HIỆN NAY TUỔI MẸ HƠN 3 LẦN TUỔI CON LÀ 6 TUỔI. MẸ HƠN CON 24 TUỔI. TÍNH TUỔI CON HIỆN NAY.

     

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. đến BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhị NGƯỜI

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Hiện nay tuổi mẹ hơn 3 lần tuổi con là 6 tuổi. mẹ hơn con 24 tuổi. tính tuổi con hiện nay.

Cách trên đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai bà bầu là 24 tuổi. Bây chừ tuổi em bởi 3/5 tuổi chị. Tra cứu tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi buộc phải tổng số tuổi của nhì chị em bây chừ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta tất cả sơ đồ:

*

Tuổi em bây chừ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị bây giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai thời gian trước tổng số tuổi của hai cô cháu bởi 50 tuổi. Bây giờ 2 lần tuổi cô bởi 7 lần tuổi cháu. Kiếm tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của hai cô cháu bây chừ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ biểu lộ tuổi cô và con cháu hiện nay:

*

Tuổi cháu hiện thời là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô bây chừ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện ni tổng số tuổi của hai người mẹ bằng 12 tuổi. Đến lúc tuổi em bởi tuổi chị hiện giờ thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Tra cứu tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai tín đồ không biến hóa theo thời gian nên ta có sơ thiết bị sau:

*

Tuổi em hiện nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi cùng em 3 tuổi.

DẠNG 2. Mang đến BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhị NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhì người.

Ví dụ 4.Năm ni anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đó mấy năm thì tuổi anh vội 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ý và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bạn bè không thay đổi theo thời gian nên theo đề bài bác ta có sơ đồ biểu lộ tuổi anh cùng em khi tuổi anh vội 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi anh vội 4 lần tuổi em cho tới thời điểm bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách trên đây 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện giờ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai người mẹ không thay đổi theo thời hạn nên theo đề bài bác ta có sơ đồ bộc lộ tuổi của hai chị em khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em lúc 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ bỏ nay cho tới khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. bắt buộc gỉai một bài toán phụ nhằm tìm hiệu số tuổi của nhị người.

Cách giải:

Trước hết, ta cần giải việc phụ nhằm tìm hiệu số tuổi nhì người.

Sau đó giải như một số loại 1.

Ví dụ 6.Cách trên đây 8 năm tuổi bà mẹ gấp 7 lần tuổi bé và tổng số tuổi của hai chị em con lúc đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi chị em gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta bao gồm sơ đồ dùng tuổi của hai người mẹ con từ thời điểm cách đó 8 năm:

*

Tuổi mẹ cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn số lượng tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai chị em con không đổi khác theo thời gian nên theo đề bài bác ta bao gồm sơ đồ biểu lộ tuổi bà mẹ và tuổi nhỏ khi người mẹ gấp 2 lần tuổi con:

*

Tuổi nhỏ khi tuổi người mẹ gấp 2 lần tuổi con là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian tự nay cho đến khi tuổi người mẹ gấp 2 lần tuổi nhỏ là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai tín đồ ở hai thời điểm khác nhau.

Ví dụ 7.Anh hơn em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Tìm kiếm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai tín đồ không biến đổi theo thời hạn nên ta có sơ đồ dùng sau:

*

Tuổi em bây giờ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh bây giờ là: 12 + 8 = trăng tròn (tuổi)

Đáp số:Anh 20 tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm ni tuổi phụ vương gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi phụ thân gấp song tuổi con. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta gồm sơ đồ dùng sau:

*

Theo sơ đồ, ta có hai mươi năm gấp 2 lần tuổi nhỏ hiện nay.

Xem thêm: Top 9 Viết Một Đoạn Văn Tả Về Mẹ, Viết Đoạn Văn Tả Về Mẹ Của Em Hay Nhất (9 Mẫu)

Tuổi con bây chừ là: trăng tròn : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha bây chừ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: nhỏ 10 tuổi, phụ thân 40 tuổi.

DẠNG 3. đến BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng gấp đôi tuổi cô rộng tổng số tuổi của nhì cô cháu là 18 tuổi với hiệu số tuổi của hau cô cháu hơn tuổi cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta bao gồm sơ đồ vật sau:

*

Nhìn vào sơ vật ta thấy cô hơn con cháu 18 tuổi.

Ta có sơ đồ dùng sau:

*

Tuổi cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, con cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để lấy bài toán về tính tuổi với những số từ nhiên, tiếp nối ta áp dụng các cách thức đã trình bày ở trên để giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi con cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện giờ là một phần thì tuổi ông bây chừ là 4,2 phần.

Năm nay ông hơn con cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay)

Gọi tuổi con cháu 10 năm ngoái là một phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 thời gian trước ông rộng cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của hai ông cháu không biến đổi theo thời gian nên 3,2 lần tuổi cháu hiện nay bằng 9,6 lần tuổi cháu cách đây 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện giờ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi cháu 10 năm trước)

Ta bao gồm sơ trang bị sau:

*

Tuổi cháu bây chừ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông bây chừ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện ni tổng số tuổi của hai anh em bằng 22 tuổi. Lúc tuổi anh bởi tuổi em hiện thời thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu bây chừ gấp 3 lần tuổi cháu khi tuổi cô bằng tuổi cháu hiện nay. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi cô bây chừ thì tổng thể tuổi của nhị cô cháu bằng 96 tuổi. Search tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Bài 3.Hiện nay tuổi bà mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi. Đến lúc tuổi con bằng tuổi mẹ bây chừ thì toàn bô tuổi của hai bà bầu con bằng 79 tuổi. Tìm kiếm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Bài 4.Cách đây hai năm con 5 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của hai bà bầu con trong năm này bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bởi 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị trong năm này 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp gấp đôi tuổi em. Tìm tuổi em hiện nay.

Bài 7.Trước trên đây 5 năm tuổi ba bà mẹ con cùng lại bởi 58 tuổi. Tiếp sau đây 5 năm bà mẹ hơn chị 25 tuổi với hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Xem thêm: Giải Bài 13 Trang 74 Sgk Toán 8, Bài 13 Trang 74 Toán 8 Tập 1

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà vội vàng 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm ngoái tuổi bà vội 10,6 lần tuổi bà.Bà mong gì sống mang đến 100 tuổi để thấy cháu bà thành công !”. Các bạn hãy tính tuổi cháu bây chừ (biết rằng tuổi của bà với cháu phần lớn là số tự nhiên)