HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG

     
Trả lời câu hỏi trang 52, 53 Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo tập 2. Giải bài xích 1 trang 54; bài bác 2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Bài bác 1.Hình tất cả trục đối xứng – Chương 7 Hình học trực quan

Thực hành 1

Tìm một trục đối xứng của các hình sau (nếu có).

Bạn đang xem: Hình có trục đối xứng

*

Hình gồm trục đối xứng là hình tồn tại một đường thẳng phân tách hình thành 2 phần làm thế nào cho hai phần của hình ông chồng khít lên nhau.

Đường thẳng trên là trục đối xứng của hình đó.

*

Vận dụng

Mỗi hình sau gồm bao nhiêu trục đối xứng?

*

Hình gồm trục đối xứng là hình trường thọ một con đường thẳng phân tách hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình ck khít lên nhau.

Đường trực tiếp trên là trục đối xứng của hình đó.

– Hình a) bao gồm hai trục đối xứng

– Hình b) bao gồm 2 trục đối xứng

– Hình c) có ba trục đối xứng

– Hình d) gồm bốn trục đối xứng


Quảng cáo


*

Thực hành 2

Hình nào tiếp sau đây có trục đối xứng? Hãy chỉ ra rằng trục đối xứng (nếu có).

Xem thêm: Môn Toán Lớp 6 1 - Cho Hình Tam Giác Abc

 

*

Hình bao gồm trục đối xứng là hình trường tồn một con đường thẳng phân chia hình thành 2 phần thế nào cho hai phần của hình ck khít lên nhau.

Đường trực tiếp trên là trục đối xứng của hình đó.

*

Giải bài bác 1 trang 54 Toán 6 tập 2 CTST

Hình nào tiếp sau đây có trục đối xứng?


Quảng cáo


*

Hình có trục đối xứng là hình trường tồn một mặt đường thẳng phân tách hình thành 2 phần sao cho hai phần của hình ông chồng khít lên nhau.

Đường trực tiếp trên là trục đối xứng của hình đó.

Xem thêm: Skills 1 Unit 2: Health - Lop 7 Unit 2 Skills 1 Flashcards & Practice Test

*

Giải bài bác 2 trang 55 Toán 6 tập 2 CTST

Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?

*

Các đường nét đứt là trục đối xứng của các hình trên

Bài 3 trang 55 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Tìm trục đối xứng của từng hình sau:

a) hình vuông vắn b) Hình chữ nhật c) Hình tam giác đều

d) Hình bình hành e) Hình thoi g) Hình thang cân

Trục đối xứng của những hình là:

a) Đường thẳng trải qua giao điểm nhì đường chéo của hình vuông

b) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo

c) Đường thẳng trải qua đỉnh và giữa trung tâm của tam giác

d) Đường thẳng trải qua giao điểm hai tuyến đường chéo

e) Đường thẳng đi qua giao điểm hai đường chéo

g) Đường thẳng trải qua giao điểm hai tuyến phố chéo

Bài 4 trang 55 Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo

Hình nào dưới đây có trục đối xứng. Nếu bao gồm hãy đã cho thấy trục đối xứng của nó.