hai năm tuổi mẹ cộng với tuổi bé là bao nhiêu?

Giải:

Trước đây hai năm tuổi bé là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây hai năm tuổi bà mẹ là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng cùng với tuổi bé là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. bây chừ tuổi ông và tuổi con cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông với tuổi cháu cộng lại là từng nào tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và cháu cũng thêm 3 tuổi. Cho nên sau 3 năm nữa tổng cộng tuổi của ông và cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. trước đó 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi tiếp sau đây 3 năm, Tùng từng nào tuổi?

Giải:

Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng bây giờ là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng sau đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. bây chừ Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi bạn Mai bởi tuổi Hồng hiện giờ thì tổng thể tuổi của tía bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện ni tổng số tuổi ba bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện nay Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy khi Mai bởi tuổi Hồng thì mỗi chúng ta thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau 2 năm nữa toàn bô tuổi của ba bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6. lúc ông 60 tuổi thì người mẹ 30 tuổi và tuấn mới gồm 5 tuổi. Năm nay mẹ 35 tuổi. Hỏi trong năm này ông bao nhiêu tuổi, Tuấn bao nhiêu tuổi?

Giải:

Từ lúc mẹ ba mươi tuổi đến hiện thời 35 tuổi, mẹ đã tiếp tục tăng thêm một số trong những tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

Khi đó ông và Tuấn mọi cá nhân cũng tăng lên 5 tuổi.

Xem thêm: Năm 2021 1/7 Tuổi Mẹ Bằng 1/2 Tuổi Con,Mẹ Sinh Con Năm 30 Tuổi


Tuổi ông hiện thời là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn hiện giờ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai hơn Tùng 2 tuổi với kém Hải 2 tuổi. Đào rộng Mai 3 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? fan nhiều tuổi độc nhất hơn người ít tuổi độc nhất là mấy tuổi?

Giải:


*

Theo sơ đồ: Đào nhiều tuổi nhất. Tùng không nhiều tuổi nhất.

Đào hơn Tùng một số tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1:Hiện nay tía Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng thể tuổi của ông nội Lan và cha Lan khi tuổi ông nội Lan bởi tuổi ba Lan hiện tại nay?

Gợi ý: trường đoản cú tuổi của bố Lan cùng ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội và bố.

Khi ông nội Lan bằng tuổi tía Lan hiện thời thì ông nội 38 tuổi, từ đó ta tính được tuổi cha khi đó.

Câu 2: hiện nay Nam 15 tuổi, cha Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của 2 tía con phái mạnh sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện tại nay?

Câu 3:Hiện ni anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính toàn bô tuổi của hai bằng hữu khi tuổi em bằng tuổi anh hiện tại nay?

Câu 4: trong năm này Hoa 6 tuổi. Người mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi lúc tuổi Hoa bởi tuổi mẹ hiện thời thì thời gian đó toàn bô tuổi của hai bà bầu con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: hiện nay con 8 tuổi, người mẹ 33 tuổi. Tính toàn bô tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi bé 8 tuổi thì mẹ 35 tuổi. Tính tổng thể tuổi 2 chị em con lúc con 20 tuổi.

Câu 7:Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, trung khu 9 tuổi. Đến lúc tuổi Hà bởi tuổi của Tâm hiện thời thì lúc đó tổng cộng tuổi của 3 chúng ta là từng nào tuổi?

Câu 8: Năm nay, An yếu ông số tuổi bởi số lớn số 1 có nhì chữ số nhưng mà tích hai chữ số của nó bởi 16. Vậy 8 năm sau, An hèn ông từng nào tuổi?

Câu 9:Hiện nay tuổi của cha em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính toàn bô tuổi của bố em cùng bà nội em từ thời điểm cách đó 10 năm.

Câu 10: bây giờ Minh 10 tuổi, mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minh bởi tổng số tuổi của 2 bà bầu con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh hiện nay?


bây giờ tổng tuổi của 2 bà mẹ con là 35 tuổi. Tuổi con bởi (frac25) tuổi mẹ. Tính tuổi con cách đó 2 năm.

A.

B.

C.

D.


Tổng số tuổi c̠ủa̠ hai bà mẹ con Ɩà 56 tuổi .Tính tuổi người mẹ ѵà tuổi con, biết rằng tuổi con bởi 2/5 tuổi mẹ

Hỏi:

Tổng số tuổi c̠ủa̠ hai bà mẹ con Ɩà 56 tuổi .Tính tuổi người mẹ ѵà tuổi con, biết rằng tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ

Tổng số tuổi c̠ủa̠ hai chị em con Ɩà 56 tuổi .Tính tuổi mẹ ѵà tuổi con, biết rằng tuổi con bởi 2/5 tuổi mẹ

Đáp:

hienchau:

Số tuổi c̠ủa̠ bà bầu Ɩà:

56÷(2+5)×5=40 (tuổi)

Số tuổi c̠ủa̠ con Ɩà:

56-40=16 (tuổi)

Đáp số: bà mẹ 40 tuổi

bé 16 tuổi

hienchau:

Số tuổi c̠ủa̠ chị em Ɩà:

56÷(2+5)×5=40 (tuổi)

Số tuổi c̠ủa̠ nhỏ Ɩà:

56-40=16 (tuổi)

Đáp số: bà mẹ 40 tuổi

bé 16 tuổi

hienchau:

Số tuổi c̠ủa̠ người mẹ Ɩà:

56÷(2+5)×5=40 (tuổi)

Số tuổi c̠ủa̠ nhỏ Ɩà:

56-40=16 (tuổi)

Đáp số: bà mẹ 40 tuổi

bé 16 tuổi

Tổng số tuổi c̠ủa̠ hai người mẹ con Ɩà 56 tuổi .Tính tuổi người mẹ ѵà tuổi con, biết rằng tuổi con bởi 2/5 tuổi mẹ

Vừa rồi, 2nà.vn sẽ gửi tới chúng ta chi huyết về chủ đề Tổng số tuổi của hai chị em con là 56 tuổi .Tính tuổi chị em và tuổi con, hiểu được tuổi con bằng 2/5 tuổi bà mẹ nam 2022 ❤️️, hy vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết "Tổng số tuổi của hai bà bầu con là 56 tuổi .Tính tuổi bà mẹ và tuổi con, biết rằng tuổi con bằng 2/5 tuổi chị em nam 2022" đem đến sẽ giúp các bạn trẻ đon đả hơn về tổng thể tuổi của hai mẹ con là 56 tuổi .Tính tuổi người mẹ và tuổi con, hiểu được tuổi con bằng 2/5 tuổi bà bầu nam 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy thuộc 2nà.vn cải cách và phát triển thêm nhiều nội dung bài viết hay về Tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 56 tuổi .Tính tuổi bà bầu và tuổi con, hiểu được tuổi con bởi 2/5 tuổi người mẹ nam 2022 bạn nhé.

Xem thêm: Giá Thịt Ba Chỉ Bao Nhiêu 1Kg ? Giá Cả Thịt Lợn Hôm Nay 2021


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.