Hiệu Hai Số Gấp 5 Lần Số Bé

     
*

*

*

số mập là 6 phần , số bé bỏng là 1 phần.

Bạn đang xem: Hiệu hai số gấp 5 lần số bé

số khủng là :

784 : ( 6 + 1 ) x 6 = 672

số bé nhỏ là :

784 - 672 = 112

Đáp số : số nhỏ xíu : 112

số khủng : 672

chúc bạn học giỏi hơn !!!


 

Đáp án: 560

Giải thích quá trình giải:

Số bự : |---|---|---|---|---|---|

Số nhỏ xíu : |---| 

Số lớn là : 784 : (6+1) *6= 672 

Số bé là : 784 - 672 = 112

Hiệu nhị số là : 672 - 112 = 560 

Đ / S : 560


số to là 6 phần , số bé nhỏ là 1 phần.

số bự là :

784 : ( 6 + 1 ) x 6 = 672

số nhỏ bé là :

784 - 672 = 112

ĐS : ....


Hiệu 2 số đó bởi 5 lần số bé=> Số mập là 6 phần, số bé bỏng là 1 phần

Số mập là: 784 : (6+1) x 6 = 672

Số bé bỏng là: 784 - 672 = 112

Hiệu 2 số là: 112 x 5 = 560

HT


Hiệu hai số bằng 5 lần số bé nhỏ => số béo là 6 lần với số nhỏ bé là 1 lần

Số lớn là: 784 : (6+1) x 6= 672

Số bé xíu là: 784 - 672 = 112

HT


Số béo chiếm số phần :

 5 + 1 = 6 ( phần )

Giá trị một phần :

784 : ( 6 + 1 ) = 112

Hiệu 2 số :

112 x 5 = 560

đ/s : ...

Xem thêm: Cho 4 Chữ Số 1, 2, 3, 4 Viết Được Bao Nhiêu Số Có 3 Chữ Số Khác Nhau


1.Hiệu 2 số bằng 5 lần số bé. Tìm hiệu hai số biết tổng của chúng bởi 784.

2.Tìm 1 số ít biết số đó phân chia hết mang lại 12.Khi phân chia 15 thì dư 6.Hai thương hơn yếu nhau 34 solo vị.

3.Miếng tôn hình vuông vắn có diện tích 25 m2 người ta cat dọc 1 cạnh đi 2 m. Hỏi miếng còn lại diện tích s bao nhiêu mét vuông.

Xem thêm: Em Vẫn Chưa Thể Quên Được Ai Đó, Thanh Trung

Ai biết giúp mình với, bản thân đang bắt buộc gấp!


1) Số khủng - số bé nhỏ = 5 x số nhỏ nhắn -> số bự = 5 x số bé + số bé nhỏ = 6 x số bé -> số lớn bởi 6 phần thì số bé nhỏ bằng 1 phần

Số bé :

784 : (6 + 1) = 112

Số to :

112 x 6 = 672

2) điện thoại tư vấn a là số đề nghị tìm, b = a + 24

b chia hết cho 12 và 15 nhị thương cùng tăng 2, hiệu nhị thương không nắm đổi 

12 x 15 = 180; 180 phân tách hết đến 12 và 15 hai thương hơn nhát nhau 15 -12 = 3

Số b là : 180 : 3 x 34 = 2040

Số nên tìm là : 2040 - 24 = 2016

c) vì 5 x 5 = 25 đề xuất cạnh hình vuộng là 5 m

Cạnh mồm bìa còn lại sau khi cất đi 2 m : 5 - 2 = 3 m

Diện tích miếng bìa sót lại :

3 x 5 = 15 m2


Đúng 0
bình luận (0)

Tìm tổng của nhì số biết tổng gấp 4 lần hiệu,hiệu bằng 1/3 số phệ và số béo gấp 15 lần số bé,số bé là số lớn số 1 có 5 chữ số không giống nhau.


Xem cụ thể
Lớp 4 Toán câu hỏi của OLM
0
0
Gửi diệt

tìm hiệu hai số, biết tổng của chúng bằng 38605 với tổng số đó gấp 5 lần số bé?


Xem cụ thể
Lớp 3 Toán thắc mắc của OLM
4
0
giữ hộ Hủy

Sô bé bỏng là :

38605 : 5 = 7721

Số khủng là :

38605 - 7721 = 30884

Hiệu của 2 số là :

30884 - 7721 = 23163

Đáp số : 23163


Đúng 0

phản hồi (0)

số nhỏ xíu là:

 38605:5=7721

số mập là:

38605-7721=30884

hiệu nhì số là:

30884-7721=23163

mk nha


Đúng 0
bình luận (0)

số bé là: 38605:5=7721số bự là: 38605-7721=30884hiệu nhị số là: 30884-7721=23163mk nha


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
american-home.com.vn